WYNIKI REKRUTACJI 2020/2021

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH

——————————————————————————————————————–

Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu dostępne są w poniższych załącznikach.

Do dnia 28 kwietnia 2020 r. rodzice zakwalifikowanych kandydatów są zobowiązani do złożenia pisemnego „oświadczenia woli” potwierdzającego chęć przyjęcia do naszej szkoły. w związku z obecną sytuacją podpisane i zeskanowane oświadczenia proszę przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkola_niezywiec.pl lub wrzucać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do szkoły w godz. 8-12.

Udostępnij innym poprzez:
Previous Article
Next Article