Podręczniki

Podręczniki do religii

kl. „0”  Spotkania dzieci bożych, wydawnictwo „Jedność’. (Podręcznik dla dzieci 5-letnich)
kl. VIII Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, wydawnictwo „Jedność”.
Pozostałe podręczniki bez zmian, można odkupić od starszych klas.

Uczniowie klas I-VIII otrzymują wypożyczone podręczniki z biblioteki szkolnej do wszystkich zajęć poza religią.

Udostępnij innym poprzez: