Rekrutacja 2022/2023

Wnioski rekrutacyjne można składać w sekretariacie lub wrzucać do skrzynki (dla rodziców) umieszczonej przy wejściu szkoły.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty dostępne również do pobrania w szkole.

Udostępnij innym poprzez: