Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2018/2019

Zapisy do oddziałów przedszkolnych dzieci 3-,4-,5-,6-letnich odbywają się od 01 marca– 06 kwietnia 2018r.  w szkołach  na terenie Gminy Bobrowo.

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

  • od 01 marca do 06 kwietnia 2018r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019,
  • od 01 marca do 06 kwietnia 2018r.– wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019,
  • do 23 kwietnia 2018r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),

oraz

  • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

zamieszkałe w Gminie Bobrowo

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym oddziale przedszkolnym.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie od 01 marca do 06 kwietnia 2018r. deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do oddziału  przedszkolnego.

Dzieci zapisane do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy wypełniają wniosek o przyjęcie pobierając i oddając go w terminie od 01 marca – 06  kwietnia  2018 r.

Wydawanie i przyjmowanie deklaracji oraz wniosków odbywa się w sekretariatach szkół na terenie Gminy Bobrowo.

Rekrutacja jest prowadzona do następujących oddziałów przedszkolnych:

  • Oddziały 10-cio godzinne:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bobrowie dla dzieci 3 i 4-letnich;

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bobrowie dla dzieci 4 i 5-letnich;

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nieżywięciu dla dzieci  3 i 4-letnich;

  • Oddziały 5-cio godzinne(,,zerówka”):

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bobrowie;

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Małgorzaty Sulek w Drużynach;

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kruszynach;

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nieżywięciu;

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach.

About The Author

Udostępnij innym poprzez:
Previous Article
Next Article