Światowy Dzień Fair Play

7 września obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Fair Play ustanowiony (w 2020 roku) przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). Uczniowie w ramach tego dnia wzięli udział w akcji #BiegFairPlay organizowanej przez PKOl. Celem biegu nie było bicie rekordów, lecz promocja postawy fair play wśród młodych ludzi. Oprócz rywalizacji sportowej nauczyciele wychowania fizycznego ze szkoły zorganizowali wystawę dotyczące fair play oraz przeprowadzili pogadanki na temat zasad „czystej” gry. Wydarzenie zorganizowali Pani Katarzyna Zadrożna i Pan Błażej Kopka.

About The Author

Udostępnij innym poprzez:
Previous Article
Next Article