Oddział zerowy

Polecamy strony www z ciekawymi zadaniami i zabawami dla przedszkolaków:
https://www.matzoo.pl/zerowka

https://szaloneliczby.pl/przedszkole

http://pisupisu.pl/przedszkole

https://studio.code.org/courses (KURS 1 i 2)

http://www.zyraffa.pl/przedszkolak/#

25 marca 2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latkiStroje ludowe.1. Dzieci słuchają tekstu piosenki ludowej pt. „Krakowiaczek jeden” https://www.youtube.com/watch?v=nOW3uGG61yo
2. Dzieci oglądają stroje ludowe (załącznik nr 1).
3. Dzieci próbują opisać stroje damskie i męskie oraz określić  z jakiego regionu Polski pochodzi dany strój.
4. Dzieci wykonują ćwiczenia ze strony 18b, 19a i 19b.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latkiWiosenna
pobudka.
1.Dzieci słuchają wiersza pt.”Pierwiosnek”.Odpowiadają na pytania dotyczące treści wiersza.
2.Dzieci poznają lierę w W. Czytają tekst w książce.Uzupełniają wyrazy brakującymi literkami.
3.Wykonują ćwiczenia ze strony 24 i 25.
4.Wykonują pracę plastyczną metodą wydzieranki „Krokus”.
Materiały przesłane przez nauczyciela na pocztę elektroniczna.
Wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem
poprzez e-mail ,grupa na Messenger.
ReligiaKatecheza dla 5 i 6 latków. 1. Dzieci wysłuchują katechezy dla przedszkolaków: https://www.youtube.com/watch?v=S2AcZfr02-M Materiał przekazany w linku.

26 marca 2020 r.

Grupa TematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
6 latkiMarcowa pogoda.Dzieci słuchają wiersza J.Brzechwy „Katar”.W nawiązaniu do treści wiersza wypowiadają się na temat -jak dbamy o swoje zdrowie,o ubiorze w zależności od pogody i pory roku.Omawiają przysłowia związane z marcową pogodą.
Rozwiązują krzyżówkę o wiośnie,odczytują hasło.
Słuchają piosenki „Wiosenna poleczka”-You Tube.
Następnie wykonują zadanie w książce „Plac zabaw” strona 24, 25, 26.
Rodzice otrzymują
materiały na pocztę elektroniczną.
Dziecko wykonuje zadania z pomocą rodziców.
Poczta elektroniczna
Messenger.
5 latkiOznaki wiosny.1. Zabawa „Prawda – Fałsz” – dzieci oceniają czy zdania dotyczące wiosny są prawdziwe, czy fałszywe.
2. Dzieci słuchają uważnie wiersza Renaty Cinal „Wiosenny spacerek” i odpowiadają ustnie na pytania do wiersza.
3. Dzieci wykonują zadania na stronie 20a, 20b, 21a i 21b.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.

27 marca 2020 r.

Grupa
TematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzająceMetody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linkiKontakt z nauczycielem
5 latkiZazieleniło się.1. Wysłuchanie wiersza Małgorzaty Nawrockiej „Świt w ogrodzie” .
2. Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące treści wiersza.
3. Dzieci zapoznają się z kształtem litery C,c (ćwiczenia strona 22). Wodzą paluszkiem po śladzie.
4. Dzieci w wolnej chwili wykonują zadania w ćwiczeniach na stronie 22a, 22b i 23a.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.

Propozycja dla chętnych: quiz matematyczny https://szaloneliczby.pl/policz-kropki/
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki

Po zimie w ogrodzie.
1.Słuchanie tekstu A.Galicy „Bajka o brzydkiej gąsienicy”.Odpowiadanie na pytania dotyczące treści opowiadania.
2.Poznanie etapu rozwoju motyla w oparciu o film
www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
3.Propozycja pracy plastycznej „Moja gąsienica” z nakrętek po napojach lub „Motyl” -wypełnianie konturu motyla techniką dowolną.
4.Utrwalanie liczebników głównych i porządkowych.
„Rysowanie pod
dyktando”.
5.Czytanie krótkich tekstów w „Książce zabaw z literami”.
Dzieci otrzymują
materiały przesłane
pocztą elektroniczną.

Wykonują polecenia z
pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-meil lub Messenger.

30 marca 2020 r.

Grupa
TematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzająceMetody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linkiKontakt z nauczycielem
5 latkiWiosna na widelcu.1. „Wiosenne dźwięki” – wypowiedzi dzieci na temat dźwięków z jakimi kojarzy im się wiosna;
– wysłuchanie przez dzieci odgłosów wiosny
https://www.youtube.com/watch?v=07tsNO76hiw
2. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat 'nowalijek’:
– Co oznacza słowo „nowalijka”?
– Jakie warzywa jemy wiosną?
– Jaki kolor przeważa w wiosennych warzywach?
– Dlaczego warto jeść zielone warzywa?
3. Dzieci zapoznają się z kształtem drukowanej litery G,g (ćwiczenia strona 25). Wodzą paluszkiem po śladzie.
4. Dzieci wykonują zadania w ćwiczeniach na stronie 25a,b; 26a,b; 27a.
5. W ramach zajęć plastycznych – wypełnienie konturu cebuli techniką wydzieranki.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„Cebule i cebulki”.1.Słuchanie opowiadania M.Różyckiej pt. „O żółtym tulipanie”.Wypowiadanie się na temat opowiadania całymi zdaniami w oparciu o pytania.
2.Poznanie budowy tulipana w oparciu o ilustrację.Nazywanie części tulipana (cebulka, łodyga, liście, kwiaty). Analiza słuchowa wyrazu tulipan.
3.”c,C” jak cebulka – pokaz litery małej i wielkiej „c”.
Przeliczanie sylab i głosek w słowie cebulka. Podawanie wyrazów z głoską ” c ” na początku, środku i końcu wyrazów. Przeliczanie głosek w tych wyrazach.
Odczytywanie wyrazów i zdań.
4.Malowanie konturu tulipana farbami.
5.Wykonywanie ćwiczeń w książce ” Plac zabaw” strona 27, 28.
6.Czytanie tekstu w książce „Księga zabaw z literami” strona 55.
7.Zadania dodatkowe ” Pomysł na zabawy ” propozycje wydawnictwa WSiP. Pliki przesłane na pocztę elektroniczną.
j.w.j.w.

31 marca 2020 r.

Grupa
TematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzająceMetody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linkiKontakt z nauczycielem
5 latkiOd motyla do gąsienicy.1. Dzieci słuchają wiersza D. Gellner „Gąsienica – tajemnica” – dzieci wypowiadają się na temat utworu.
2. Dzieci zapoznają się z cyklem życia motyla (ćwiczenia strona 28a)
3. Dzieci wykonują polecenia na stronie 28a i 28b.
4. Zabawa relaksacyjna – „Rysujemy motyla”.
5. Propozycja pracy technicznej „Motyl” – przykładowa instrukcja:
https://www.youtube.com/watch?v=BEcpoC2Va2A&t=36s (do 1:30)
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latkiCo słychać w ptasich gniazdach”.1.Słuchanie opowiadania H.Zdzitowieckiej pt.”Gdzie budować gniazda”.
Rozmowa na temat opowiadania w oparciu o pytania.
2.Nazywanie ptaków powracających z ciepłych krajów w oparciu o film
www.youtube.com/watch?v=Wy3ZcEOhlfo

www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM

3.Wiosenne zagadki matematyczne.
Rozwiązywanie zadań tekstowych, przeliczanie elementów i dodawanie ich do siebie.
Poznanie znaku równości i dodawania.
4.Praca z książką Plac Zabaw 3 ,strona 29, 30.
5.Wycinanie i odczytywanie wyrazów, naklejanie ich pod właściwym obrazkiem.
6.Propozycje wiosennych prac plastycznych
dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace
j.w.j.w.

1 kwietnia 2020 r.

Grupa
TematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzająceMetody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linkiKontakt z nauczycielem
5 latkiŚlimak, ślimak, pokaż rogi.1. Poznajemy ślimaki
– swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie zdjęć ślimaków z muszlami i bez muszli.
2. Dzieci porównują czym różnią się ślimaki.
3. Rysujemy ślimaka – dzieci podejmują próbę samodzielnego narysowania ślimaka według instrukcji.
4. Propozycja zabawy językowej: „Ślimak, ślimak pokaż rogi” – dzieci wypowiadają na różne sposoby rymowankę (wolno, szybko, cicho, głośno): Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam Ci sera na pierogi.
5. Dzieci wykonują polecenia na stronie 24a, 24b, 27b.
6. Utrwalamy przeliczanie w zakresie 10 – Zabawy matematyczne
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latkiSzukamy wiosny.1.Słuchanie opowiadania E.Krawczyk pt. „Jak bałwanek szukał wiosny”. Wypowiadanie się całymi zdaniami na temat tekstu opowiadania w oparciu o pytania.
2.Podawanie oznak wiosny na podstawie przeczytanego opowiadania oraz filmu
www.youtube.com/watch?v=kE2PvaMLcmg
www.youtube.com/watch?v=7Znl7gP3jnY
3.Praca plastyczna wykonana farbami na temat ” Oznaki wiosny”.
4.Słuchanie piosenki „Idzie wiosna”.
ww.youtube.com/watch?v=4dJqNSI821E
5.Wykonywanie zadań w książce „Plac zabaw”3, strona 31. Odczytywanie zadań z treścią, wpisywanie wyników.
6.Rozwiązywanie krzyżówki, odczytanie hasła.
7.Wykonywanie elementów literopodobnych w zeszytach.
Dzieci otrzymują https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&t=2s materiały przesłane pocztą elektroniczną i wykonują zadania z pomocą rodziców.Poczta elektroniczna
Grupa Messenger.
religia 5 i 6 latkiNiedziela Palmowa.Proponuj e dzieciom obejrzenie w dowolnym czasie odcinka programu Ziarno.
Wykonaj rysunek palmy.
https://www.youtube.com/watch?v=RM6YAfIl6Z4

2 kwietnia 2020 r.

Grupa
TematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzająceMetody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linkiKontakt z nauczycielem
5 latkiWiosna, wiosna. 1. Dzieci wypowiadają się na temat „Co dzieje się z przyrodą na wiosnę” na podstawie własnych doświadczeń.
2. „Wiosenne rymowanki” – dzieci tworzą rymy do podanych zdań.
3. Zapoznanie się z piosenką „Kwiatki bratki i stokrotki” https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y.
4. Wiosenne kwiaty – wysłuchanie przez dzieci wiersza, zapoznanie się z nazwami wiosennych kwiatów.
5. Utrwalenie nazw wiosennych kwiatów – nazywanie kwiatów na obrazkach (zdjęcia w załącznikach)
6. Propozycja pracy plastycznej „Moja wiosna” – dzieci malują obrazek o tematyce wiosennej np. farbami.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„Wiosenne pączki”.1.Słuchanie opowiadania M.Benewicza pt.”Tajamniczy lot”.Umiejętność uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na dany temat.
2.RACHUNKI PANI WIOSNY- zabawa matematyczna.
Słuchanie zagadek matematycznych,wykonywanie obliczeń przy użyciu np. klamerek i papierowych tacek bądź innych liczmanów.Zadaniem dzieci jest przyczepienie do talerzyka papierowego tylu klamerek, ile kwiatów pojawi się we fragmencie wiersza.
3.Oglądanie ilustracji ptaków przylatujących na wiosnę.Nazywanie tych ptaków.
4.Wykonywanie zadań na kartach pracy ,wysłanych pocztą elektroniczną.Zadania te związane są z dodawaniem liczb w zakresie 10.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców poczta elektroniczną.
Wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez pocztę elektroniczną,
grupa Messenger.

3 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Przyszła do Nas wiosna.1. „Wszystko, co widzę” – zabawa kształtująca spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia.
2. Dzieci słuchają opowiadania H. Zdzitkowieckiej ”Szukamy wiosny”. Rozmowa na temat utworu, kierunkowana pytaniami pomocniczymi.
3. Propozycja zabawy ruchowej – „ Rośnij tulipanie”.
4. Wiosenne zagadki – dzieci podejmują próbę rozwiązania zagadek.
5. „Wiosenne dyktando rysunkowe” -pozwalające gromadzić doświadczenia w orientacji na kartce papieru. Dzieci rysują na kartce papieru wg instrukcji.
6. W wolnej chwili dzieci piszą szlaczki w zeszytach.
7. Dla chętnych : dodatkowe karty pracy z edukacji matematycznej (przesłane jako załącznik).
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„Witamy powracające ptaki”.1.Rozmowa o wiosennych powrotach ptaków- film edukacyjny.
https://www.youtube.com/watch?v=8fDZcbOXvkg
2.Rozwiązywanie zagadek o ptakach. Po rozwiązaniu zagadki dziecko wskazuje zdjęcie odpowiedniego ptaka(zdjęcia ptaków wysłane pdf).
3.Ptasie dźwięki- wysłuchanie ptasich śpiewów.Wchodzimy w link i wybieramy okienko z ptaszkiem, by móc go wysłuchać.
https://www.glosy-ptakow.pl 
4.Zabawa- Ptasie puzzelki. Rozcinamy obrazek zgodnie z zaznaczonymi liniami i prosimy dziecko o złożenie go w całość(wymieniamy kolejno głoski, składamy cały wyraz/ przeliczamy od 1 do 10 i od 10 do 1).
jaskolka__skowronek__bocian_-_puzzle.pdf
5.Słuchanie opowiadania S.Kraszewskiego pt. „Szpacze wesele i ptasie trele”. Rozmowa na temat opowiadania w oparciu o pytania zadawane przez Rodzica.
6.Praca plastyczna-„Rysuję ptaka” w oparciu o film
https://www.youtube.com/watch?v=gkdSyMQeVxc
7.Odkrywanie litery „g” małej i wielkiej,drukowanej i pisanej .
Analiza i synteza słuchowa wyrazu globus.Dziecko dzieli to słowo na sylaby i głoski. Liczy sylaby i głoski w wyrazie globus.Wymienia inne słowa, w których głoska „g” jest na początku, środku i końcu wyrazu.
Wymawia głoskę „g” długo-gyyy..
głoska „g” jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko.
7.Wykonywanie zadań z książki
„Plac zabaw” strona 32 i 33.
8.Czytanie tekstu w „Księdze zabaw z literami” strona 57.
9.Zadanie dodatkowe- wiosenne dyktando graficzne. Zaznacz w tabeli odpowiednie kratki we właściwych barwach, wg. podanego kodu.

BOCIAN_KOORDYNATY.pdf
Dzieci otrzymują materiały wysłane do rodziców pocztą elektroniczną.
Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail
grupa Messenger.

6 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latkiWielkanoc za pasem.1. „Pisanki”– propozycja zabawy z rodzicem/rodzeństwem.
2. „Wielkanoc kojarzy mi się z…” – kończenie zdania. Dziecko na podstawie własnych doświadczeń dokańcza zdanie: Wielkanoc kojarzy mi się z
3. Słuchanie wiersza Bożeny Formy „Wielkanoc”. Dzieci wymieniają zwyczaje wielkanocne, które zostały wymienione w wierszu.
4. Wysłuchanie piosenki pt. „Bajkowe pisanki” –
https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas
5. Dzieci oglądają zdjęcia udekorowanych jajek wielkanocnych (zdjęcia w załącznikach) oraz zapoznają się z ich nazwami (kraszanki, pisanki, drapanki, wydmuszki – ażurowe).
6. Dawne metody barwienia jajek – dzieci zapoznają się z dawnymi sposobami barwienia jajek.
7. W wolnym czasie dzieci wykonują ćwiczenia ze strony 34a.
8. Dla chętnych : praca plastyczna
https://www.youtube.com/watch?v=HIbC8Egnwvs
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„Przygotowania do Świąt”1.Słuchanie opowiadania A.Galicy „Bajeczka wielkanocna”.Podczas słuchania utworu dzieci starają się zapamiętać kogo budziło słońce i w jakiej kolejności.
Dzieci wypowiadają się całymi zdaniami w oparciu o zadawane pytania.
2.Zagadki wielkanocne.Po rozwiązaniu dziecko wskazuje obrazek.
3.Zabawa „Wielkanocne puzzelki”.Dzieci rozcinają obrazek zgodnie z zaznaczonymi liniami, składają go w całość,wymieniają kolejno głoski i odczytują wyraz.

4.Krzyżówka wielkanocna.Dzieci poziomo
wpisują do diagramu nazwy przedmiotów
na obrazkach, odczytują hasło.

5.Kolorowanie według kodu.
Dzieci kolorują wielkanocny obrazek wg
podanego kodu.
6.Słuchanie piosenki „Święta tuż,tuż”.
https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08

7.Praca plastyczna ,wypełnianie konturu pisanki plasteliną,
kuleczkami z krepy bądźwycinanką.
8.Praca z książką „Plac zabaw” 3 strona 40.

https://mamotoja.pl/pub/gry_i_zabawy/krzyzowki/wielkanocnakrzyzowka.pdf

https://panimonia.pl/2019/03/13/wielkanocna-gigapaka-przedszkolaka/#jp-carousel-5274
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.
Instrukcje do zadań i ćwiczeń zostały przesłane na adresy e-mail do rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail ,Messenger.

7 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Co się kryje w Święconce? 1. „Co włożysz do koszyczka?”- dzieci zapoznają się z ilustracją koszyczka wielkanocnego (załącznik) i na jej podstawie opowiadają co się w nim znajduje – dodatkowo nazwę każdego produktu dzieci dzielą na sylaby i głoskują. – Rodzic na bieżąco wyjaśnia dziecku symbolikę poszczególnych potraw znajdujących się w koszyku: chleb, jajko, wędlina, sól, chrzan, ciasto (babka), baranek wielkanocny (wyjaśnienie symboliki w mailu).
2. Praca w z wierszem Ewy Skarżyńskiej „Wielkanocny stół” – rodzic czyta wiersz i zadaje dziecku pytania związane z treścią wiersza (pytania przekazane w mailu).
3. W ramach gimnastyki dzieci wykonują:
– 5 podskoków na lewej nodze
– 3 podskoki na prawej nodze
– 7 skłonów
– 10 pajacyków
– 6 przysiadów
4. „Wielkanocny kurczaczek” – propozycja pracy plastycznej: https://www.youtube.com/watch?v=xLKqVpCcoDg&t=8s
5. Praca z kartami pracy w ćwiczeniu – strona 34b, 35a
6. Dla chętnych do wykonania „Pisanka” z załącznika – dziecko koloruje pola z wyrazami według podanego kodu.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„Wielkanocne tradycje”.1.Słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej „Wielkanocny stół”.Rozmowa na temat Świąt oraz tradycji z nimi związanych w oparciu o zadawane pytania dotyczące treści wiersza.
2.Oglądanie ilustracji w książce”Księga zabaw z literami” strona 60
Wyjaśnianie symboliki niektórych produktów znajdujących się na stole wielkanocnym.
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/w2-1.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/w4.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/w3.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/w5.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/w7.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/w12.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/w13.jpg
3.Zabawa matematyczna”Wielkanocne obliczenia”.Rodzic odczytuje dzieciom treść zadania,dziecko oblicza przy pomocy liczmanów.
4.”Przygoda wielkanocna” układanie historyjki obrazkowej wg kolejności zdarzeń.
5.Pisankowy szyfr.Dzieci pod każdą pisanką wpisują odpowiednią literkę(każdej pisance przyporządkowana jest literka) następnie odczytują powstałe wyrazy związane z Wielkanocą.
6.Praca z książką „Plac zabaw” 3 strona 41b, 42.
Dzieci otrzymują materiały przesłane na pocztę elektroniczną.
Instrukcje zostały wysłane na adresy e-mail.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail.
Messenger.

8 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Wielkanocne zwyczaje.1. Uważne słuchanie opowiadania A. Galicy „Bajeczka wielkanocna”.
– dziecko odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania.
2. Rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów na podstawie doświadczeń dzieci wspomagane zagadkami.
3. Dzieci zapoznają się ze zwyczajami Wielkanocnymi – prezentacje:
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA&fbclid=IwAR0aMP7wzmAZ7ruzooY1bz9C5LQbK1f45hDbVY3_PDK8BTB_7sqZAp7wOO0&app=desktop#menu
https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q
4. Wysłuchanie wiersza Antonety-Anny Bednarek „Lany poniedziałek”
– chętne dzieci uczą się wierszyka na pamięć.
– dzieci własnymi słowami opowiadają o tradycji związanej z Lanym Poniedziałkiem.
5. Praca w ćwiczeniach na stronie 36a i 36b.
6. Dla chętnych – dodatkowe karty pracy przesłane w mailu.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„Pisanki, kraszanki, jajka malowane’.1.Słuchanie opowiadania A. Galicy pt.”Bajka o pisankach”.Rozmowa na temat opowiadania w oparciu o pytania.
2.Odczytywanie z rodzicami napisów :drapanka, kraszanka, pisanka, oklejanka, nalepianka. Dzieci wyjaśniają co kojarzy im się z tymi napisami. W jaki sposób można udekorować jajka?
Oglądanie tych sposobów na ilustracji.
3.Praca plastyczno- techniczna -udekorowanie jajka dowolną techniką.
4.Odkrywanie litery „ł” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
-analiza i synteza słuchowa wyrazu „łata, Łatek”.
Dziecko dzieli to słowo na wyrazy i głoski.
-wymienia inne słowa ,w których głoska „ł ” jest na początku, środku i końcu wyrazu.
– określa różnice między l- ł, L-Ł
5.Praca w książce „Plac zabaw”, strona 35, 39, 43.
6.Czytanie tekstu w książce „Księga zabaw z literami”, strona 59.
7.Kolorowanie w każdym rzędzie takich samych pisanek ( załącznik).
8.Słuchanie piosenki
„Pisanki, kraszanki…”.
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
Dzieci otrzymują
materiały przesłane
do rodziców na
pocztę elektroniczną.
Wykonują zadania z pomocą
rodziców.
Kontakt z
nauczycielem
poprzez e- mail.
Messenger.
religia Zmartwychwstanie JezusaDzieci wykonują pisankę – jajko jako znak odradzającego się życia.
Na podstawie filmu dowiadują się dlaczego Święta Wielkanocne są tak ważne.
Dzieci na kraszance mogą narysować szlaczki lub ozdobić w dowolny sposób.
Oglądają film https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw

15 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Zwierzęta wiejskie1. Dzieci uważnie słuchają wiersza Stanisława Kraszewskiego „Na wiejskim podwórku”
+ po przeczytaniu wiersza zadajemy dzieciom pytania: (Przypominamy dzieciom, żeby wypowiadały się całym zdaniem)
– Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu i jak nazywały się ich dzieci?
– Co wydarzyło się w wierszu?
– Kto spowodował kłopoty?
-Co zrobił gospodarz?
2. Dzieci oglądają zwierzęta na ilustracji „Wiejskie zwierzęta” (zdjęcie w załącznikach). Rozmowa z dziećmi na temat zwierzątek. Dzieci całymi zdaniami wypowiadają się na temat wyglądu zwierząt.
3. Dzieci oglądają prezentację: https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 (dzięki niej utrwalą nazwy zwierząt wiejskich i ich odgłosy)
4. „Stary Donald farmę miał” – jako przerwę w pracy dzieci wysłuchują piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c
5. Praca z książką strona 29:
– dzieci uważnie przyglądają się nowej literce Ł ł
– zapoznają się z wyrazem podstawowym „łopata” – dzielą wyraz na sylaby oraz głoskują go
– dzieci podejmują próby wymienienia innych wyrazów rozpoczynających się na literę „ł” i głoskują te wyrazy
– dzieci wykonują ćwiczenia na stronie 29a i 29b
6. Propozycja wykonania pracy plastycznej : „Kura” – sposób wykonania w załączniku do maila.
7. Praca w ćwiczeniach strona 30a i 30b.
8. Wykonanie dodatkowych kart pracy (karty w załącznikach).
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latkiZwierzęta z wiejskiego podwórka”.1.Oglądanie ilustracji „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”.Rozmowa z dziećmi o tych zwierzątkach, nazywanie ich. Dzielenie nazw tych zwierząt na sylaby i głoski.
2.Czytanie napisów z nazwami zwierząt z wiejskiego podwórka.
Kotek lubi mleko.
Burek ma 4 łapy.
Krowa lubi trawę i siano.
Indyk ma korale.
3.Teraz czas na opowiadanie S.Karaszewskiego pt.”Awantura na wiejskim podwórku”.
Posłuchajcie uważnie i odpowiedzcie na pytania
-co działo się rano na wiejskim podwórku?
-o co kłóciły się kaczki z kurami?
-za kim były gęsi?
-kto zaatakował drób?
-co zrobił pies Burek?


https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI
4.Wykonanie pracy plastycznej.Lepienie z plasteliny wybranego zwierzątka z zagrody wiejskiej.
5.Słuchanie piosenki pt.”Dziadek fajną farmę miał”.


https://www.youtube.com/watch?v=0g4rnN-HCp8
6.Słuchanie wiersza L.Łącz pt.”Wesołe podwórko”.
Zwierzęta i ich dzieci:jak nazywa się dziecko owcy, świnki, krowy, kury.
„Rodzina zwierząt”- zabawa dydaktyczna.Rodzic pokazuje obrazki przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka.Dzieci oglądają obrazki z dorosłymi zwierzętami i ich dziećmi. Podają ich nazwy i łączą w pary.
Oglądanie filmu pt.”Szukam mamy”.


https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c
7.Odnajdywanie i zakreślanie w diagramie nazw zwierząt znajdujących się obok. Pozostałe litery czytane w poziomie utworzą hasło(załącznik).
8.Pokoloruj zwierzęta, które zwrócone są w lewą stronę(załącznik).
9.Praca z książką „Plac zabaw 3” strona 37.
10.Praca z książką „Księga zabaw z literami” strona 58,59.Czytanie tekstu.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.
wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail, Messenger.

16 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Skąd się biorą jajka?1. „Ptaki i ich jaja” – pytamy dzieci: jakie zwierzęta znoszą jajka?
dzieci oglądają zdjęcia jaj różnych ptaków (zdjęcia w załącznikach)
– następnie porównują ich wygląd
– dzieci porównują wielkość jajek
2. „Skąd się biorą jajka?” – Rozmowa z dziećmi na temat kury i koguta:
– dzieci przyglądają się ilustracji kury i koguta (w załączniku)
– dzieci szukają między nimi różnic i podobieństw
3. Dzieci zapoznają się z ciekawostkami dotyczącymi kury (ciekawostki w opisie)
4. Dzieci doskonalą zdolności grafomotoryczne – ćwiczenia strona 31a.
5. „Cykl życia kury” – dzieci przyglądają się ilustracji (w załączniku), rodzic w tym czasie czyta tekst (tekst w opisie)
. Następnie dzieci wykonują zadania w ćwiczeniu na stronie 32a.
6. Propozycja ćwiczeń w parze DZIECKO – RODZIC: https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
7. Propozycja eksperymentu dla dzieci: zanurzamy całe jajko w occie. Tak przygotowane jajko pozostawiamy na całą dobę. Kolejnego dnia wyjmujemy delikatnie jajko z octu. Dzieci omawiają wynik eksperymentu z rodzicami (jajko zrobiło się gumowate, ponieważ ocet wchłonął cały wapń zawarty w skorupce).
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„Domy zwierząt”.1.Rozmowa na temat ilustracji wiejskiego podwórka, na którym widać:stajnię, kurnik, oborę, budę. Dzieci podają nazwy domów i dopasowują obrazki zwierząt.
koń-stajnia
kury, kogut- kurnik
pies- buda
krowa- obora
(ilustracja w załączniku).
2.”Dzień dobry zwierzątka”- zabawa rozwijająca aparat mowy.Proszę,żeby podczas słuchania dzieci naśladowały ruchami narządów mowy i dźwiękami zachowania zwierząt.
(tekst w załączniku).
3.Układanie zdań na temat zwierząt z wiejskiego podwórka na podstawie ilustracji. Zabawę rozpoczyna rodzic, wypowiadając pierwsze zdanie. W stawie kąpie się sześć małych kaczuszek, których pilnuje mama. Obok nich stoi dumny paw.
Następne zdania układają dzieci.
4.Ruch to zdrowie!- ćwiczenia gimnastyczne.
chwytamy w dłonie piłkę i wykonujemy ćwiczenia naśladując ruchy wskazywane przez pana Andrzeja:)
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE#action=share
5.Teraz czas na wierszyk A.Frączek „W domu najlepiej”.
Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania zadawane przez rodziców,dotyczące treści wiersza. Wypowiadają się całymi zdaniami.
– czy wiersz Was rozbawił?
-które zwierzę Was najbardziej rozbawiło?
-o jakich zwierzętach jest mowa w wierszu?
-gdzie zwykle mieszkają te zwierzęta?
gdzie chciało zamieszkać każde z tych zwierząt?
-jak się skończyły próby zamieszkania w innych niż zwykle miejscach?
-czy to były odpowiednie dla nich domy?
6.”Matematyka w zagrodzie”-rodzic przygotowuje dla dziecka liczmany, np.klocki, nakrętki. Dzieci układają je zgodnie z treścią zadań i przeliczają, np.
-w gospodarstwie pani Marysi są 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile pani Marysia ma zwierząt?
-na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu?
-po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski i 1 kot. Ile zwierząt jest na podwórku?
7.Praca w książce „Plac zabaw” 3 strona 36.
8.Układanie podpisów do obrazków. Dzieci odczytują wyrazy (nazwy zwierząt z wiejskiej zagrody) i układają pod odpowiednim obrazkiem.
(załącznik).
9.Kolorujemy obrazki ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. Łączymy w pary dorosłe zwierzęta z ich młodymi.

https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3Aq9MbLwetIUXJnLnWTBsnlmt5jsQwEycXECa5sUkJbxaA3a5%2BbsZ4wknOAQElVpTk 10.Oglądanie filmu „Gdzie ja mieszkam”.

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.
Instrukcje do zadań i ćwiczeń zostały przesłane na adresy e-mail
do rodziców.
Dzieci wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem
poprzez e-mail,Messenger.

17 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Krowa i owca – zwierzęta hodowlane. 1. Dzieci rozwiązują zagadki utrwalające temat zajęć o zwierzętach wiejskich (zagadki przesłane w pliku)
2. Skąd się bierze wełna? – dzieci przyglądają się ilustracji owcy (w załączniku) oraz próbują na podstawie własnych wiadomości wypowiedzieć się na temat: Po co hoduje się owce? Co nam daje owca? Skąd pochodzi wełna?
3. Następnie dzieci przyglądają się ilustracji krowy (w załączniku) i opowiadają co nam daje krowa? Oraz jakie przetwory mleczne otrzymujemy z mleka krowiego.
4. Praca z książką – dzieci wykonują ćwiczenia na stronie 32b, 33a oraz 33b.
5. Propozycja pracy plastycznej – instrukcja – OWIECZKA : https://www.youtube.com/watch?v=AuJnyYqh8n4 (używamy farb plakatowych), lub KRÓWKA : https://www.youtube.com/watch?v=SeClKKnNTEk
6. Dodatkowe karty pracy – w celu utrwalenia tego „Co nam daje krowa i owca?”
7. Na koniec dzieci słuchają uważnie piosenkę pt. „Na podwórku” https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs – chętne dzieci mogą nauczyć się piosenki na pamięć.
8. Zachęcam do korzystania ze strony internatowej : w celu utrwalania cyfr, doskonalenia dodawania i odejmowania oraz utrwalenia kierunków i położenia. https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„Odgłosy wiejskiego podwórka”.1.ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ-dziecko wpisuje poziomo do diagramu nazwy zwierząt z wiejskiej zagrody, pionowo odczytują hasło(gospodarstwo).
(załącznik)
2.SŁUCHANIE WIERSZA T.M.MOSSALSKIEJ „W GOSPODARSTWIE”. Rozmowa na temat wiersza w oparciu o pytania:
-jakie zwierzęta występowały w wierszu?
-jaki głos wydaje:kura/kogut/kaczka/krowa/świnia/kot/pies/dzieci naśladują głosy zwierząt.
WYSŁUCHAJ ODGŁOSÓW Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA-film
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw
https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50&feature=youtu.be
3.NAŚLADUJEMY ZWIERZĘTA.
Dziecko porusza się po pokoju w rytmie wystukiwanym przez rodzica. Podczas przerwy w grze wskazujemy obrazek zwierzęcia. Dziecko wskazuje sposób jego poruszania się oraz głos jaki wydaje.
(obrazki zwierząt w załączniku).
4.DŁUGI, KRÓTKI-ćwiczenia w mierzeniu długości:
-kto jest wyższy, a kto niższy
-przybliżenie dzieciom potrzeby mierzenia długości
-mierzenie długości np. dywanu(stopa za stopą
-mierzenie długości parapetów, szafki, stolika, krzesła (dłońmi, kredkami)
-poznanie narzędzi pomiaru długości(linijka, miara krawiecka, miara stolarska)
-mierzenie obwodu pasa, ręki miarą krawiecką
-mierzenie miarą stolarską długości pokoju,szuflady itp.
5.CZAS NA PRACĘ PLASTYCZNĄ
-wykonanie pieska -origami
(instrukcja wykonania w załączniku).
6.SKĄD SIĘ BIERZE SER?-film
https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY
– Jakie produkty wytwarzamy z mleka?
-Czy tylko sery?
Nie jest ich naprawdę dużo. Posłuchajcie wiersza i postarajcie się zapamiętać nazwy tych produktów.
Wiersz – B. Forma „Przetwory z mleka” (wiersz oraz pytania dotyczące wiersza w załączniku).
7.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW”3 strona 38
oglądanie historyjki obrazkowej „Skąd się bierze mleko”-opowiadanie całymi zdaniami tej historyjki.
Wykonywanie zadań w książce s.38
8.ĆWICZENIA MATEMATYCZNE
-zadaniem dziecka jest obliczenie działań i wskazanie tylu kropek, ile wyniósł wynik (załącznik).
https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3AOY2lOWES%2Bx0QoiPu7%2Bcv7t7WT8iDYaCq3g5kI6weVaxh92CF67al3UHS%2FNJnuLFB
9.ODCZYTAJ ZDANIA.
Krowa daje nam mleko.
Z mleka mamy ser.
Domek pieska to buda.
Kura znosi jajka.
Koń mieszka w stajni.
Trawa to pokarm dla krowy.
Baran ma rogi.


Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę
elektroniczną.
wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem
poprzez e-mail,
Messenger.

20 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Na polu. 1. „Wieś i miasto” – dzieci przyglądają się ilustracjom wsi i miasta. Następnie szukają różnic i podobieństw na podstawie zdjęć (oraz własnych doświadczeń), prosimy o ich wskazanie. (ilustracje w załącznikach)
2. „Zabawa w skojarzenia” – dzieci wymieniają swoje skojarzenia ze słowem „wieś”.
3. Dzieci uważnie słuchają wiersza A. Kaca „Strach na wróble” .
4. Rozmowa na temat treści wiersza. Zadajemy dzieciom pytania pomocnicze do wiersza:
– Kto był bohaterem wiersza?
– W co ubrany był strach na wróble?
– Do czego służy strach na wróble na polu?
– Kogo ma odstraszać?
– Dlaczego odstrasza się ptaki z pól?
– Co takiego robią ptaki? / Co wyjadają ptaki na polach?
– Czy dzieci widziały kiedyś takiego stracha na wróble?
+ Następnie pokazujemy dziecku zdjęcie stracha na wróble (w załączniku).
5. Propozycja pracy plastycznej : dzieci mogą wykonać swojego stracha na wróble z rolki po papierze toaletowym lub z papierowego talerzyka (zdjęcia poglądowe w załączniku).
6. Zachęcam do przeprowadzenia z dziećmi opowieści ruchowo – naśladowczej „Od ziarenka do bochenka” (instrukcja w załączniku).
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„DZIEŃ W GOSPODA-
RSTWIE”.
1.”WIEJSKIE ODGŁOSY”.
Dziecko odsłuchuje nagrania z odgłosami z wiejskiej zagrody.
https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50

Rodzic zadaje pytania:
-skąd pochodziły odgłosy?
-co słyszeliście?
-po czym poznaliście skąd pochodzą odgłosy ?
2.SŁUCHANIE WIERSZA B.KOSOWSKIEJ pt.”ROZMOWY ZWIERZĄT” i wykonanie ćwiczeń logopedycznych-naśladowanie odgłosów zwierząt.
Następnie dzieci odpowiadają na zadawane pytania dotyczące treści wiersza.
(wiersz oraz pytania do wiersza są w załączniku).
3.DOPOWIADANIE SKOJARZEŃ.
Rodzic mówi nazwę zwierzęcia,a dzieci dopowiadają kojarzące się z nim słowo.Inspiracje czerpiemy z wierszy, bajek, opowiadań,np.
kaczka- dziwaczka
kaczątko- brzydkie
koza- kłamczucha
kurka- Czubatka
kot- Filemon
4.ZNAJDŹ RÓŻNICE.
Dzieci znajdują różnice między dwoma obrazkami (obrazki w załączniku).
5.GDZIE MIESZKAJĄ ZWIERZĘTA?
Rodzic zasłania prawą stronę obrazków, po czym pyta dziecko jak nazywa się domek danego zwierzęcia.
(obrazki w załączniku).
6.ZABAWA RUCHOWA -KONIKI.
Dzieci wykonują ruchy do słów piosenki.

Koniki.mp3
7.PRACA PLASTYCZNA-WIEJSKIE ZWIERZĘTA.
Instrukcja wykonania pracy w załączniku.
8.POTRAFISZ ZNALEŹĆ WSZYSTKIE SŁOWA?
Przyjrzyj się uważnie i odszukaj w rozsypance wszystkie nazwy zwierząt.
(rozsypanka w załączniku).
9.Praca w książce „Plac zabaw”3-strona 44, 48 a.
10.ĆWICZYMY CZYTANIE.
(Tekst do czytania w załączniku).
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.
Wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt z
nauczycielem
poprzez e-mail,
Messenger.

21 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Polne rośliny.1. Rośliny zbożowe – dzieci zapoznają się ze zdjęciami roślin: zbożowych, okopowych, oleistych oraz włóknistych (zdjęcia w załącznikach). Dzieci podają nazwy roślin i dzielą je na sylaby i głoskują.
2. Dzieci zastanawiają się dlaczego wyróżniamy cztery grupy roślin? Czym wyróżniają się rośliny okopowe, oleiste, zbożowe i włókniste (w razie potrzeby rodzice starają się naprowadzić dzieci) – wyjaśnienia w pliku.
3. Słuchanie przez dzieci opowiadania J. Wasilewskiej pt. „Tajemnica małego nasionka”.

+ Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące treści opowiadania:
• Kto zaopiekował się ziarenkiem?
• Co zrobiło ziarenko w ziemi?
• Dlaczego ziarenko się rozzłościło?
• Co pojawiło się w miejscu pęknięcia?
• Co wyrosło z ziarenka?
+ Następnie dzieci opowiadają historyjkę własnymi słowami.
4. Burza mózgów – dzieci zastanawiają się co jest niezbędne do wyhodowania roślinki? (nasionko, ziemia, doniczka, woda i źródło światła – słońce).
5. Nasionko – propozycja zabawy ruchowej: Dziecko – nasionko zwija się w kłębuszek, po chwili unosi się do góry – rozwija się, staje na paluszkach – zakwita. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
6. Chętne dzieci mogą założyć hodowlę fasoli wg instrukcji: https://www.youtube.com/watch?v=KVKpNVhyVmc
7. Praca z książką – dzieci wykonują ćwiczenia na stronie 39a.
8. Znajdź różnice – karta pracy w załączniku.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„NA POLU”.1.SŁUCHANIE WIERSZA L.WISZNIEWSKIEGO
„WSPÓLNA PRACA”.
ROZMOWA NA TEMAT TREŚCI WIERSZA
-dziecko odczytuje napisy pług, ugór, orka, brona(napisy w załączniku) i wyjaśnia wspólnie z rodzicem znaczenie tych słów
-wymień zwierzęta występujące w tym wierszu
-co robiły i o czym opowiadały
Zwierzęta-kaczor, wróbel, zając, kogut, wrona, konie
dzieci oglądają ilustracje tych zwierząt i dobierają do nich napisy(ilustracje zwierząt oraz napisy w załączniku).
2.”DLACZEGO ROŚLINY ROSNĄ”
-czego potrzebuje roślinka, żeby rosnąć i się rozwijać ( oglądanie ilustracji w załączniku)
-oglądanie filmu „Jak rosną rośliny”, „Wiosna w polu”.
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA
https://www.youtube.com/watch?v=I6EGdIPn8Lg
3.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW” 3 STRONA 45 a, 45 b.
4.ZABAWA NA SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
Przyjrzyj się ilustracji i odszukaj właściwy cień. Czy potrafisz go wskazać.
5.ĆWICZENIA W CZYTANIU.
-przeczytaj wyrazy zapisane sylabami i połącz je strzałkami z odpowiednimi wyrazami
-utwórz z sylab wyrazy i zapisz je
-uzupełnij wyrazy brakującymi sylabami
(załącznik)
6.ĆWICZENIA MATEMATYCZNE-dodawanie liczb
-dodaj liczby w serduszkach i pokoloruj je na odpowiedni kolor.
(załącznik).
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców pocztą elektroniczną.
Wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt z
nauczycielem
poprzez
e-mail,
Messenger.

22 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Jak powstaje chleb? 1. Dzieci oglądają film „Od ziarenka do bochenka”: https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8&pbjreload=10
oraz film „Jak powstaje chleb. Wizyta z kamerą w piekarni”: https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7Zgvo
2. „Skąd się bierze chleb?” – dzieci próbują własnymi słowami opowiedzieć jak powstaje chleb i co jest do tego potrzebne (przykład w pliku)
3. Dzieci zastanawiają się jakie znają rodzaje pieczywa i próbują wymienić ich nazwy (chleb pszenny, chleb razowy, bułka, rogal, bagietka, chałka, kajzerka, precel).
4. Następnie dzieci oglądają ilustrację „Rodzaje pieczywa” (w załączniku).
5. „Degustacja ” – Dzieci przyglądają się bochenkowi chleba (chleb taki jakim dysponujemy w domu).
6. Starają się go opisać. Podają jego kolor – brązowy, złoty, ciemny, jasny; wielkość – mały, duży, średni; kształt – okrągły, podłużny;
7. Następnie smakują i wąchają kawałeczek chleba. I opisują jego smak i zapach. W miarę możliwości można przeprowadzić degustację różnego rodzaju pieczywa.
8. Dzieci określają z czego składa się chleb (na wierzchu skórka a w środku miękkie wnętrze tzw. miękisz).
9. Propozycja gimnastyki w ramach przerwy w zajęciach : https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
10. „Zawody” – dzieci oglądają ilustrację z osobami pracującymi w różnych zawodach, wskazują i nazywają tylko te osoby dzięki którym powstaje chleb (w załączniku).
11. Praca z książką – dzieci wykonują zadania na stronie 38a i 39b.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„WIEJSKIE PRODUKTY”.1.”CO NAM DAJĄ ZWIERZĘTA”.
Oglądanie filmu edukacyjnego „Zwierzęta w gospodarstwie rolnym”.
https://youtu.be/xrgowwp1V-U
2.Rodzic zasłania produkty
pochodzące od zwierząt. Zadaniem dziecka jest nazywanie przedstawionych
na obrazkach zwierząt i zastanowienia się, co one dają człowiekowi
(ilustracja w załączniku).
3.”BURZA MÓZGÓW”- co można zrobić z tych produktów?
Rodzic podaje nazwę produktu otrzymanego od zwierząt, a dzieci mówią do zrobienia czego można go wykorzystać. (Np. jajka- ciasto, kanapki, sałatka…,mleko- budyń,ser, twaróg, jogurt…,pióra- pierzyna, poduszka…, wełna-szalik, czapka,sweter…).
4.ZABAWA ROZWIJAJĄCA POCZUCIE RYTMU- ZAGADKI.
Rodzic recytuje zagadki, a dziecko rytmicznie wykonuje ustalone gesty. Zadaniem dziecka jest recytacja z równoczesnym wykonywaniem ustalonych gestów.
(zagadki w załączniku).
5.”ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA”.
Podziel nazwy zwierząt znajdujących się na ilustracji na sylaby i głoski.
(ilustracja w załączniku).
6.PRACA PLASTYCZNA ” KOGUT”- wykonanie ” koguta wg instrukcji
https://www.youtube.com/watch?v=orI_yF1YKrk&list=PLNs-EL-p8ySnGZPmYB31XzULcd9fpvdnm&index=18
lub wypełniając kontur koguta
plasteliną, kuleczkami z krepy,
wydzieranka z kolorowego
papieru.
7.ĆWICZENIA W CZYTANIU
– czytanie tekstu (załącznik).
8.ODKODUJ UKRYTE CYFERKI.

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/UkryteLitery.pdf
9.PRACA Z KSIĄŻKĄ” PLAC ZABAW” 3
strona 46 a, 46 b.
Dzieci
otrzymują
materiały przesłane do
rodziców na
pocztę elektroniczną.
Kontakt z nauczycielem
poprzez e- mail
Messenger.
religiaPoznajemy miłość Jezusa.Dzieci oglądają program ziarno.
Kolorowanie obrazka,
układanie puzzli.( do wyboru)
https://vod.tvp.pl/video/ziarno,o-milosierdziu,489540 http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/boze-milosierdzie
układanie obrazka – puzzle https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/religia
messenger Kasia Zadrożna

23 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Maszyny rolnicze.1. „Głoskujemy wyrazy” – dzieci głoskują wyrazy związane z tematem tygodniowym zajęć – rodzic podaje dziecku zestaw wyrazów (zestaw wyrazów dostępny w pliku).
2. Wiosna na wsi – zachęcamy dzieci do wysłuchania wiersza L. Wiszniewskiego pt. „Wspólna praca”
+ Rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza:
– Zwracamy uwagę na trudne słowa w wierszu – pług , ugór , orka i wyjaśniamy je dzieciom
– Jakie zwierzęta występowały w wierszu?
– Co robiły i o czym opowiadały zwierzęta?
3. Liczymy wyrazy – rodzic czyta powoli podane zdanie, dziecko w tym czasie przelicza na paluszkach ile jest wyrazów w zdaniu (zdania dostępne w pliku).
4. Swobodne wypowiedzi dzieci (na podstawie własnych doświadczeń) na temat wiosennych prac wykonywanych w polu i ogrodzie.
5. Praca z Księgą zabaw z obrazkami – dzieci przyglądają się uważnie ilustracjom na stronie 58 i 59. Następnie Odpowiadają na pytania:
– Czym zajmuje się rolnik?
– Jakie prace wykonuje wiosną, latem i jesienią?
– Czym rolnik zajmuje się zimą?
– Jakie znasz maszyny rolnicze? (dzieci wymieniają kilka nazw na podstawie swoich doświadczeń)
– Jakie znasz drobne narzędzia potrzebne rolnikowi do pracy? (j.w.)
6. Dzieci oglądają film edukacyjny dotyczący pracy rolnika na polu: https://www.youtube.com/watch?v=nTGhh9enU3s
7. W ramach prac plastycznych proponuję rysowanie kredkami lub malowanie farbami na temat „Praca rolnika” lub wykonanie traktora z rolek po papierze toaletowym, nakrętek, kartoników (przykładowe prace w załączniku).
8. Praca z książką – dzieci wykonują ćwiczenia na stronie 37a i 37b.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„MASZYNY
ROLNICZE”.
1.NAZWIJ OBRAZKI (przedstawione w załączniku), podziel je na głoski. z każdego wyrazu wyodrębnij pierwszą głoskę, utwórz wyraz ( farma).
2.RODZIC ZADAJE DZIECKU PYTANIA:
-co to jest farma?
-czym zajmuje się rolnik?
-jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób mieszkających w mieście?
– jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się nimi opiekuje?
– co robi rano, w południe, wieczorem?
– co jedzą zwierzęta hodowlane w gospodarstwie?
(ilustracja farmy w załączniku)
2.MASZYNY ROLNICZE.
Oglądanie ilustracji maszyn rolniczych ( załącznik)
Dziecko dzieli ich nazwy na sylaby i głoski. Dobiera podpisy do obrazków.
3.RODZIC ZADAJE DZIECKU PYTANIA:
– jakich maszyn potrzebuje rolnik podczas swojej pracy?
– do jakich czynności wykorzystuje te maszyny i narzędzia?
– gdzie rolnik zwozi swoje zboża?4.” RÓŻNE” ZBOŻA”.
Dziecko ogląda ilustracje zbóż (załącznik) i nazywa je wspólnie z rodzicem.
-przyjrzyj się kłosom zboża, czym różni się pszenica od żyta itp.
5.PRACA W KSIĄŻCE „KSIĘGA ZABAW Z LITERAMI” strona 62,
CZYTANIE TEKSTU strona 63.
6.”JAK POWSTAJE CHLEB”-film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI
7.PRACA Z KSIĄŻKĄ ” PLAC ZABAW”3 strona 47 a -układanie historyjki obrazkowej o powstaniu chleba, numerowanie kolejnych obrazków.
8.NARYSUJ TAKIE SAME WZORY JAK W KWADRACIE PO LEWEJ STRONIE.(Załącznik).
9.ĆWICZENIA MATEMATYCZNE-
dodaj liczby i zapisz wynik (załącznik).
10.ODSZUKAJ BRAKUJĄCE SYLABY.

https://i.pinimg.com/originals/5d/fe/2b/5dfe2b62fedcd2558870cf9279cbfa9f.jpg

Dzieci otrzymują
materiały przesłane na pocztę elektroniczną.
Wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt z
nauczycielem
poprzez e- mail,
Messenger.

24 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Produkty ekologiczne. 1. Czym jest gospodarstwo ekologiczne – pogadanka na podstawie opowiadania Olgi Masiuk „Gospodarstwo ekologiczne”, czytanego przez rodziców (opowiadanie w pliku)
+ Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące tekstu:
– Gdzie pojechały dzieci?
– Co widziały?
– Po co poszły do kurnika?
– Na co musiał uważać Tup?
– Co robiły w oborze?
2. Dzieci na podstawie własnych przemyśleń próbują określić co oznacza, że gospodarstwo jest EKOLOGICZNE?
3. Dzieci słuchają uważnie informacji na temat „Czym jest gospodarstwo ekologiczne?” (informacja w pliku).
4. Czego brakuje – układamy kilka dostępnych „pod ręką” przedmiotów (np. zabawki – autko, lalka, klocek, książka lub przybory kuchenne – łyżka, miska, pojemnik, widelec, wałek) obok siebie, następnie prosimy, by dziecko zamknęło oczy i zabieramy jeden przedmiot. Dziecko ma za zadanie odgadnąć, co zniknęło.
5. Co zmieniło miejsce? – układamy kilka przedmiotów obok siebie, następnie prosimy, by dziecko zamknęło oczy i zamieniamy kolejność ułożenia dwóch przedmiotów . Dziecko ma za zadanie odgadnąć, co zmieniło miejsce.
6. Hodowla ekologiczna – dzieci lepią z plasteliny znane im warzywa i zwierzęta.
7. Na wiejskim podwórku – dzieci mogą w wolnej chwili ułożyć puzzle: https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/122403-farma-na-wsi
8. Ekologiczna żywność – dzieci oglądają zdjęcia owoców i warzyw pochodzących z gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych. (zdjęcia w załączniku).
+ Dzieci określają czym różnią się owoce i warzywa ekologiczne od tradycyjnych.
9. Praca z książką – dzieci wykonują ćwiczenie na stronie 40a.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„CZTERY PORY ROKU W GOSPO-
DARSTWIE”.
1.”OD WIOSNY DO WIOSNY”.
-słuchanie wiersza czytanego przez rodzica.
Zamknijcie oczy i spróbujcie sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na świecie w opisanym wierszu. Podczas słuchania postarajcie się zapamiętać, jakie pory roku są w nim przedstawione.
( wiersz w załączniku)
2.ROZMOWA NT. WIERSZA.
Rodzic zadaje pytania:
-czy udało wam się zapamiętać, które pory roku są przedstawione w wierszu?
– co oznacza sformułowanie „płyną miesiące”?
– jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią a jakie zimą?
3.ROZWIĄŻ REBUSY- dotyczące pór roku.
( załącznik)
4.SŁUCHANIE PIOSENKI „CZTERY PORY ROKU”.
https://www.youtube.com/watch?v=ee5TOtBH92M
5.DOPASUJ ELEMENTY DO
OBRAZKA-PORY ROKU.
– wytnij obrazek po prawej stronie i naklej w odpowiednie miejsce.
( załącznik)
6.ODCZYTAJ ZDANIA-dobierz zdania do odpowiedniej pory
roku.
( załącznik)
7.PISANIE LITERKI ” ł,Ł ” PO ŚLADZIE NASTĘPNIE W ZESZYCIE.
(ZAŁĄCZNIK)
8.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW”3 strona 47 b, 48 b.
9.PRACA PLASTYCZNA-narysuj
swoją ulubioną porę roku-
kredki.
Dzieci
otrzymują
materiały przesłane do rodziców
pocztą
elektroniczną.
Wykonują zadania z
pomocą
rodziców.
Kontakt z
nauczycielem
poprzez e- mail
Messenger.

27 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Planeta Ziemia1. Czym jest przyroda? – burza mózgów – dziecko próbuje własnymi słowami powiedzieć czym jest według nich przyroda (przypominamy dzieciom aby wypowiadały się całym zdaniem).
2. Następnie rodzic wyjaśnia dziecku czym jest przyroda (wyjaśnienie w pliku).
3. Dzieci uważnie słuchają wiersza Doroty Gellner pt. „Co to jest przyroda?” (wiersz w załączniku).
4. Rozmowa na temat wiersza – Dzieci wymieniają elementy przyrody, o których była mowa w wierszu.
5. Natura czy człowiek? – dzieci przyglądają się ilustracjom (w załączniku), które są elementami przyrody bądź nie. Zadaniem dzieci jest wybrać te obrazki, które przedstawiają elementy przyrody – dzieci głoskują nazwy tych elementów.
6. Wykonam to dziś – zachęcam do zakręcenia kołem fortuny – koło wskaże dziecku co może wykonać dziś w domu: https://wordwall.net/pl/resource/1016695/wkonam-dzi%C5%9B
7. „W kontakcie z naturą” – dzieci zapoznają się z filmem edukacyjnym https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=220s
8. Człowiek i jego działanie – dzieci wymieniają właściwe i niewłaściwe zachowania wobec przyrody na podstawie filmu edukacyjnego oraz własnych doświadczeń.
9. Propozycja pracy plastycznej – „Jak człowiek zmienił świat” – kartkę dzielimy pionową kreską na pół, po jednej stronie dzieci rysują kredkami środowisko naturalne (nie zmienione przez człowieka) a po drugiej stronie to zmienione przez człowieka.
10. Praca z książką „Plac Zabaw 4”– dzieci wykonują zadania na stronie 1a i 1b.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„STRAŻNICY
PRZYRODY”.
1.”NASZA ZIEMIA…”
oglądanie ilustracji (załącznik) i wskazywanie różnic między jedna a drugą stroną obrazka.
2.SŁUCHANIE WIERSZA-„DBAJ O PRZYRODĘ”
Rozmowa – jak dbamy o naszą planetę.
3.WYJAŚNIANIE SŁÓW -lasy to płuca Ziemi.
Słuchanie rymowanki.
4.CO NAM DAJĄ LASY?- oglądanie filmu edukacyjnego
https://youtu.be/ubqskigmJgU  
5.OGLĄDANIE ZDJĘĆ WYBRANYCH DRZEW-liściastych i iglastych.
Zadaniem dziecka jest nazywanie i porównywanie
wyglądu drzew.(załącznik).
6.WYPOWIEDZI DZIECI NA TEMAT: Co to jest las?
Dziecko podaje skojarzenia ze słowem las.
7.PRZYPOMNIENIE OGÓLNEJ
BUDOWY DRZEWA.
Dziecko odczytuje, nazywa i wskazuje poszczególne części
drzewa. Określamy, które części rośliny rosną pod ziemią, a które nad nią.
(załącznik).
8.SPORT TO ZDROWIE:)
Najpierw rozgrzewka

https://wordwall.net/pl/resource/1062934/%C4%87wiczenia-gimnastyczne-dla-przedszkolak%C3%B3w
Teraz naśladujemy
zwierzęta leśne. https://wordwall.net/pl/resource/993498/%C4%87wiczenia-gimnastyczne-dla-przedszkolak%C3%B3w-na-podst
9.ODKRYWANIE LITERY „z” małej i wielkiej,
drukowanej i pisanej. analiza i synteza
słuchowa słowa „zegar”
10.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW” 4
strona 1 a, 1 b.
11.CZYTANIE TEKSTU W KSIĄŻCE
„KSIĘGA ZABAW Z LITERAMI” strona 65.
12.PRACA PLASTYCZNA-„MATKA
ZIEMIA”.
(instrukcja wykonania w
załączniku).
Dzieci otrzymują
materiały
przesłane do rodziców
na pocztę
elektroniczną
Wykonują zadania
z pomocą
rodziców.
Kontakt z
nauczycielem
poprzez
e-mail,
Messenger.

28 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Dbamy o środowisko.1. Co to znaczy dbać o środowisko? – zadaniem dzieci jest dokończenie własnymi słowami zdania: Dbać o środowisko to znaczy…..
2. Rady na odpady – bajka edukacyjna. Dzieci zapoznają się z filmem : https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=37s
3. Smutny widok – dzieci uważnie oglądają zdjęcia (z załącznika). Zadaniem dzieci jest określenie do jakiej grupy można zaliczyć dane zdjęcie: zanieczyszczone lub piękne i czyste tereny. – zadanie powiązane jest z bajką edukacyjną.
4. Jak pomóc Naszej planecie? – dzieci zastanawiają się jak one same mogą pomóc planecie (dzieci udzielają odpowiedzi na podstawie własnych doświadczeń oraz na podstawie filmu).
5. Praca z Księgą zabaw z obrazkami – dzieci zapoznają się z ilustracją na stronie 60- 61. – polecenie 1 i 2 (czerwona folia potrzebna do wykonania polecenia drugiego znajduje się w Wyprawce).
6. Propozycja ćwiczeń rozgrzewających : https://fittykid.com/2020/03/13/rozgrzewka/
7. Zapoznanie z nową literą Z,z.
* dzieci przyglądają się literce Z,z na stronie 2a w ćwiczeniu i zapoznają się z jej kształtem.
* następnie wodzą palcem po małej i wielkiej literze i starają się zapamiętać jej kształt.
* dzieci odczytują lub podejmują próbę odczytania wyrazu podstawowego ZEBRA – dzielą wyraz na sylaby.
* dzieci starają się wymienić jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się na literę „z”.
8. Praca z książką – dzieci wykonują zadania na stronie 2a i 2b.
9. Praca plastyczna – Moja piękna planeta – dzieci malują szablon Ziemi (szablon w załączniku) farbami plakatowymi lub farbami rosnącymi (instrukcję jak wykonać takie farby znajdą Państwo tu: https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/planeta-ziemia-praca-plastyczna/).
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„ZNACZENIE
WODY W ŻYCIU
CZŁOWIEKA”.
1.UTRWALAMY LITERĘ”z, Z”.
– wpisz w okienko brakującą
literę „z lub s”, odczytaj wyrazy.
(załącznik)
– wytnij sylaby i ułóż z nich
wyrazy, wklej wyrazy pod
odpowiednim obrazkiem.
( załącznik)
2.PRZECZYTAJ TEKST.
( tekst w załączniku).
3.UŁOŻENIE Z ROZSYPANKI
WYRAZOWEJ ZDANIA.
– Woda to największy skarb
na Ziemi.
haslo_dnia.pdf
4.ROZMOWA NA TEMAT
„ZNACZENIE WODY W
ŻYCIU CZŁOWIEKA”
– wypowiadanie się na podstawie
ilustracji załączonej w załączniku).
5.POZNANIE OBSZARÓW
WODNYCH WYSTĘPUJĄCYCH
NA ŚWIECIE.
– rozmowa na podstawie ilustracji
w załączniku.
6.OBEJRZYJ FILM „Zanieczyszczenie rzek”.
https://youtu.be/XwPK0mCWq2Y
Zwracanie uwagi na czystość wód i ich
znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
7.POKOLORUJ OBRAZEK.
3_kolorowanka.pdf
Dzieci
otrzymują
materiały
przesłane do rodziców
na pocztę
elektroniczną.
Wykonują zadania z
pomocą rodziców.
Kontakt z
nauczycielem
poprzez
e-mail,
Messenger.

29 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Segregacja śmieci.1. Dzieci uważnie oglądają fragment filmu edukacyjnego pt. „Segreguj odpady, to opłaca się nam wszystkim” https://www.youtube.com/watch?v=JgH6iXKxyJE (oglądamy tylko do 3:21 minuty)
2. Następnie dzieci starają się odpowiedzieć na pytania, na podstawie filmu:
* Jakie kolory mają kosze do segregacji?
* Dlaczego kosze na śmieci mają różne kolory?
* Co wyrzucamy do niebieskiego kosza?
* Co wyrzucamy do żółtego kosza?
* Co wyrzucamy do zielonego kosza?
* Co wyrzucamy do brązowego kosza?
3. Kosze – utrwalenie wiadomości na temat segregowania śmieci z wykorzystaniem KP4.4a (Kart Pracy 4 strona 4a)
4. Co to za rysunek? – zagadka z wykorzystaniem KP4.3a – dzieci wykonują zadania na stronie 3a i zastanawiają się co może oznaczać rysunek w zadaniu 2. Jeżeli dziecko nie wie, rodzic informuje, że rysunek w książce oznacza RECYKLING (wyjaśnienie w pliku)
5. Apel do świata – wysłuchanie wiersza w celu uszeregowania wiedzy na temat recyklingu i segregacji odpadów.
6. Quiz – zachęcam do wykonania quizu https://wordwall.net/pl/resource/1501801/segregacja-%C5%9Bmieci
7. Segregujemy odpady – w ramach utrwalenia zasad segregacji dzieci mogą pomóc w domu podczas wyrzucania śmieci.
8. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.3b, KP4.4b.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„SEGREGUJEMY
ODPADY’.
1.PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI
I POWIEDZ DLACZEGO NASZA
PLANETA JEST SMUTNA?
(ilustracja w załączniku).
– jakie odpady ,śmieci
widzicie?
– kto tworzy te odpady?
2.SŁUCHANIE WIERSZA
„ŁĄKA”.
Rodzic prowadzi rozmowę
na temat wiersza wg pytań.
3.SORTUJ ŚMIECI.
-wrzucaj je do odpowiednich
koszy
-jak segregować odpady?
(ilustracje segregacji śmieci
w załączniku).
4.PRACA Z KSIĄŻKĄ
„PLAC ZABAW”4 s.2 b, 3 a.
5.SŁUCHANIE PIOSENKI
„ZIEMIA TO WYSPA
ZIELONA”.

https://www.youtube.com/watch?v=StwDw4GPjKg
6.GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA-” ZIEMSKIE MINKI.”
-wybierz losowo i wykonaj ćwiczenia zgodnie z opisem na ziemskich buźkach.
DZIEN-ZIEMI-MINKI.pdf
7.ZABAWA ORIENTACYJNA” STRZAŁKI”
-przyjrzyj się uważnie i pokoloruj strzałki we właściwy sposób (załącznik).
8.UKŁADANIE PUZZLI-ŁĄKA.
(puzzle w załączniku).
9.PRACA PLASTYCZNA- „ŻÓŁW Z BUTELKI PLASTIKOWEJ”. Wykonywanie wg instrukcji.
https://www.youtube.com/watch?v=lR4GHErcCdw
Dzieci otrzymują
materiały przesłane
do rodziców na
pocztę elektroniczną.
Wykonują zadania
z pomocą rodziców.
Kontakt z
nauczycielem
poprzez
e-mail,
Messenger.
religia 5 -6 latkiBiblia – niezwykła księgaDzieci poznają Biblię jako książkę o Panu Bogu. https://www.youtube.com/watch?v=dlfkCDs8SqA
https://www.youtube.com/watch?v=cyTnpKbV_jE
messenger

30 kwietnia 2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Smog – co to za stwór? 1. Puste czy pełne? – doświadczenie, które udowadnia istnienie powietrza (instrukcja w pliku).
2. Czy powietrze jest czyste? – doświadczenie – w słoneczny dzień dzieci mogą zaobserwować w promieniach słonecznych (wpadających przez okno) unoszące się drobinki kurzu. W pochmurny dzień można zaciemnić pomieszczenie (lub doświadczenie wykonać wieczorem) i drobinki kurzu obserwować w snopie światła z latarki. WNIOSEK: nie zawsze widać, że powietrze jest zanieczyszczone.
3. Komu potrzebne jest powietrze? – dzieci zastanawiają się nad odpowiedzią na pytanie i swobodnie wypowiadają się na temat powietrza: Komu i do czego służy powietrze?
4. Czas na relaks – dzieci uważnie słuchają piosenki pt. „Ekokultura” https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs – chętne dzieci mogą nauczyć się jej na pamięć.
5. Smog – słuchanie opowiadania Agnieszki Frączek pod tym samym tytułem z książki Sprężynek na tropie tajemnic – ekologia.
6. Po przeczytaniu opowiadania rodzic zadaje dziecku pytania:
* Co to jest smog? – zadaniem dziecka jest stworzenie swojej definicji smogu.
* Czym różnią się smog i smok? – dziecko dokonuje analizy głoskowej obu wyrazów – wyrazy różnią się od siebie ostatnią głoską.
7. Jak powstaje smog? – dzieci uważnie oglądają film z eksperymentem dotyczącym powstawania smogu https://www.youtube.com/watch?v=YhxtIiyW0Ms
8. Jaki świat wybieram? – dzieci oglądają zdjęcia terenów zanieczyszczonych przez smog oraz tych bez smogu i decydują w jakim świeci lepiej żyć (zdjęcia w załączniku).
9. Jak pozbyć się smogu? – dzieci na podstawie wcześniej zdobytych wiadomości wymieniają sposoby na pozbycie się smogu.
10. Wiatraczek – propozycja pracy technicznej – instrukcja: https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o
11. Dla chętnych – dodatkowe Karty Pracy w załączniku.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„WIEM JAK CHRONIĆ
MOJĄ PLANETĘ”.
1.”ŚWIAT W NASZYCH RĘKACH”- słuchanie piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
2.”CO SZKODZI NASZEJ PLANECIE?”- obejrzyj filmik edukacyjny.
https://www.youtube.com/watch?v=gWQ5S3CH66g
3.”JAK MOŻEMY POMÓC ZIEMI?”-praca z obrazkiem.
Przyjrzyj się obrazkom.Spróbuj powiedzieć, w jaki sposób dzieci mogą pomóc naszej planecie?
(obrazki w załączniku).
4.”ZADANIA DO WYKONANIA”- spotkanie z planetą Ziemią.
Obejrzyjcie filmik:
https://youtu.be/i6hcLleZtAE
Wykonajcie zadania, które przygotowała dla Was Ziemia.
(zadania do wykonania w załączniku).
5.”PRZYSIĘGA PRZYJACIELA ZIEMI”- recytacja wiersza „Mali ekolodzy” J.Kasperkowiaka.
Rodzic odczytuje po jednym wersie, a dziecko powtarza.
(wiersz w załączniku).
6.”CO ZAGRAŻA, A CO SŁUŻY ZIEMI?- dopasuj obrazki do odpowiednich sylwet naszej planety Ziemi.
ttps://learningapps.org/view11139917
7.”ZABAWY MĄDREJ GŁOWY”- dziecko odpowiada na pytania z zakresu dbania o nasza planetę Ziemię.
8.”MNIEJ CZY WIĘCEJ”- poznanie znaków mniejszości i większości.
Zabawa matematyczna- w ogrodzie rosło 5 krokusów oraz 7 tulipanów.
Których kwiatków było więcej?
Dzieci pokazują prawidłową odpowiedź i zapisują 5<7 (przy większej liczbie jest otwarta paszcza lwa).
9.PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW” 4 strona 2 a, 4 a, 4 b.
Instrukcje do zabaw i ćwiczeń zostały przesłane na adresy e-mail do rodziców.
Dzieci wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt
z nauczycielem
poprzez e- mail,
Messenger.

04.05.2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Polskie symbole narodowe.1. Nasz kraj – rodzice przygotowują napisy: POLSKA, GODŁO, FLAGA, HYMN (mogą być odręczne, zapisujemy pismem drukowanym)
– Zadaniem dziecka jest odczytanie napisu POLSKA (w razie potrzeby z pomocą rodzica)
2. Rozmowa na temat Naszego państwa – dzieci odpowiadają na pytania:
– W jakim kraju mieszkamy?
– Co to jest Polska?
– Jakie miasto jest stolicą Polski?
– Czy pamiętają jakie mamy symbole narodowe? – dziecko odczytuje kolejne napisy: GODŁO, FLAGA, HYMN (w razie potrzeby z pomocą rodzica).
3. Symbole narodowe – dzieci oglądają film o symbolach narodowych Polski: https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
4. Katechizm polskiego dziecka – dzieci słuchają wiersza Władysława Bełzy.
– Po przeczytaniu tekstu zadajemy dzieciom pytania na temat wiersza: O czym jest wiersz? O jakich symbolach była mowa w wierszu? Kto to jest Polak?
5. Gimnastyka – w ramach przerwy i odpoczynku proponuję gimnastykę: https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM
6. Narodowy quiz – zabawa sprawdzająca wiedzę dzieci na temat symboli narodowych. Dzieci za pomocą lizaków TAK / NIE z W.21 (wyprawka plastyczna) głosują, czy zdanie czytane przez rodzica jest prawdziwe, czy fałszywe.
7. Pieniądze – dzieci zastanawiają się gdzie poza godłem Polski znajdziemy wizerunek orła (na pieniądzach)
8. Orzeł czy reszka – dzieci oglądają monety o omawiają ich wygląd.
9. Monety i banknoty – zabawa z wykorzystaniem pieniędzy z W.56 (wyprawka plastyczna) – dzieci wypychają pieniądze z wyprawki i rozdzielają monety od banknotów.
10. Sklep – zabawa matematyczna.
11. Frottage (frotaż) – technika odbijania na kartce wypukłych elementów przedmiotów – zachęcam do wykorzystania monet (mogą być też liście), instrukcja do 1:50 : https://www.youtube.com/watch?v=zrT6aAS3yGE
12. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.10a oraz KP4.10b (strona 10a i 10b).
13. Zachęcam do codziennego korzystania przez dzieci z zeszytu w linie, w celu ćwiczenia rączek. Należy dzieciom przypominać o prawidłowym chwycie ołówka oraz o utrzymywaniu się w liniaturze.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„POLSKIE
SYMBOLE
NARODOWE”.
1.OGLĄDANIE ILUSTRACJI ZWIĄZANYCH Z POLSKIMI SYMBOLAMI NARODOWYMI ORAZ WYJAŚNIAJĄCE OPISY.
( załącznik ).
2.ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ:
– przyjrzyj się obrazkom, nazwij je i wpisz do kratek krzyżówki. Odczytaj hasło
( Polska).
(załącznik).
3.SŁUCHANIE WIERSZA pt.”Polska” M.Strzałkowskiej
– czytamy dzieciom wiersz, rozmawiamy n.t. jego treści. Dziecko próbuje odczytać zdania znajdujące się na mapie.
( mapa w załączniku).
4.ZAGADKA:
” czy wiesz jaki to znak: w czerwonym polu biały ptak”(godło)
– wyjaśnienie pojęcia godło: symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy.
5.” LEGENDA O POWSTANIU PAŃSTWA POLSKIEGO”
– wyjaśnienie terminu legenda
Jak powstała Polska legenda.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0&feature=emb_rel_err
6 „JAK POWSTAŁA POLSKA-historyjka obrazkowa.
– przedszkolaku zagraj w grę
https://learningapps.org/watch?v=pnxb76ion20
– ułóż historyjkę w odpowiedniej kolejności.
7.” FLAGA POLSKI” – 2 maja obchodzimy Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej:) zatem wykonaj swoją własną flagę.
Zadaniem dziecka jest wykonanie flagi naszego kraju.
Technika, forma – dostosuj je do własnych możliwości i zasobów. Mile widziane zdjęcia.
Propozycje wykonania flagi – załącznik.
8.”MAZUREK DĄBROWSKIEGO” – właściwe słuchanie hymnu narodowego
– w jakich okolicznościach słuchamy hymnu
– dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest odgrywany, gdy Polacy zwyciężą w ważnym turnieju?
– w jaki sposób powinniśmy słuchać hymnu?
9.SŁUCHANIE HYMNU POLSKI:
https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU
10. OGLĄDANIE FILMU EDUKACYJNEGO NA TEMAT SYMBOLI NARODOWYCH – ” POLAK MAŁY”.
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
11.POĆWICZMY SPOSTRZEGAWCZOŚĆ.
– przyglądamy się obrazkom. Przeliczamy poszczególne elementy i wpisujemy ich ilość w odpowiednie okienko.
Polska_-cz._8.pdf
12.POLSKA -sudoku.
– wycinamy potrzebne elementy i przyklejamy je na kratownicę tak, aby obrazek nie powtórzył się w linii pionowej, poziomej, jak również w małym kwadracie.
sudoku1.pdf
13.PRACA W KSIĄŻCE 'PLAC ZABAW” 4
– strona 11 a, 11 b.
Instrukcje do zadań i ćwiczeń zostały wysłane na adresy e- mail do rodziców.
Dzieci wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem
poprze e- mail. Messenger.

05.05.2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Miasta Polski.1. Stolica Polski – dzieci słuchają uważnie wiersza Juliana Tuwima „Warszawa”
Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania:
* Jakie miasto jest stolicą Polski?
* Jak wygląda stolica przedstawiona w wierszu?
* Czy znacie jakąś legendę dotyczącą Warszawy?
2. Legenda o Syrence – wysłuchanie legendy o Syrence Warszawskiej : https://www.youtube.com/watch?v=WyvkcWx2sMs
* Zadaniem dzieci jest opowiedzenie treści legendy własnymi słowami.
3. Wycieczka po Polsce – zapraszamy dzieci na krótką wycieczkę po Polsce https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214
4. Gdzie? – Zapoznanie się z położeniem Polskich miast na mapie. Dzieci próbują odnaleźć na mapie miasta, o których była mowa w filmie (mapa w załączniku)
5. Dzieci wymieniają miasta, które odwiedziły – oraz podają przynajmniej po dwa charakterystyczne dla danego miasta miejsca/zabytki
ZAKOPANE – Krupówki, Giewont, Morskie Oko, Wielka Krokiew
KRAKÓW – Zamek Królewski na Wawelu, Smok Wawelski, Sukiennice, Bazylika Mariacka, Hejnał Mariacki
WARSZAWA – Pałac Prezydencki, Pałac Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie, Pomnik Syrenki Warszawskiej, Stadion Narodowy, Metro
TORUŃ – Pomnik Mikołaja Kopernika, Toruńskie pierniki
GDAŃSK – Fontanna Neptuna, Stocznia Gdańska
6. Palcem po mapie– w ramach utrwalenia ważnych miast w Polsce, dzieci mają za zadanie wykonanie zadań w każdej miejscowości:
Zakopane „Wspinaczka górska” – zabawa ruchowa. Inscenizowanie ruchem wspinania się na wysoką górę – ruchy naprzemienne rąk i nóg. Unoszenie wysoko kolan. Po dotarciu na szczyt budowanie szczytu z klocków.
Kraków „Smok” – zabawa z wykorzystaniem tangramu z W. 48. (Wyprawka plastyczna – karta 48) Dzieci układają smoka z tangramu wg własnego pomysłu.
Warszawa „Syrenka” – praca plastyczna techniką wyklejanki. Dzieci wypełniają szablon syrenki kawałkami wycinaki lub folii aluminiowej. (szablon w załączniku).
Toruń „Pierniki” – zabawa plastyczna. Dzieci odrysowują od szablonu i wycinają pierniki katarzynki. (szablon w załączniku).
Gdańsk „Wpływanie do portu” – zabawa manipulacyjna. Umieszczamy w przezroczystej butelce kawałek styropianu / kory / korka i nalewa wodę. Dzieci mają za zadanie tak manipulować butelką, by okręt wpłynął do portu (szyjki butelki).
7. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.11a
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki1.”WARSZAWA STOLICA POLSKI”.1.”ZAKOCHANY W SYRENIE” – słuchanie opowiadania A. Widzowskiej
https://www.youtube.com/watch?v=T9Q-GneHSH8
Rozmowa na temat opowiadania:
– o czym opowiadała Agata?
– kto pomógł jej przedstawić legendę?
2.”GIMNASTYKA DLA SMYKA”- ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE:
https://youtu.be/Yea4gQ3vB2Q
3.”SPACERKIEM PO WARSZAWIE”- rozmowa na temat zabytków Warszawy na podstawie załączonych ilustracji.
4.POSŁUCHAJ INNEJ LEGENDY O WARSIE I SAWIE-a następnie rozwiąż zagadkę.
https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs&feature=youtu.be
„Herbem tego miasta jest piękna Syrenka która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach. Od imienia syrenki Sawy i rybaka Warsa je nazwano i stolicą państwa polskiego mianowano. Przez nie rzeka Wisła przepływa. Zatem jak stolica Polski się nazywa?
5.”OD MORZA AŻ DO TATR” -nauka piosenki.
Przedszkolaku, posłuchaj piosenki i spróbuj nauczyć się pierwszej zwrotki i refrenu.
Rodzicu, odtwórz piosenkę tutaj: „Od morza aż do Tatr„.
6.”CZY ZNAM NASZĄ STOLICĘ”:
– zadaniem dziecka jest zaznaczenie na mapie Polski, (mapa jest w załączniku) gdzie znajduje się stolica naszego państwa, góry, morze, lasy a nawet jeziora, jeśli potrafi.
7.PRACA PLASTYCZNA-„SYRENKA”
-dokończ rysowanie Syrenki. Na ogonie naklej wydzierankę z niebieskich i zielonych papierków.
( Syrenka w załączniku).
8.PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW” 4 strona 5 a, 5 b.
9.ODKRYWANIE LITERY”f, f” wielkiej i małej, drukowanej i pisanej. Analiza i synteza słuchowa wyrazów podstawowych (fotel, Franek).
Podawanie innych wyrazów , w których głoska „f” występuje na początku, środku i końcu wyrazów. Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów zamieszczonych w załączniku.
Zaakcentowanie iż „f” jest spółgłoską i oznaczamy ją kolorem niebieskim.
Omówienie wyglądu litery „f, F”.
10.PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW” 4 strona 5 a, 5 b.
11.ROZWIĄŻ REBUSY – zadaniem dziecka jest rozwiązanie rebusów obrazkowych zamieszczonych w załączniku.
12.NAPISZ LITERĘ „f, F” najpierw po śladzie następnie w liniach.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców
na pocztę
elektroniczną.
Instrukcje do zadań i ćwiczeń zostały przesłane na adresy e- mail
do rodziców.
Dzieci wykonują zadania z pomocą rodziców.

Kontakt z nauczycielem poprzez
e- mail,
Messenger.

06.05.2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Z czego słynie Polska?1. „Biało – czerwone motylki” – dzieci uważnie słuchają opowiadania Agnieszki Filipkowskiej (opowiadanie w pliku).
2. Rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania – rodzic zadaje dziecku pytania:
* Co oznacza patriotyzm?
* Jak wy pokazujecie, że jesteście patriotami?
* Na koniec zadajemy zagadkę: Może kiedyś podróżować będziesz mógł po świecie, Tyle jest ciekawych krajów do zwiedzenia przecież. Ale jedno miejsce domem na zawsze zostanie. Miejsce, gdzie się urodziłeś. Jak mówimy na nie?
3. „Giełda pomysłów” – rozmowa o tym, jak jeszcze można pokazać, że jest się patriotą, dzielenie się swoimi pomysłami.
4. Gimnastyka – w trakcie wykonywania zadań proponuję zrobić przerwę: https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8
5. „Patriotyczny quiz” – dzieci wybierają zachowania patriotyczne spośród wymienianych przez rodzica za pomocą lizaków TAK / NIE z W.21 (wyprawka plastyczna, karta 21), (przykłady zachowań w pliku).
6. Co pochodzi z Polski?” – zadaniem dzieci jest wybranie i wskazanie produktów charakterystycznych dla Polski (zdjęcia w załącznikach)
7. Co najbardziej smakuje turystom odwiedzającym Polskę? – praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.11b
8. Kocham Polskę za…. – zadaniem dzieci jest dokończenie zdania według własnych odczuć i doświadczeń.
9. Zachęcam do wykonania quizu utrwalającego : https://wordwall.net/pl/resource/2005561/co-pochodzi-z-polski
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„POLSKIE KRAJOBRAZY”.1.DZIECKO OGLĄDA ILUSTRACJE POLSKICH KRAJOBRAZÓW( ZAŁĄCZNIK)
– zadaniem dziecka jest rozpoznanie krajobrazu oraz dokonanie analizy głosek w podanych słowach.
2.WARTE OBEJRZENIA:
Wędrówki z mapą – krajobrazy Polski: https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I

Odkryj Polskę: https://www.youtube.com/watch?v=YCelkqmkxMs
3. „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach” – zabawa rytmiczno – ruchowa.
4″ZNAJDŹ RYMY”- rodzic wypowiada słowa rymowanki, dziecko próbuje powtarzać słowa i wyszukiwać rym pasujący do dwuwersu.
5.”GDZIE MIESZKA MOJA RODZINA?”- rozmowa:
– powiedz nazwę miejscowości, w której znajduje się nasze przedszkole
– cz to jest miasto, czy wieś?
– czy ktoś z waszej rodziny mieszka w górach/ nad morzem/ nad jeziorem.
WSKAZYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY WSIĄ A MIASTEM- przyjrzyj się obrazkom i wskaż istotne według Ciebie różnice pomiędzy tymi miejscami (załącznik).
6.TRÓJWYMIAROWA MAPA POLSKI- działania plastyczne. Instrukcja wykonania pracy w załączniku.

7.Rodzicu, odtwórz raz jeszcze piosenkę „Od morza aż do Tatr„.
8.GRAFOMOTORYKA – narysuj zgodnie z szablonem i pokoloruj.
  8.pdf
9. „Rzeka Wisła” – puzzle on-line
10.PRACA W KSIĄŻCE ” PLAC ZABAW” 4 strona 13 a, 13 b.
11.UTRWALAMY LITERĘ – „f”
-wpisz literkę” f lub w” w puste okienko i odczytaj wyraz.
Dzieci otrzymały materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.
Instrukcje do zadań i ćwiczeń zostały przesłane na adresy e-mail do rodziców. Dzieci wykonują prace z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail,
Messenger.
religia
5 i 6 latki
W maju oddajemy cześć Maryi – Matce JezusaDzieci oglądają film o Maryi’
Na kartkę przyklejają dowolny obrazek z Maryją ( wydrukowany lub z kolędy) i wokół niego robią ramkę ( mogą to być narysowane szlaczki, kwiatki lub wydzieranka )
https://www.youtube.com/watch?v=SSAaGrG1V-k
https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk
messenger

07.05.2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Krajobraz Polski.1. Mapa Polski – dzieci przypominają sobie i utrwalają wiadomości dotyczące mapy Polski (mapa w załączniku). Dziecko odgaduje o jakie miejsce chodzi, odszukuje i wskazuje je na mapie:
– Stolica Polski – Warszawa
– Miasto kojarzone ze Smokiem Wawelskim – Kraków
– Port i Morze Bałtyckie – Gdańsk
– Najdłuższa rzeka w Polsce – Wisła
– Pierniczki – Toruń
2. Krajobrazy Polski – dzieci zapoznają się z filmem edukacyjnym „Polskie krajobrazy – zajęcia dydaktyczne dla przedszkola”
https://www.youtube.com/watch?v=O0XMC0U_1AI
3. Pejzaże – praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.13b
4. Krajobrazy na mapie – dzieci wskazują poznane krajobrazy na mapie (mapa w załączniku).
5. Polskie zwierzęta – zadaniem dzieci jest przyporządkowanie zwierząt do danego krajobrazu na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy (link do zadania:
https://wordwall.net/play/2039/275/567
– po uruchomieniu zadania należy wpisać imię dziecka)
6. J – jak jagody – rozmowa kierowana przez rodzica:
– Jakie owoce możemy spotkać w Polskim lesie?
– dzieci wydzielają pierwsza głoskę
– dzielą na sylaby oraz głoskują wyraz podstawowy – JAGODY
– dzieci oglądają nowo poznaną literę J,j w KP4.12
– wodzą palcem po śladzie litery małej i wielkiej drukowanej (zapamiętują jej kształt)
7. Praca z książką – dzieci wykonują zadanie w KP4.12a, KP4.12b
8. Runda z głoskowania – dzieci głoskują podane wyrazy (zestaw wyrazów w pliku) – oraz podają własne propozycje rozpoczynające się na – J.
9. Łamańce językowe – ćwiczenie usprawniające język – zadaniem dzieci jest powtórzenie znanych łamańców językowych (łamańce w pliku).
10. Propozycja pracy plastycznej – na dużym arkuszu papieru (A3) dzieci malują farbami obrazek przedstawiający jeden z poznanych krajobrazów.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„SZLAKIEM WISŁY”.1.”NIE CHCĘ CIĘ ZNAĆ” -zabawa taneczna w parach
https://youtu.be/OBr6_9iSe5M
Przedszkolaku, naucz mamę/tatę tańca do piosenki.
2.”OD MORZA AŻ DO TATR”- śpiewanie piosenki.
Rodzicu, odtwórz raz jeszcze piosenkę – tutaj: „Od morza aż do Tatr„.
3.”WISŁA KRÓLOWA RZEK”- praca z mapą.
– połóż palec na czerwonej kropce u dołu mapy. Następnie rysuj palcem po śladzie Wisły, aż do czerwonej kropki u góry mapy- do morza.
Co zauważyłeś? (Wisła przepływa przez całą Polskę)
(mapa w załączniku).
4.”PŁYNIE WISŁA PŁYNIE”- zabawa ruchowa.
Rodzicu odtwórz piosenkę TUTAJ
Przedszkolaku, poruszaj się cwałem przez cały czas trwania piosenki.
5.”Z BIEGIEM WISŁY”- zagadki.
Przedszkolaku, zapraszam Cię na wycieczkę po Polsce. Weź do ręki jeszcze raz mapę Polski z zaznaczoną Wisłą. Wysłuchaj zagadek, spróbuj na nie odpowiedzieć.
Poproś mamę/ tatę by obok czerwonych kropek na mapie, zapisali drukowanymi literami nazwy, które będą rozwiązaniem zagadek.
– Są wysokie, skaliste, pokryte lasami.
Poznać je możemy wędrując szlakami.( góry)
A jak nazywają się góry w Polsce, których stolicą jest miasto Zakopane?(Tatry)
– Posłuchaj legendy o Smoku Wawelskim:https://youtu.be/UEDujCiSLYo
A następnie rozwiąż zagadkę:
„To miasto kiedyś stolicą Polski było, w nim zionące ogniem smoczysko żyło.(Kraków).
– Posłuchaj jeszcze raz legendy o Warsie i Sawie:https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs
A następnie rozwiąż zagadkę:
„Na brzegu Syrenka, miasta swego broni.
Tarczą się osłania i miecz trzyma w dłoni.
Dalej – Stare Miasto- barwne kamieniczki.
Zbiegają ku Wiśle wąziutkie uliczki.
Zamek, a przed zamkiem na szczycie kolumny, stoi sam król Zygmunt.
Z miasta swego dumny.
Więc jakie to miasto, gdzie wciąż mieszka sława?
To stolica Polski, a zwie się (Warszawa).
– Posłuchaj legendy o Bogumile i królowej pszczół:
https://www.youtube.com/watch?v=FIIOkVFlTF4&feature=youtu.be
A następnie rozwiąż zagadkę:
„Miasto znane z astronoma Kopernika i ciastka miodowo- korzennego- piernika
(Toruń).

-Chętnie wyjeżdżamy nad nie na wakacje, czekają tam na nas wspaniałe atrakcje. Możemy po nim pływać statkami, jego brzegi wypełnione są muszelkami.(morze).
A jak nazywa się Polskie morze, nad którym leży m.in. Gdańsk? (Bałtyk).
POSŁUCHAJ PIOSENKI I ZABAW SIĘ DO NIEJ: TUTAJ
6.”STROJE REGIONALNE”.
-na podstawie ilustracji w załączniku Rodzic rozmawia z dzieckiem, z jakich regionów Polski pochodzą te stroje, czym się od siebie różnią, a w czym są podobne, w jakich okolicznościach są prezentowane obecnie.
7.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW”4 – strona 10 a, 10 b.
8.PRACA Z KSIĄŻKĄ „KSIĘGA ZABAW Z LITERAMI” strona 68- czytanie tekstu oraz strona 69- oglądanie ilustracji.
9.ĆWICZENIA MATEMATYCZNE.
-w puste kwadraciki wstaw odpowiedni znak „<, >, = (załącznik).
10.POWIEDZ, CO PRZEDSTAWIAJĄ OBRAZKI. WPISZ KOLEJNO PIERWSZE LITERY NAZW DO KRATEK. ODCZYTAJ HASŁO ( załącznik).
11.POKOLORUJ OBRAZEK (załącznik.


Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.
Wykonują zadania z pomocą rodziców.

Kontakt z nauczycielem poprzez
e- mail,
Messenger.

08.05.2020 r.

GrupaTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
5 latki Płynie Wisła, płynie.1. Diagram – zagadki słowno– słuchowe – rodzice odczytują podpowiedzi, zadaniem dzieci jest odgadywanie haseł i ich głoskowanie, rodzice zapisują wyrazy w odpowiednich kratkach (instrukcja i podpowiedzi w pliku).
– dzieci odczytują hasło: WISŁA.
2. Wysłuchanie piosenki „Jestem Polakiem” https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=12s
3. Pokaż Wisłę – zabawa dydaktyczna z mapą przy wykorzystaniu KP4.13a. -Zadaniem dzieci jest wskazanie na mapie w ćwiczeniach Wisłę. Rysują ją palcem zaczynając od dołu mapy.
* Co przypomina kształtem Wisła? – dzieci podają swoje skojarzenia.
* Praca z książka – dzieci wykonują ćwiczenia w KP4.13a.
4. Legenda o Wiśle – dzieci zapoznają się z legendą Hanny Zdzitowieckiej (legenda w pliku). Rodzice odczytują dzieciom informacje dotyczące Wisły (informacje w pliku).
5. Nurt – doświadczenie (potrzebne będą dwa plastikowe/papierowe kubeczki, taca, woda i igła)
* Dlaczego Biała Wisełka płynęła szybko?
* Dlaczego Czarna Wisełka płynęła wolno?
* przebieg doświadczenia i instrukcja wykonania (w pliku) Dzieci obserwują w jaki sposób woda wypływa z kubeczków i formułują wnioski.
6. Statkiem po Wiśle – doskonalenie równowagi. (instrukcja w pliku).
7. Matematyka dla smyka – w ramach zajęć matematycznych proponuję wykonanie dodatkowych kart pracy (karty pracy w załączniku).
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„UNIA EUROPEJSKA”1.”CZY WIESZ SKĄD SIĘ WZIĘŁA UNIA EUROPEJSKA?”- posłuchaj bajeczki.
Rodzic czyta bajkę dotyczącą powstania U.E. Po wysłuchaniu treści rozmawiamy z dzieckiem omawiając wysłuchaną treść.
Dzieci oglądają ilustracje krasnoludków występujących w bajce ( wszystko w załączniku).
2.PRZEDSZKOLAKU POZNAJ SYMBOLE U.E.(ilustracja wszystkich symboli na obrazku- załącznik).
3.POPATRZ JAK WYGLĄDA FLAGA U.E.
– omówienie wyglądu flagi U.E.
Rodzic zadaje dziecku pytania:
– ile złotych gwiazdek na błękitnym tle ma flaga U.E.?
– co symbolizują gwiazdki?
– pokoloruj obrazek flagi U.E.
(załącznik).
4.OBEJRZYJ FILMIKI O UNII EUROPEJSKIEJ:
https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AkVUDHfOfvM
https://www.youtube.com/watch?v=-tv1WSc4gMQ
5.”POLSKA I JEJ SĄSIEDZI”- popatrz na mapę, przyjrzyj się jej, odszukaj na niej Polskę.
Rodzic wyjaśnia, że Polska leży w Europie. A nasze państwo graniczy z 7 państwami.
(załącznik)
6.”CZY WIESZ ILE PAŃSTW NALEŻY DO U.E.”
– popatrz na mapę, U.E. liczy 27 państw, spróbuj z Rodzicem wymienić kilka z nich (mapa w załączniku).
7.WIESZ, ŻE U.E. MA SWOJE MOTTO: „ZJEDNOCZONE W RÓŻNORODNOŚCI”.
Popatrz na ilustrację , co to znaczy, wyjaśnij z Rodzicem.
(ilustracja w załączniku).
8.”MASKOTKA U.E.”
– popatrz jak wygląda, jak ma na imię, dlaczego ma takie imię
(wyjaśnienia w załączniku).
– popatrz na maskotki niektórych państw U.E.
– pokoloruj maskotkę Syriusza (możesz zaprojektować polskiego Syriusza).
(wszystkie materiały w załączniku).
9.”HYMN U.E.”
– tak jak Polska ma swój hymn narodowy, tak też kraje członkowskie mają wspólny hymn. w każdym kraju ma on jednak swój tekst,napisany w języku tego kraju. Posłuchaj hymnu U.E. po polsku. Utwór ten nazywa się „Oda do radości”, jak myślisz dlaczego?

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA&list=RDcud7I8o0Jns&index=4
10.POPATRZ TO SĄ PIENIĄŻKI U.E.
– oglądanie waluty ” euro” na ilustracji w załączniku.
11.WSKAŻ WŚRÓD OBRAZKÓW RÓŻNYCH FLAG, FLAGĘ POLSKI I U.E.
(załącznik)
12.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW” 4 strona 15 a, 15 b.
13.A TERAZ RODZICU SPRAWDŹ, CO TWOJE DZIECKO ZAPAMIĘTAŁO O U.E.
– Rodzic zadaje pytania, dziecko odpowiada
(pytania w załączniku).
14.ZABAWA UTRWALAJĄCA ZAPIS CYFROWY LICZB.
-pokoloruj każdą cyfrę wg określonego koloru.

Rozproszone_cyferki.pdf
15.ZADANIE MATEMATYCZNE.
– połącz oczka na kostkach, następnie dodaj je do siebie i zapisz wynik cyfrą lub ilością oczek odpowiadającym wynikowi.
Kostki_-_dodawanie.pdf
Instrukcje do
zabaw i ćwiczeń zostały przesłane na adresy e- mail do rodziców.
Dzieci wykonują zadania z pomocą rodziców.

Kontakt z nauczycielem
poprzez e- mail,
Messenger.

11.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzająceMetody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linkiKontakt z nauczycielem
5 latkiCzym są dla Nas książki?1. Niewidzialna zagadka – dzieci uważnie przysłuchują się nagraniu (przez 30 sekund): https://www.youtube.com/watch?v=71ovxdLc_Po , podejmują próbę odgadnięcia co to za odgłos?
2. Zaproszenie dzieci do dokończenia zagadki: Lubisz wiersze i bajeczki? To zaglądaj do…
3. Ulubiona książka – Rodzice proszą dzieci o przyniesienie ich ulubionej książeczki. Zadaniem dzieci jest opowiedzenie własnymi słowami o czym jest ta książka i dlaczego ją lubią (przypominamy dzieciom o wypowiadaniu się całymi zdaniami).
4. Mapa myśli – dzieci oglądają książeczkę (którą wcześniej przyniosły) i starają się odpowiedzieć na pytania zadane przez rodziców:
* Co to jest książka?
* Z czego jest zbudowana?
* Jakie mogą być książki? I o czym mogą być?
*Do czego nam są potrzebne książki?
5. „Lubimy bajki” – wysłuchanie i próby śpiewania piosenki przez dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=L2PQj85PYDY
6. „Książka” – wysłuchanie przez dzieci wiersza Anny Kamińskiej pod tym samym tytułem i rozmowa na temat treści wiersza (wiersz w pliku).
* Po przeczytaniu wiersza rodzice zadają dzieciom pytania: Czemu początkowo książka była smutna? Czy miała kolorowe obrazki? Dlaczego nagle zaczęła być ciekawa dla osoby mówiącej w wierszu? Co się zmieniło?
7. Regulamin postępowania z książką – dzieci zapoznają się z filmem dotyczącym zasad korzystania z książek https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE . Następnie starają się wymienić zasady, które udało im się zapamiętać.
8. Szpital dla książek – dzieci wraz z rodzicami przeglądają swoją biblioteczkę z książkami i wyszukują tych uszkodzonych, które potrzebują naprawy. Dzieci zastanawiają się dlaczego książeczki potrzebują naprawy i czy na pewno prawidłowo z nimi postępowały. (możemy zaproponować dzieciom wspólne naprawienie książeczek oraz założenie na nie okładek ochronnych).
9. „Dbam o książki” – zachęcamy dzieci do złożenia przysięgi. Dzieci powtarzają słowa przysięgi przeczytane przez rodziców (słowa przysięgi w pliku).
10. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.8b oraz KP4.9b.
11. Dodatkowe karty pracy dla chętnych – w załączniku.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”.1.SŁUCHANIE WIERSZA O KSIĄŻCE.
2.”MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”:
-przedszkolaku zastanów się, jaka jest twoja ulubiona książka, kto jest jej głównym bohaterem i jaką historię w niej przedstawiono
-zadaniem dziecka jest opowiadanie o swojej ulubionej książce
3.POPATRZ SĄ RÓŻNE RODZAJE KSIĄŻEK:
album, atlasy, beletrystyka, książki obrazkowe, komiksy, książki elektroniczne (e- booki, audiobooki)- oglądanie ilustracji tych książek w załączniku
4.” KTO TWORZY KSIĄŻKĘ?”
– odszukaj na ilustracjach postaci, których nazwy zawodów usłyszycie ( autor, redaktor, grafik, drukarz)
-dziecko wskazuje obrazek, określa jakie czynności wykonuje ta osoba w procesie powstawania książki.
5.OBEJRZYJ FILMIK ” JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”
ps://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI
6.PRACA Z KSIĄŻKĄ „KSIĘGA ZABAW Z LITERAMI” strona 66, 67.
7.A TERAZ : Taniec ,,ZYGZAK’’ dla głodnych ruchu. 
8.USIĄDŹCIE WYGODNIE, POSŁUCHAJCIE PRZYGODY ADY I ADAMA.
Dowiecie się dzisiaj, w jaki sposób powstaje papier i jak kiedyś pisano książki.
https://www.youtube.com/watch?v=IsJD930hqgQ
Rodzic prowadzi rozmowę z dzieckiem zadając pytania:
*w jaki sposób Ada i Adam pomagali robić papier?
*w jaki sposób tworzono książki przed pojawieniem się nowoczesnych drukarni?
9.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW”4 strona 6 a, 6 b
10.Krótki filmik edukacyjny wyjaśniający, skąd się bierze papier.

Filmik animowany ,,Jak powstaje papier?” 
11.PROPOZYCJA PRACY PLASTYCZNEJ- wykonaj zakładkę do książki według instrukcji w załączniku.
12.ODKRYWANIE LITERY „j,J’ małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „jama, Janek”.
Podawanie wyrazów z głoską „j” na początku, środku i końcu wyrazów.
Dokonywanie analizy i syntezy głoskowe tych wyrazów. Zaakcentowanie, że „j” jest spółgłoską.
Pokaz sposobu pisania litery „j, J”.
13.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW” 4 strona 14 a, 14 b.
14.ODCZYTAJ TEKST
(załącznik)
15.PISANIE LITERKI „j,J”
(załącznik).
Instrukcje do zadań i ćwiczeń zostały przesłane na adresy e -mail do rodziców.
Dzieci wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprze e- mail,
Messenger.

12.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzająceMetody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linkiKontakt z nauczycielem
5 latkiJak powstaje książka?1. Mała książka o książce – dzieci uważnie słuchają opowiadania Agnieszki Filipkowskiej o tym samym tytule.
* Następnie rodzice czytają dzieciom wierszyk:
Jak powstaje każda książka? Kto słuchał, odpowie.
Najpierw rodzi się w pisarza pomysłowej głowie.
Gdy redaktor w wydawnictwie tekst dobrze ogarnie,
O druk, cięcie i oprawę poprosi drukarnię.
* Dzieci uważnie oglądają film https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8 i odpowiadają na pytanie:
– Kto jest potrzebny do tego, żeby powstał książka i czym zajmuje się ta osoba?
2. Od drzewa do papieru – czyli jak powstaje papier? – dzieci uważnie oglądają filmy: https://www.youtube.com/watch?v=IizrNpDT520 oraz https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI , następnie wykonują zadanie w KP4.7a.
3. Polecam film dla ciekawskich „Jak drukowane są książki” https://www.youtube.com/watch?v=qNXLV7rjsUg
4. Zapoznanie z literą F,f:
– dzieci odpowiadają na pytanie: Czego potrzebujemy, aby stworzyć książeczkę dla dzieci?
– dzieci wydzielają pierwszą głoskę w wyrazie podstawowym
– dzieci dokonują analizy wyrazu podstawowego
– dzieci przyglądają się nowo poznanej literze F,f (małej i wielkiej drukowanej) w KP4.5a
– dzieci podają kilka przykładów wyrazów z głoską (f) na początku
– rodzice zaznaczają, że litera F,f jest spółgłoską – oznaczamy ją kolorem niebieskim
5. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.5a oraz KP4.5b
6. Quiz – dzieci rozpoznają czy przeczytane przez rodziców zdania są prawdziwe czy fałszywe. Przykładowe zdania (w pliku).
7. Dlaczego lubimy książki? – swobodne wypowiedzi dzieci na temat dlaczego lubią książki? Czy lubią jak ktoś im czyta? Jaka jest ich ulubiona książka.
8. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.6a i b oraz KP4.7b
9. Zadania dla chętnych znajdują się w załączniku.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„W KSIĘGARNI”1.POSŁUCHAJ WIERSZA: zapamiętaj, o czym zdaniem autorki wiersza, opowiadają książki. Wiersz B. S. Kossuth p.t. „Wielki skarb”.
*a teraz powiedz, czego- zdaniem autorki- można dowiedzieć się z książek?
* jakie inne informacje można znaleźć w swoich ulubionych książkach?
* co oznacza sformułowanie ” książka moim przyjacielem?”
* czy autorka miała na myśli takiego przyjaciela,z którym można się bawić, biegać, wyjeżdżać?
2.POPATRZ, TAK WYGLĄDA KSIĘGARNIA, czyli miejsce gdzie kupuje się książki ( dziecko ogląda i omawia na ilustracji wygląd księgarni ).
3.ZABAWA RUCHOWA.
Taniec ,,Gumi miś’’ .
4.CZY ZNASZ TE PIENIĄDZE?
– dziecko nazywa monety i banknoty na ilustracjach
* zadania matematyczne
– powiedz jakimi monetami zapłacisz za komiks kupiony w księgarni, który kosztuje 7 złotych
-książka o „Czerwonym Kapturku” kosztuje 12 złotych. Jakimi banknotami i monetami zapłacisz?
– album kosztuje 9 złotych. Jakimi monetami zapłacisz?
( ilustracje w pliku).
5.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW” 4 strona 8 a
6.”JAKA TO BAJKA?” – PRAWDA CZY FAŁSZ.
– posłuchajcie informacji na temat bajek. Zgadnijcie, czy są prawdziwe, czy fałszywe
( informacje w pliku).
7.ZAGADKI ZWIĄZANE Z POSTACIAMI ZE ZNANYCH BAJEK

Zagadki do obejrzenia/wydrukowania PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z BAJKĄ

Zagadki do obejrzenia/wydrukowania CYTATY Z BAJEK

 Udało się bez problemu rozszyfrować z jakich to bajek? To przejdźmy dalej.
8.ZAPOZNAMY SIĘ Z BUDOWĄ KSIĄŻKI.
– weź do ręki swoją ulubioną książkę i pokaż w niej elementy, które są przedstawione poniżej (ilustracja w pliku)
* gdzie znajduje się tytuł książki i autor?
9. SYLABOWE KODOWANKI – ćwiczenie czytania sylabami.
– wytnij sylaby na dole strony i przyklej w odpowiednim miejscu na tabelę powyżej strony, czytając sylaby, które przyklejamy.
( w pliku)
10.ZNAJDŹ PRZEDMIOTY Z DOŁU OBRAZKA NA GÓRNEJ ILUSTRACJI.
( w pliku)
11.ZNAJDŹ SŁOWA- zabawa polega na znalezieniu przez dziecko jak najwięcej słów na podaną przez Rodzica sylabę.
Przykłady sylab w pliku.
12.POLICZ KSIĄŻKI I ZAZNACZ ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ.


Przeliczanie książek. TUTAJ.
13. PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW” 4 strona 8 b.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.
wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem
poprzez e-mail,
Messenger.

13.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzająceMetody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linkiKontakt z nauczycielem
5 latkiBiblioteka i księgarnia.1. Jak wyglądają książki? – dzieci na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy podają jakie mogą być książki, różne określenia książek, ich wyglądu i materiału z jakiego są zrobione.
2. Nowoczesne książki – dzieci zastanawiają się nad odpowiedziami na pytania:
* Czy książki mogą być tylko papierowe?
* Co to są e-booki i audiobooki?
– następnie rodzice zapoznają dzieci z pojęciami e-book i audiobooki (definicje w pliku).
3. Do… do… – zabawa matematyczna – zadaniem dzieci jest układanie książek ze swojej domowej biblioteczki:
* od najwyższej do najniższej
* od najcieńszej do najgrubszej
* od najlżejszej do najcięższej
4. Elf Pasibrzuszek – dzieci w ramach relaksu słuchają audiobooka https://www.elfibajka.pl/audiobook/elf-pasibrzuszek.html
5. W bibliotece i w księgarni – dzieci zastanawiają się co robimy w bibliotece, a co w księgarni, następnie oglądają film https://www.youtube.com/watch?v=4fVJ-Qho0rE oraz zdjęcie – w księgarni (zdjęcie w załączniku). Wyciągają wnioski.
6. Moja zakładka do książki – propozycja pracy plastycznej https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Pflv6y_FSkQ&feature=emb_logo , https://www.youtube.com/watch?v=ZNWqouU5BYw lub https://www.youtube.com/watch?v=QZMexCdLTWc .
7. Jaka cena? – zabawa w księgarnie – dzieci z pomocą rodziców oznaczają cenę kilku książeczek (od 1zł do 10zł), następnie przy pomocy monet i banknotów z W.56 starają się kupić kilka dowolnych książeczek, za każdym razem wykładają odpowiednią ilość monet.
8. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.8a, KP4. 9a
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„LUBIĘ CZYTAĆ – BIBLIOTEKA”.1.UTRWALAMY LITERĘ „j, J”.
*obejrzyj filmik- „alfabet litera J-
nauka czytania dzieci po polsku
https://www.youtube.com/watch?v=k-3bItxUSPY
*zagraj w grę internetową
Gra- ułóż wyrazy w zdaniu.
*obrysowywanie niebieską kredką literek”j, J”
*kolorowanie obrazków, w których słychać głoskę „j”
*rysowanie obrazków, których nazwy zaczynają się głoską „j”
*narysuj tyle cegiełek, ile jest liter w wyrazie
*w podanych wyrazach podkreśl literki „j”
(wszystko w pliku)
*odczytaj teksy(plik)
*podziel nazwy obrazków na głoski
(plik)
2.UŁÓŻ WYRAZ ” biblioteka, bajka z rozsypanki literowej (litery w pliku).
3.POPROŚ MAMĘ / TATĘ, ABY PRZECZYTAŁA CI DOWOLNĄ BAJKĘ – a Ty wykonaj do niej piękną kolorową pracę.
4.ZAJĘCIA RUCHOWE „Joga dla dzieci i Rodziców”.
 https://www.youtube.com/watch?v=w3_GQWfHqDY
5.POSŁUCHAJ OPOWIADANIA p.t. „Kłótnia książek” Ł.Bernady
* pytania do tekstu w pliku
6.POPATRZCIE NA ILUSTRACJĘ( plik)
*co można robić w bibliotece?
*jak należy zachowywać się w bibliotece?
7.POSŁUCHAJ WIERSZYKA O SMUTNEJ KSIĄŻECZCE”(plik)
*odpowiedz na pytania ( pytania w pliku)
8.ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĄŻEK – prośby książeczki.
* omówienie z Rodzicem właściwego korzystania z książek ( prośby książeczki w załączniku ).
9.”ZAGADKI RYMOWANKI”.
*zagadki dotyczą baśni, bajek i legend, które znacie.
*Rodzic czyta zagadkę, dziecko podaje odpowiedź, która powinna rymować się z zagadką.
( zagadki w pliku ).
10.PRACA Z KSIĄŻKĄ ” PLAC ZABAW” 4 strona 9 a, 9 b.
11.DODAWANIE W ZAKRESIE 10.
Uzupełnij piramidkę według wzoru.
( w pliku).
12.MATEMATYCZNE DOMKI.
* w każdym domku pionowo i poziomo suma liczb musi być równa liczbie na dachu.
( plik).
Dzieci otrzymują materiały
przesłane pocztą elektroniczną do rodziców.
Instrukcje do zadań i ćwiczeń zostały przesłane na adresy e- mail do rodziców.
Dzieci wykonują zadania z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e- mail,
Messenger.
religia 5 i 6 Święty Jan Paweł II – papież PolakZ okazji 100 rocznicy urodzin jeszcze raz dzieci bliżej poznają ostać znanego Polaka.- oglądają filmiki
Z pomocą wykonują laurkę lub rysują czy kolorują kolorowankę z papieżem, można też wkleić i przyozdobić obrazek.
https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A
https://www.youtube.com/watch?v=3oKH38_q_Io
messenger

14.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzająceMetody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linkiKontakt z nauczycielem
5 latkiGdzie słychać muzykę, czyli instrumenty dawniej i dziś.1. Skąd pochodzą dźwięki – dzieci uważnie słuchają nagrań dźwięków instrumentów
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
* Co łączy te wszystkie dźwięki?
2. Instrumenty – na podstawie usłyszanych wcześniej dźwięków oraz własnej wiedzy dzieci wymieniają instrumenty, które znają i te, które usłyszały.
3. Dawne instrumenty – rodzice informują dzieci, że jednym z pierwszych instrumentów, jakich używał człowiek, było jego własne ciało – klaskał, tupał i wydawał okrzyki. Wykorzystywał także przedmioty codziennego użytku, tworząc z nich proste instrumenty.
4. Dzieci oglądają ilustracje przedstawiające dawne instrumenty (ilustracja w załączniku).
5. Instrumenty wokół Nas – zadaniem dzieci jest odszukanie jakiegoś przedmiotu w domu, który wydaje interesujący dźwięk. Następnie próbują wydobyć dźwięk z przyniesionego przedmiotu i prezentują go rodzicom.
6. Mój pradawny instrument – praca plastyczno – techniczna. Proponuję dzieciom wykonanie własnych instrumentów – do wyboru:
bębenek –
https://www.youtube.com/watch?v=qN5k2mip8WE&feature=emb_title
grzechotka –
https://www.youtube.com/watch?v=j_f4TJcsXHo&feature=emb_title
gitara –
https://www.youtube.com/watch?v=GXixu3_Snuk
trąbka –
https://www.youtube.com/watch?v=AchiSHDrygw
7. Instrumenty muzyczne (perkusyjne, dęte, strunowe) – dzieci oglądają film
https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg
i odpowiadają na pytania:
– Co to jest filharmonia?
– Kim jest muzyk?
– Co robi dyrygent?
– Co to są instrumenty?
– Na jakie grupy dzielimy instrumenty?
8. Czasem słońce czasem deszcz – dzieci słuchają opowiadania czytanego przez rodziców Pani Muzyki (K. Szczerbakowska-Biniszewska według Programu Kraina Muzyki).
* Po przeczytaniu tekstu rodzice zadają dzieciom pytania: Jak nazywa się miejsce, o którym czytałam/czytałem? Dlaczego jej mieszkańcy na początku byli bardzo szczęśliwi? Kto odwiedził Krainę Muzyki? Jak dziś jest w Krainie Muzyki?
9. Gdzie można usłyszeć muzykę? – dzieci podają swoje propozycje.
10. Praca z książką – dzieci wykonują zadanie w KP4.14a i b oraz KP.18a.
Dzieci otrzymują materiały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.

Instrukcje do zadań i ćwiczeń przesłane zostały na adresy e-mail rodziców.

Dzieci wykonują polecenia z pomocą rodziców.
Kontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
6 latki„INSTRUMENTY MUZYCZNE”.1.OBEJRZYJ FILMIKI –
*dźwięki i odgłosy instrumentów
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
* orkiestra
https://www.youtube.com/watch?v=9cVIkpU5EHs
2.POSŁUCHAJ WIERSZA:
A.Kamieńska – „Koncert”.
– dziecka słucha wiersza czytanego przez Rodzica, a następnie krótka analiza wiersza w oparciu o pytania zadawane przez Rodzica ( pytania do wiersza w załączniku).
3.” CZY ZNASZ TE INSTRUMENTY?”.
– popatrz na ilustrację, spróbuj je nazwać. Dziecko próbuje nazywać instrumenty przedstawione na ilustracji (załącznik ) z pomocą rodziców.
4.”JAK MOŻNA PODZIELIĆ INSTRUMENTY MUZYCZNE?”.
-dzieci oglądają z Rodzicem ilustracje (załącznik) instrumentów muzycznych z uwzględnieniem na ich podział, czyli instrumenty strunowe, instrumenty, dęte oraz instrumenty perkusyjne.
5.UTWÓRZ ZBIORY – zaznacz kolorowymi kredkami zbiór instrumentów strunowych, perkusyjnych oraz dętych.
( w pliku).
6.” GRAJĄCA WODA” – zabawa badawcza.Instrukcja w filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=a4cFdnOadas
7.WYTNIJ NAPISY- odczytaj wyraz, dopasuj do odpowiedniego obrazka. ( w pliku).
8.POŁĄCZ LICZBY od 0 do 32 – co otrzymałeś, pokoloruj obrazek.
( plik).
9.POLICZ I DODAJ -dziecko wykonuje obliczenia związane z dodawaniem.(plik).
10.SUDOKU -wytnij obrazki na dole strony i wklej w puste pola w taki sposób, aby w poziomie i w pionie nie powtarzały się. (plik).
11.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW”4 strona 17 a, 17 b.
12.GRA INTERNETOWA- dopasowywanie wyrazów.
https://wordwall.net/pl/resource/1236625/dopasowywanie-wyraz%C3%B3w
Instrukcje do zadań i ćwiczeń zostały przesłane do rodziców na pocztę elektroniczną.
Dzieci wykonują zadania z pomocą rodziców.

Kontakt z nauczycielem poprzez e- mail,
Messenger.

15.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiMuzyka współczesna, klasyczna i relaksacyjna.1. Gatunki muzyczne – dzieci zapoznają się ze współczesnymi gatunkami muzycznymi:
– rodzice przekazują dzieciom, że za chwilę wysłuchają nagrań z różnymi gatunkami muzycznymi (disco, muzyka klasyczna, rap, rock, jazz i muzyka relaksacyjna) ,dzieci wysłuchują fragmenty nagrań i próbują odgadnąć jaki to gatunek muzyczny:
disco – https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs
muzyka klasyczna – https://www.youtube.com/watch?v=0I5PlKK9bIM&list=PLjSuyMSxxASgn_jvzQiX3UHCdstrm7tWu
rap – https://www.youtube.com/watch?v=NPll52xjwFk
rock – https://www.youtube.com/watch?v=1sSY3-RefTA
jazz – https://www.youtube.com/watch?v=-ZH53G7YjIE
muzyka relaksacyjna – https://www.youtube.com/watch?v=UEWkptDfE48
* Po wysłuchaniu piosenek dzieci zastanawiają się czy dany gatunek muzyczny jest wesoły, radosny,smutny, spokojny, szybki, wolny, żywiołowy, łagodny, delikatny, dziki, porywczy.
Koncert rockowy / koncert muzyki klasycznej – dzieci improwizują ruchami całego ciała do muzyki https://www.youtube.com/watch?v=1sSY3-RefTA
następnie do https://www.youtube.com/watch?v=0I5PlKK9bIM&list=PLjSuyMSxxASgn_jvzQiX3UHCdstrm7tWu
* Dzieci starają się opisać słowami jakie odczucia towarzyszyły im podczas improwizacji.
2. Kostka – dzieci wykonują dwa rzuty kostką, następnie sumują wyrzuconą liczbę oczek i podają wynik.
3. Koncert – dzieci uważnie słuchają opowiadania Agnieszki Frączek pod tym samym tytułem:
* Po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadają na pytania: Jak nazywała się osoba, która dowodziła całym koncertem? Jakie instrumenty były wymienione w opowiadaniu? Do czego chłopiec porównywał waltornię? Jaki instrument przypominał mu węża? Czy Tobie jakieś instrumenty coś przypominają?
4. Pląsy muzyczne – zabawa relaksacyjna (masażyk). Dzieci siedzą przed rodzicami, zwrócone do nich plecami. Rodzice wykonują masaż pleców dziecka zgodnie ze słowami i ruchami – następnie zamieniają się rolami – instrukcja w pliku.
5. Zapoznanie z literą H,h:
– dzieci odpowiadają na pytanie: Na czym możemy się położyć, relaksować i pobujać (hamak)
– dzieci wydzielają pierwszą głoskę w wyrazie podstawowym (hamak)
– dzieci dokonują analizy wyrazu
dzieci przyglądają się nowo poznanej literze H,h (małej i wielkiej drukowanej) w KP4.17a
– dzieci podają kilka przykładów wyrazów z głoską (h) na początku
– rodzice zaznaczają, że litera H,h jest spółgłoską – oznaczamy ją kolorem niebieskim
6. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.17a i b.
7. Namalujmy muzykę – malowanie dziesięcioma palcami przez około 1 minutę do muzyki rockowej https://www.youtube.com/watch?v=BxDiQhNO780
. Rodzice rozkładają na podłodze duży arkusz papieru (co najmniej A3). Dzieci swobodnie malują farbami, wykorzystując wszystkie palce i całe dłonie – ilustrują muzykę. Następnie na nowym arkuszu powtarzamy ćwiczenie z muzyką relaksacyjną https://www.youtube.com/watch?v=Aa6UVcSJjG8 . Dzieci porównują swoje prace. zadaje dzieciom pytania: Czym różnią się te prace? Które są spokojne, a które nie? Czy łatwo rozpoznać, które były malowane, podczas którego utworu? Dlaczego?
8. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.15, KP4.16a i b.
6 latki„MUZYKA WOKÓŁ NAS”.ZACZYNAMY OD ZABAWY, DZIECKO KONTRA RODZIC.
1.ZABAWA SŁOWNIKOWA
– Rodzic siedzi naprzeciwko dziecka. zadaniem każdego jest mówienie słowa, który określa dany wyraz, n.p. :
*piłka (duża, kolorowa,, plażowa, koszykowa)
*dom (dla lalek, mały, rodzinny, ciepły)
*książka (bajka, legenda, kolorowa, komiks, z obrazkami)
*instrumenty (fortepian, gitara, akordeon, puzon).
Przegrywa ten, kto nie będzie miał pomysłu na określenie wyrazu. Kto wygra- Rodzic czy Dziecko.
2.A TERAZ POĆWICZYMY, BY LEPIEJ NAM SIĘ PRACOWAŁO.
Gimnastyka rączek
3.WCZORAJ POZNAWAŁYŚCIE INSTRUMENTY MUZYCZNE. CIEKAWE, CZY POTRAFICIE JE ROZPOZNAĆ?
-nazwij je i połącz w pary ( dziecko nazywa instrumenty przedstawione na obrazku,który jest w załączniku, łączy je w pary).
4.A TERAZ ZAGADKI Z MUZYCZNEJ SZUFLADKI.
– posłuchaj zagadek, podaj odpowiedź i wskaż odpowiedni rysunek, a następnie dokonaj analizy głoskowej tych wyrazów.
( zagadki i obrazki w pliku).
5.ZABAWA SŁUCHOWA- czy rozpoznasz ten instrument?
– posłuchaj nagrań dźwięków instrumentów, jaki instrument słyszysz?
filmik
https://www.youtube.com/watch?v=rXaURvBhjsI
6 .A TERAZ POĆWICZYMY LICZEBNIKI PORZĄDKOWE .
– który z kolei?
dziecko patrząc na ilustrację (w pliku) odpowiada na pytania typu: jak wygląda dziecko stojące na miejscu dziewiątym, która z kolei jest dziewczynka w sukience czerwonej itd.(pytania w pliku).
7.ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC MIĘDZY OBRAZKAMI.
– dziecko wyszukuje różnice między dwoma obrazkami( obrazki w pliku).
8.POKOLORUJ WEDŁUG KODU- jaki obrazek otrzymasz?
( obrazki w pliku).
-dziecko koloruje nutki według kodu.
9.JAKIE WYRAZY UKRYŁY SIĘ W SŁOWACH?
– odczytaj i podkreśl te wyrazy
*dziecko wyszukuje wyrazów ukrytych w podanych słowach,
n.p. makaron, burak itd.
(załącznik)
10.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW”4 strona 18 a, 18 b, 19 a.
11.Gra internetowa- przeciągnij podpis na obrazek.
12.ZNAJDŹ ODPOWIEDNI CIEŃ.
-dziecko na ilustracji odszukuje odpowiedniego cienia kwiatków.
( w pliku).

18.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzająceKontakt z nauczycielem poprzez e-mail lub wiadomość sms.
5 latkiEmocje – co to takiego?1. Jaki to dzień tygodnia? – dzieci odgadują zagadki związane z dniami tygodnia (zagadki w pliku).
2. Emocje – diagram, doskonalenie umiejętności głoskowania. Rodzice drukują / rysują kratki do krzyżówki (załącznik 1). Dzieci odgadują zagadki czytane przez rodzica (dzieci podejmują próbę wpisania odpowiedzi do krzyżówki) oraz głoskują dany wyraz (zagadki w pliku).
* Rodzice pytają dzieci: Jakie hasło powstało? Co ono oznacza? Czym są emocje? Jakie emocje znacie? (STRACH, ZŁOŚĆ/GNIEW, RADOŚĆ, SMUTEK, WSTYD ZASKOCZENIE/ZDZIWIENIE, ZNUDZENIE) Dzieci wyodrębniają pierwszą i ostatnią głoskę w każdym wyrazie.
3. Jakie emocje znamy – ćwiczenie w rozpoznawaniu emocji. Dzieci oglądają zdjęcia przedstawiające różne wyrazy twarzy przedstawiające emocje, zadaniem dzieci jest określenie jakie emocje widzą na zdjęciach (zdjęcia w załącznikach).
4. Miłe czy nie? – dzieci tworzą podział i określają czy emocje są pozytywne (miłe) czy negatywne (niemiłe).
5. Emocjonalny autoportret – dzieci zastanawiają się w jakim są dzisiaj nastroju i jakie emocje aktualnie odczuwają. Następnie starają się narysować swoje emocje pamiętając o odpowiedniej mimice. Do zadania wykorzystujemy kontur głowy (załącznik 2).
6. Kolorowy stworki – praca plastyczna – stworki powstaną poprzez rozdmuchiwanie przez słomkę kolorowych plam z farby rozcieńczonej z wodą (instrukcja: https://www.youtube.com/watch?v=3t2TOWx1SQ8). Po wyschnięciu kolorowych plam dzieci kredką/flamastrem dorysowują na nich szczegóły (oczy, usta, nogi, ręce) w taki sposób aby stworki okazywała różne emocje (przykładowe zdjęcie gotowej pracy w załączniku)
7. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.19a i b.
8. Utrwalamy emocje – dzieci rozwiązują test obrazkowy https://wordwall.net/pl/resource/1362852/emocje
6 latki„DBAMY O SŁUCH”.1.”CZY POTRAFISZ ROZPOZNAĆ INSTRUMENTY MUZYCZNE?”.
– dziecko nazywa instrumenty muzyczne przedstawione na ilustracji ( plik) oraz podaje na jaką głoskę każdy z nich się zaczyna.
2.ZNAJDŹ ODPOWIEDNI CIEŃ.
( plik)
3.GRA INTERNETOWA
* na jaką głoskę
https://view.genial.ly/5eb92215b618f00d9953c149
* muzyka- ćwiczymy pamięć
https://view.genial.ly/5eba7fffbdaf590d71d5898a
4.PRACA Z OBRAZKIEM:
*przyjrzyj się obrazkom i powiedz jakie dźwięki słyszymy w przedstawionych na nich sytuacjach, które dźwięki są przyjemne a które nieprzyjemne dla ucha. (plik)
5.PRACA Z KSIĄŻKĄ ” PLAC ZABAW 4″ strona 19 a.
6.OGLĄDANIE ILUSTRACJI- „ŹRÓDŁA HAŁASU”.
*dziecko podaje, co może być źródłem hałasu na podstawie ilustracji (załącznik).
*słuchanie wiersza „Hałas niszczy zdrowie”.
7. A TERAZ CZAS NA ĆWICZENIA:”Rączki robią klap, klap, klap”.
https://youtu.be/qhvS9qq8_g8
8.POSŁUCHAJ OPOWIADANIA – Grzegorza Kasdepke „HAŁASOWANIE”.
– dziecko słucha opowiadania czytanego przez Rodzica, a następnie R. prowadzi rozmowę zadając pytania dotyczące opowiadania. (opowiadanie oraz pytania w załączniku).
9.POŁĄCZ PUNKTY od 1 do 65, co otrzymałeś(-aś).
– tak to jest harfa, dzisiaj poznamy literkę „h” jak harfa.
10.OBEJRZYJ FILMIKI:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8
https://www.youtube.com/watch?v=1_3R9SYCpEM
11.DZIECKO OGLĄDA ILUSTRACJE (plik), gdzie głoska „h” występuje na początku, środku i końcu wyrazu.
12.PODAJ JAK NAJWIĘCEJ WYRAZÓW, KTÓRE ZACZYNAJĄ SIĘ NA GŁOSKĘ „h”.CZY ZNASZ JAKIEŚ IMIĘ NA „H”?
13.PODZIEL PODANE WYRAZY NA SYLABY I GŁOSKI:
hak, huk, huta, hala,herbata, hamak, hałas, hulajnoga, hotel, helikopter.
14. W PODANYM SŁOWIE OPUŚĆ PIERWSZĄ SYLABĘ, jaki wyraz otrzymasz?
wahania – Hania
Zapamiętaj, imiona piszemy literą wielką.
15.POPATRZ NA LITERĘ małą i wielką „h, H”, jak ona wygląda. Rysuj paluszkiem po literce.
Popatrz jak wyglądają pisane literki „h”, czy są podobne do drukowanych – zapamiętaj- „h” jest spółgłoską, oznaczamy kolorem niebieskim.
(plik).
16.POSŁUCHAJ I POWIEDZ JAKIE WYRAZY UKRYŁY SIĘ W SŁOWACH:
*hamak (mak)
*hulajnoga (noga )
*hipopotam ( tam )
*Halina ( Alina, lina)

17.POSŁUCHAJ SYLAB W ZMIENIONEJ KOLEJNOŚCI. PODAJ PRAWIDŁOWY WYRAZ:
*mak- ha (hamak)
*no- ga- hu- laj (hulajnoga)
*fa- har (harfa)
*ta- her- ba ( herbata)
*ha- ter- bo (bohater)
*ta- wka- huś (huśtawka)
li- ko- pter- he ( helikopter)
18.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW 4” strona 16 a, 16 b.
19.POĆWICZ PISANIE LITEREK „h, H”.
( plik)
20.CZYTANIE TEKSTU W KSIĄŻCE „KSIĘGA ZABAW Z LITERAMI” strona 70.
21.DODATKOWO -dla chętnych:
*pokoloruj według kodu -w pliku
*liczebniki porządkowe- pokoloruj według opisu
( w pliku)
*rozwiąż rebusy- w pliku.

19.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiJakie emocje przeżywają przedszkolaki i jak sobie z nimi radzą?1. Zły humorek – dzieci słuchają wiersza Doroty Gellner (wiersz w pliku).
* Po przeczytaniu wiersza rodzice zadają dzieciom pytania: Co czuła dziewczynka? Z jakiego powodu czuła gniew? Jak się zachowywała? Co znaczy być złym, a co złościć się / być zezłoszczonym? Czy to oznacza to samo?
2. Moje emocje – zadaniem dzieci jest rozpoznawanie własnych emocji i podawanie ich nazw. Rodzice czytają dzieciom zdania opisujące różne zdarzenia. Dzieci mówią, jakie emocje poczułyby w takiej sytuacji – radość, strach, gniew, smutek, zdziwienie, wstyd (przykładowe zdania w pliku).
3. Ile słów? – zadaniem dzieci jest ułożenie przed sobą tylu klocków ile usłyszały w danym związku frazeologicznym:
– czysty jak łza
– śmiać się przez łzy
– łzy jak groch
– śmiać się do łez
– krokodyle łzy
– tonąć we łzach
– wyciskacz łez
4. Złość – rozmowa na podstawie opowiadania Renaty Piątkowskiej pod tym samym tytułem. Po przeczytaniu dziecku opowiadania rodzice zadają pytania: Jak poznać, że ktoś jest rozzłoszczony? Jak wtedy wygląda? Co robi? Kiedy czujemy się rozzłoszczeni?
* Rodzice czytają jeszcze raz opowiadanie Renaty Piątkowskiej do słów: „– Igor, widzę, że jesteś bardzo zły, poradzę ci coś”. W tym momencie przerywamy i pytamy dziecko, jaką inną radę mogła dać Igorowi pani? Co jeszcze robią ludzie, gdy są rozzłoszczeni?
5. Dobre i złe – klasyfikowanie sposobów radzenia sobie ze złością na dobre i złe. Dzieci mają za zadanie ustalenie, czy dane rozwiązanie jest pozytywne czy negatywne, aby poradzić sobie ze złością.
6. Dokończ zdanie – dzieci dokańczają zdanie wylosowane na kole https://wordwall.net/pl/resource/2047488/zakr%C4%99%C4%87-ko%C5%82em-i-doko%C5%84cz-zdanie
7. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.20a i b oraz KP4.21a i b.
8. Dodatkowe karty pracy – w załączniku.
6 latki„EMOCJE”.1.SŁUCHANIE WIERSZA- „RADOŚĆ ŻYCIA”
A.Wojtyły.
2.ROZWIĄŻ REBUS:
– masz trzy obrazki, podziel je na sylaby.
Z pierwszego obrazka weź
pierwszą sylabę, z drugiego też pierwszą a z trzeciego trzecią.
Jaki wyraz otrzymałeś?
– tak wyszedł wyraz „emocje”.
3.OBEJRZYJ FILMIK O EMOCJACH:
https://youtu.be/TcLK9ZBUsDs
4.POSŁUCHAJ OPOWIADANIA:”WRAŻENIA I UCZUCIA”
M.Bennewicza.
– Rodzic zachęca dzieci do rozmowy, kierując w ich stronę pytania (propozycja pytań oraz opowiadanie w załączniku).
5. POZNAJEMY NASZE EMOCJE- rozmowa kierowana/praca z obrazkiem.
– przedszkolaku:
– co to są emocje?
– jakie emocje znasz?
*Jakie emocje widzisz na planszach
*pokaż na ilustracji jak wygląda twarz osoby wesołej,
kiedy Ty jesteś wesoły?
*pokaż na ilustracji, jak wygląda twarz osoby smutnej, kiedy Ty bywasz smutny?
*pokaż na ilustracji, jak wygląda twarz osoby zdziwionej, co może być przyczyną Twojego zdziwienia?
*pokaż na ilustracji, jak wygląda twarz osoby wyrażającej złość, kiedy Ty jesteś zły?
(ilustracje w pliku).
6. „DEKORATOR UCZUĆ” – rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania uczuć.
– rodzicu, wydrukuj tablicę emocji i tę z emotkami. Poinformuj dziecko , że chciałbyś wiedzieć, jak się ono czuje. Dlatego od dziś, codziennie będziecie uzupełniać planszę ” Jak się dziś czujesz?”- umieszczając emotkę, która wyraża aktualnie emocje dziecka. ( tablica emocji z emotkami w pliku).
7.SMUTEK, RADOŚĆ, ZŁOŚĆ I STRACH- zabawa ruchowa.
*opis zabawy w załączniku
https://youtu.be/DpV8hLcwB_s
8.” CO ROBIĘ GDY…” odwołanie się do przeżyć dziecka i praca z obrazkiem
Przedszkolaku powiedz:
*co robisz, gdy czujesz się szczęśliwy?
*co robisz, gdy jest Ci smutno?
*co robisz, gdy się boisz?
*co robisz, gdy jesteś zły?
A cz wiesz, że do tych wszystkich emocji masz prawo?
I wiesz,że jeśli te emocje powodują, że chce Ci się płakać lub krzyczeć , to możesz nad tym zapanować?
Zacznij od zapoznania się z plakatem ” Samokontrola”.
Spróbuj powiedzieć, co znajduje się na obrazkach.
powtórz, co powinieneś zrobić, gdy poczujesz, że jesteś zdenerwowany.
(plakat w załączniku)
9. „JAK OKIEŁZNAĆ EMOCJE”- zapoznanie z technikami uspokajającymi
*dziecko ogląda historyjkę ” Potrafię się uspokoić, gdy jestem zdenerwowany”dZ
( historyjka w załączniku )
10.PROPOZYCJA PRACY PLASTYCZNEJ- dziewczynka z różnymi wyrazami twarzy z rolki po papierze toaletowym. Instrukcja wykonania w filmiku:
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1055-radosc-smutek-zlosc
11.ODKODUJ UKRYTE CYFERKI.
(w pliku )
12.WPISZ W PUSTE POLA ODPOWIEDNIE LITERY.
( w pliku)
13.KODOWANIE- „UŚMIECHNIĘTA BUZIA”- pokoloruj według kodu.
( w pliku )
14 .PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW 4” strona 20 a, 20 b.
15. PRACA Z KSIĄŻKĄ „KSIĘGA ZABAW Z LITERAMI” strona 72, 73.

20.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiWiosenna łąka i jej mieszkańcy.1. Pociąg – dzieci słuchają wiersza H. Bechlerowej, będącego wstępem do dzisiejszego tematu:
– Rodzic odczytuje słowa (dostępne w pliku)
– Następnie rodzic czyta wiersz (wiersz w pliku)
– Rodzice zadają dzieciom pytania: Dokąd zabrał nas pociąg?
2. Mieszkańcy łąki – dzieci oglądają Ilustrację 1 – Mieszkańcy łąki, nazywają rozpoznanych przez siebie mieszkańców łąki i opisują całymi zdaniami jak wygląda wiosenna łąka.
3. Zwierzęta na łące – dzieci oglądają film https://www.youtube.com/watch?v=FjULJR0awaE , następnie wymieniają zwierzęta mieszkające na łące.
4. Opisujemy zwierzęta – dzieci opisują w kilku słowach jak wyglądają zwierzęta żyjące na łące – MIESZKAŃCY ŁĄKI – PLANSZA.
5. Zagadkowa łąka – dzieci oglądają film i odgadują o jakie zwierze chodzi: https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
6. Stemplowana łąka – praca plastyczna – instrukcja : https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc (zamiast kartki zgniecionej w kulkę proponuję wykorzystać gąbkę do zmywania pociętą na kawałki).
7. Bąki z łąki – wysłuchanie i nauka piosenki „Bąki z łąki” https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
8. Wiersz – dzieci zapoznają się z treścią wiersza I. Salach „Łąka” (wiersz w pliku).
* Rozmowa z dziećmi na temat wiersza:
– O czym był wiersz?
– Jakiego koloru była łąka?
– Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?
– O jakich roślinach jest mowa w wierszu?
– Co wydały motyle nad łąką?
– Kogo zaprosiły motyle na bal?
9. Karty pracy – dzieci wykonują karty pracy z załącznika.
10. Puzzle – dzieci układają puzzle online dla utrwalenia mieszkańców łąki https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/233578-%C5%82%C4%85ka-i-jej-mieszka%C5%84cy
6 latki„UCZUCIA, EMOCJE”.1.POSŁUCHAJ WIERSZA- „Zły humorek” D.Gellner.
https://www.youtube.com/watch?v=2ZiqVi5muTE
– po wysłuchaniu wiersza dziecko odpowiada na pytania ( pytania w załączniku).
2.POSŁUCHAJ I ROZWIĄŻ ZAGADKI.
– dziecko rozwiązuje zagadki związane z emocjami (zagadki w załączniku).
3.GRA INTERAKTYWNA „Dopasuj emocje”.
https://view.genial.ly/5ec162534a81770d9df52c46
4.W JAKIEJ SYTUACJI? – Rodzic proponuje aby dziecko zastanowiło się w jakich sytuacjach może odczuwać:
*smutek
*radość
*zawstydzenie
*przestraszenie
*zaskoczenie
*rozgniewanie
5.ROZPOZNAJ EMOCJE.
– dziecko rozpoznaje i nazywa emocje przedstawione na ilustracjach (załącznik).
6. ZASTANÓW SIĘ I POWIEDZ JAKBYŚ POCZUŁ SIĘ (POCZUŁA) W TAKICH SYTUACJACH? –  Rodzic czyta parę zdań, które opisują różne zdarzenia, dziecko odpowiada jakby się poczuło:
*Ktoś zepsuł moją zabawkę.
*Mama mnie pochwaliła.
*Idę do dentysty.
*Biegnie do mnie duży pies.
*Mam dziś urodziny.
*Przyjechała ciocia, której dawno nie widziałem (widziałam).
*Pierwszy raz jadę sam na wycieczkę bez rodziców.
*Wylał mi się sok.
*Dostałem (dostałam)  prezent od kolegi bez okazji.
*Występuję na przedstawieniu z okazji Dnia Matki.
*Jestem na placu zabaw, gdzie jest mnóstwo dzieci, których nie znam.
7.KTÓRY ELEMENT NIE PASUJE DO POZOSTAŁYCH.
– dziecko odszukuje na obrazkach elementów niepasujących do pozostałych ( załącznik ).
8.ROZWIĄŻ REBUSY.
– dziecko rozwiązuje rebusy (załącznik).
9.A TERAZ PRZYPOMINAMY SOBIE PISANIE CYFEREK.
– dziecko pisze cyferki (załącznik).
10.ĆWICZENIA SŁUCHOWE.- posłuchaj wyrazów, w których pierwszą sylabę zastąpiono klaśnięciem. Jakiej sylaby brakuje na początku słów.
….losze  (kalosze)
….piła  (kupiła)
….mary  (komary )
….kierek    (cukierek)
….ość     (radość)
….puga  (papuga)
….dłoga   (podłoga)
….dosny  (radosny)
….tny (smutny)
 
CZYM RÓŻNIĄ SIĘ SŁOWA W PARACH, JAKĄ GŁOSKĄ?
domek – Tomek
budy – buty
nuty – buty
sos – sok
bąk – pąk
koc – kot
rak – rok
11.PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW 4” strona 22 a, 22 b, 23 a, 23 b.
religia 5 i 6 latkiMałe Anioły.Dzieciom proponuję film o aniołkach. https://www.youtube.com/watch?v=0O-tnBzOzww

21.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiRośliny na łące.1. Kwiecista łąka – dzieci oglądają filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=hqpM5idzydk,
https://www.youtube.com/watch?v=yzlyuHLj37Y. Po obejrzeniu filmów odpowiadają na pytania:
– Co to jest łąka?
– Jak wygląda łąka wiosną?
– Jakie rośliny znajdziemy na łące?
2. Zagadki – zadaniem dzieci jest odgadnięcie o jaka roślinę chodzi w zagadce i wskazanie jej na planszy (Rośliny na łące – plansza) – plansza w załączniku, zagadki w pliku.
3. Zagadka literowa – rodzice głoskują dzieciom wyrazy, zadaniem dzieci jest wysłuchanie, złożenie i wypowiedzenie wyrazu (wyrazy w pliku).
4. Spacerkiem po łące – opowieść ruchowa z ćwiczeniami artykulacyjnymi – dzieci słuchają uważnie opowieści czytanej przez rodzica i wykonują polecenia (opowieść w pliku).
5. Kwiatki z łąki – krótka rozmowa na temat: „Jaką rośliną łąki chciałbym być?”
– zadaniem dzieci jest odpowiedź na zadane pytanie i uzasadnienie dlaczego taką roślinę wybrały.
6. Motyle i kwiaty – dzieci uważnie słuchają opowiadania i odpowiadają na pytania (opowiadanie w pliku).
* Wypowiedzi dzieci na temat opowiadania – próba odpowiedzi na zadawane pytania:
– Ile motyli fruwało na łące?
– Który motyl pierwszy przyfrunął na łąkę, a który drugi?
– Jak wyglądał motyl, który pierwszy przyfrunął na łąkę?
– Jak wyglądał motyl, który przyfrunął później?
– Co motyle robiły na łące?
– Co mówiły o nich kwiaty?
– O jakiej porze roku jest mowa w opowiadaniu?
7. Spacer – w miarę możliwości dzieci wraz z rodzicami wybierają się na spacer na pobliska łąkę.
* Zadaniem dzieci jest odszukanie i nazwanie poznanych roślin łąkowych.
8. Moje obserwacje – dzieci starają się narysować i pokolorować znalezione dziś rośliny.
9. Karty pracy – dzieci wykonują karty pracy z załącznika.
6 latki„ŁĄKA W MAJU”.1.OBEJRZYJ FILMIK O ROŚLINACH NA ŁĄCE.
https://www.youtube.com/watch?v=yzlyuHLj37Y
https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8m
2. CZY ZNASZ TE ROŚLINY NA ILUSTRACJACH.
– spróbuj je nazwać, opisz ich wygląd.
(ilustracje roślin łąkowych w załączniku).
3. WYPRAWA NA ŁĄKĘ- wycieczka.
     -Jeżeli w pobliżu waszego miejsca zamieszkania znajduje się łąka, koniecznie wybierzcie się na wycieczkę w to miejsce. Obserwujcie roślinki, zwierzątka żyjące na łące.
„MÓJ ZIELNIK”- możesz utworzyć album z zebranymi okazami kwiatów łąkowych.
Opis wykonania i możliwość pobrania zielnika znajdziecie TUTAJ
4. CZAS NA ĆWICZENIA SŁUCHOWE.
   – posłuchaj sylab w zmienionej kolejności, powiedz jaki to wyraz?
*ni- czy- ko- na   (koniczyna)
*ber- cha    (chaber)
*ki- ma (maki)
*kro- tki- sto   (stokrotki)
*szek- mni   (mniszek)
*mia- nek – ru  (rumianek)
*za- nie- mi- po- naj- ka  (niezapominajka)
5.SUCHANIE OPOWIADANIA : „ZABAWA W CHOWANEGO”- Małgorzata Strękowska Zaremba.
6.Rozmowa na temat opowiadania. *W co bawili się: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek? * Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół?
* Co to jest barwa ochronna?
6. SŁUCHAMY PIOSENKI: „WIOSNA NA ŁĄCE”https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw
 Rozmowa na temat tekstu piosenki.
* Kto przybył na łąkę?
* Co zaczęło się dziać na łące, kiedy przyszła wiosna?
* Co to znaczy, że świerszcz stroi skrzypce?
* Wymień mieszkańców łąki, o których jest mowa w piosence.
7. PROPOZYCJE ĆWICZEŃ SPORTOWYCH.
https://www.youtube.com/watch?v=b1kyvvbXyVA
8. NAMALUJ ŁĄKĘ. WYKORZYSTAJ FARBY. PONIŻEJ INSPIRACJE. ( plik)
9. POGRAJMY W GRY.
 
Gra internetowa ,,Na jaką głoskę?’’
 (zaznaczamy zgodnie z nazwą obrazka)
 
Gra internetowa ,,Spostrzegawczość’’ (zaznaczamy szybko łąkowe zwierzę na obrazku)
 
Gra internetowa sudoku ,,Łąka’ wersja łatwa albo wersja trudniejsza
 10. KTÓRY OŁÓWEK JEST NAJDŁUŻSZY,  KTÓRY NAJKRÓTSZY? PRZYJRZYJ SIĘ LINIJCE I WPISZ DŁUGOŚĆ OŁÓWKA W POLU PO PRAWEJ.(plik)
11. PODZIEL WYRAZY NA GŁOSKI, POKOLORUJ OKIENKO Z SAMOGŁOSKAMI ( na czerwono- o, a ,i, e, y, u ) (plik)
12.ĆWICZYMY CZYTANIE. (tekst do czytania w pliku)
13. DODATKOWO DLA CHĘTNYCH.
Ćwiczenia do wydrukowania ,,Łąka’’
14. OBEJRZYJ FILMIK O WIRUSIE.
https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg&feature=youtu.be

22.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiNa łące.1. Nazwy miesięcy – utrwalenie nazw miesięcy i pór roku. Dzieci odpowiadają i wskazują prawidłową odpowiedź na planszy (plansza w załączniku):
jaką mamy porę roku? – wskaż ją na ilustracji
podaj nazwy pozostałych pór roku – wskaż je na ilustracji
ile jest pór roku?
podaj nazwę miesiąca jaki obecnie trwa
wymień wszystkie nazwy miesięcy (jeśli pamiętasz)
ile jest wszystkich miesięcy?
2. Łąka – praca z obrazkiem – dzieci swobodne wypowiadają własne myśli, wrażenia i spostrzeżenia na temat zdrowego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (zdjęcia w załączniku). Następnie udzielają odpowiedzi na pytania:
– Co można znaleźć na łące?
– Co można robić na łące?
– Czego nie należy robić?
– Gdzie mogą spędzić czas wolny osoby mieszkające w mieście?
3. Przygoda małej pszczółki – dzieci słuchają opowiadania C. Lewandowskiej „Przygoda małej pszczółki ” i odpowiadają na pytania (opowiadanie w pliku).
* Rozmowa na temat opowiadania. Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania:
Gdzie wybrała się rodzina pszczółek? Po co rodzina pszczółek poleciała na łąkę? Co się przydarzyło małej pszczółce? Kogo spotkała pszczółka na łące? Co zrobił bąk? Jak myślisz jak zareagowała mama, na to, ze Maja oddaliła się od swojej rodziny?
4. Rymowana gimnastyka dla smyka – zabawa ruchowa do piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
5. Słyszę i liczę – ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków. Rodzice wrzucają do miski lub jakiegoś pojemnika określoną liczbę przedmiotów (np. klocki) w takim tempie, aby dziecko mogło je policzyć. Następnie dziecko układa przed sobą tyle samo przedmiotów i zapisuje odpowiednią cyfrę.
6. Karty pracy – dzieci w wolnej chwili wykonują kart pracy z załącznika.
7. Majowa łąka – dzieci układają puzzle online – http://www.puzzleonline.eu/puzzleonlineWidoki.php?id=4952&menu=1
8. Zwierzęta z plasteliny – propozycja pracy plastycznej https://www.youtube.com/watch?v=YvGea0DqCcY
6 latki„MIESZKAŃCY ŁĄKI”.Witajcie kochani, dzisiejsza propozycja zajęć to poznawanie mieszkańców łąki.
1.OBEJRZYJ FILMIK :”WĘDRÓWKI SKRZATA BORÓWKI- ŁĄKA”.
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4&t=43s
2. POPATRZ NA ILUSTRACJE PRZEDSTAWIAJĄCE MIESZKAŃCÓW ŁĄKI.
*spróbuj ich nazwać, jeśli potrafisz (ilustracje w pliku)
3. A TERAZ ROZWIĄŻ ZAGADKI.
 
Wiosną i latem się pojawia,
kiedy ranek nastaje
jej kropelki są na kwiatkach,
listkach i na trawie. (rosa)
 
 Na niebie jej barwy
pięknie się mienią,
jak most ogromny
łączy niebo z ziemią. (tęcza)
 
 Błyszczący na jej plecach
płaszczyk czerwony,
czarnymi kropkami
pięknie ozdobiony. (biedronka)
 
 
Rozciąga policzki
jak woreczki małe.
Zimowe zapasy
przenosi w nich całe.
Na czas mroźnej zimy,
gromadzi je w norze.
Ma miłe futerko,
znacie go może? (chomik)
 
 Ma barwne skrzydła,
fruwa nad łąką
i bardzo lubi,
gdy świeci słonko. (motyl)

Jak się ten owad się nazywa?                                                          Przez cały dzień pracuje.
Na plecach nosi ciężary,
kopiec wielki buduje. (mrówka)
(dokonaj analizy głoskowej rozwiązań zagadek).
4. INSTRUMENTACJA WIERSZA B.FORMY „WIOSNA”.
( wiersz oraz instrukcja w pliku)
5. POTAŃCZMY TROCHĘ.
– włączamy muzykę i ruszamy według instrukcji:)

https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk&feature=youtu.be
6.GRA INTERNETOWA.
Gra internetowa ,,Prawa-lewa”
7. KOCHANI, MIESZKAŃCY ŁĄKI MAJĄ TEŻ SWOJE DOMY. JAK JE NAZYWAMY? PRZECZYTAJ PONIŻSZE ZDANIA I OBEJRZYJ ILUSTRACJE.
– ilustracje w pliku
8. ZNAJDŹ ODPOWIEDNI CIEŃ.
– karta pracy w pliku
9. PROPOZYCJA PRACY PLASTYCZNEJ.
*oczywiście od posiadanych materiałów.
Inspiracje w załączniku
10. ZAGRAMY W GRY INTERNETOWE.
Gra- pamięć ,,Mieszkańcy łąki’’
Gra- wykreślanka ,,Mieszkańcy łąki’’
11. KARTY PRACY.
Mieszkańcy łąki- karty pracy do wyboru.
12.  ZABAWA WYRABIAJĄCA UMIEJĘTNOŚĆ MODULOWANIA GŁOSEM -RÓŻNE ZDANIA.
Powtarzamy zdania: pytająco, oznajmująco, rozkazująco, wykrzyknikowo, np.
*Na łące mieszka biedronka.
*Wydaje mi się, że nad łąką gromadzą się deszczowe chmury.
*Czy chrabąszcz potrafi fruwać?
*Uwaga, osy! Uciekaj!
13. „ODGŁOSY ŁĄKI „- ćwiczenia wyciszające.
Przedszkolaku, połóż się na dywanie. Zamknij oczy i wsłuchaj się w dźwięki łąki.

W trakcie odtwarzania filmiku rodzic recytuje rymowankę, a dziecko głaszcze części ciała wymienione w rymowance:

Lata mucha koło ucha,
lata bąk koło rąk,
lecą ważki koło paszki,
lata pszczoła koło czoła,
lata mucha koło brzucha,
lecą muszki koło nóżki,
biegną mrówki koło główki,
pełznie gąsieniczka koło policzka

Pozdrowienia dla Was. Pamiętajcie, że jesteście Najlepsi.
Nie traćcie motywacji do nauki.

25.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiMoja mama.1. Czym będziemy się zajmować? – zadaniem dzieci jest odgadnięcie i podanie pierwszych głosek nazw obrazków, które utworzą hasło będące tematem dzisiejszych zajęć – MAMA
– (plansza z obrazkami – załącznik 1).
2. Mama – dzieci dokańczają zdanie: Moja mama jest…” (dzieci podają jak najwięcej przymiotników, które przyjdą im do głowy i określają mamę np. wysoka, niska, pracowita, wesoła, zmęczona, uśmiechnięta itp.
3. Prezent dla mamy – dzieci uważnie słuchają opowiadania „Prezent dla mamy”:
* Rozmowa na temat treści opowiadania:
· Gdzie wybrała się Kasia?
· Kogo Kasia spotkała w parku?
· Gdzie biegła Zosia?
· Dlaczego Kasia była zaskoczona widokiem Zosi?
· O jakim święcie jest mowa w opowiadaniu?
· Jakie kwiaty najbardziej lubiła mama Zosi?
· Jakie inne kwiaty majowe spotkały dziewczynki?
4. Rodzinna czytanka – dzieci dopowiadają nazwy obrazków zamieszczone w tekście czytanym przez rodzica (RODZINNA CZYTANKA – załącznik 2).
5. Moja mama – rozmowa z dzieckiem mająca na celu doskonalenie umiejętności wypowiadania się. Dzieci opowiadają o swojej mamie samodzielnie lub na podstawie niedokończonych zdań:
Moja mama lubi…..
Mama nie lubi….
Ulubionym kolorem mojej mamy jest…..
Najbardziej lubię z mamą….
Moja mama jest najlepsza, ponieważ….
Kocham moją mamę……
6. Czytamy – dzieci odczytują napisy (samodzielnie, bądź z pomocą rodzica w razie potrzeby) – napisy w pliku.
7. Moja mamusia – propozycja pracy plastycznej – dzieci rysują ołówkiem swoją mamę i kolorują swoją pracę.
8. Praca z książką – dzieci wykonują ćwiczenia w KP4.22a i b.
6 latki„MOJA MAMA”.1 .ZAŚPIEWAJ MAMUSI PIOSENKĘ- „KOCHAM CIĘ…..”
– znasz ją.

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
2. A TERAZ NAUCZ SIĘ NOWEJ PIOSENKI DLA RODZICÓW- „DZIĘKUJĘ MAMO! DZIĘKUJĘ TATO!”
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
3. ZAPROWADŹ DZIECI DO RODZICÓW WEDŁUG KODU.
– karta pracy w załączniku
4. POSŁUCHAJ WIERSZA „ŻYCZENIA DLA MAMY”.
*powiedz, co chce dać dziecko swojej Mamie?
*a co ty byś podarowała?
(wierszyk w załączniku)
5. MOŻE ZROBISZ DLA NIEJ LAURKĘ.
– instrukcja wykonania laurki poniżej -link
https://kreatywnadzungla.pl/2020/05/laurka-dla-mamy-bukiet-kwiatow.html
– możesz laurkę wykonać według własnego pomysłu.
6.”POWIEDZ, JAKA JEST TWOJA MAMA?”
*dziecko opisuje wygląd swojej Mamy, jej kolor oczu, włosów
*jaką pracę wykonuje
*jaki jest jej ulubiony kolor
*jaka jest jej ulubiona potrawa
*co lubisz robić z Mamą najbardziej
7. ZABAWA „STWÓRZ SYLWETKĘ SWOJEJ MAMY”-link
https://view.genial.ly/5eca8034f14dd60d9073abb0/interactive-content-moja-mamazilustruj
– „UŁÓŻ BUKIET DLA SWOJEJ MAMY”- link.
https://view.genial.ly/5eca2ddcf14dd60d9073a3b6/interactive-content-bukietdlamamy?fbclid=IwAR1uibfe_3ZQ-FZ9LA3fWrF-JrtUuZxJ6Tgh87b-EQ9x4ywB6Ou7_B7qKTQ
8. ZABAWA RUCHOWA „TAK/NIE”. – -Dziecko wstaje i klaszcze, gdy zdanie jest prawidłowe. Jeśli jest fałszywe, dziecko siedzi i pokazuje kciuk w dół.
 
*,,Zero’’ ma trzy głoski.
*,,Zuza ma zamek.’’- to  zdanie ma trzy wyrazy.
*,,Tomek je pyszne pyzy.’’- to zdanie ma cztery wyrazy.
*,,Waza’’ ma pięć głosek.
*,,Zapiekanka’’ ma cztery sylaby.
9. ZABAWA :„ ZNAJDŹ 6 RÓŻNIC MIEDZY OBRAZKAMI”.
– dziecko wyszukuje na obrazkach różnice
( plik)
10. ZNAJDŹ PRZEDMIOTY NA OBRAZKACH.
– dziecko odnajduje przedmioty na obrazkach (plik).
11. DYKTANDO GRAFICZNE.- pokoloruj zgodnie z oznaczeniami.
 Dyktando graficzne
 
12. PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW 4” strona 24 a, 24 b.
13. ODCZYTAJ TEKST.
Dziecko z pomocą Rodzica czyta proste zdania. Rodzice! Jeśli dziecko próbuje, nie zawsze mu wychodzi, pomagajcie, doceniajcie wysiłek, zachęcajcie. Pozytywna motywacja to połowa sukcesu. Pamiętajmy- każde dziecko jest zdolne. ?
 (tekst w załączniku).
14. UKŁADANIE WYRAZÓW W ZDANIU.
– wytnij wyrazy i ułóż z nich zdania, pamiętaj zdanie rozpoczyna się wielką literą, a kończy kropką.
(wyrazy w załączniku).
15.” ZA CO KOCHAM MAMĘ?”.
*dziecko wspólnie z Rodzicem odczytuje napisy w serduszkach ( napisy z serduszkami w pliku).

26.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiMój tata.1. Temat na dziś – dzieci rozwiązują zadanie na: https://wordwall.net/pl/resource/2528121/zdalne-nauczanie/tata – należy przeciągnąć litery w odpowiednie miejsca aby odszyfrować dzisiejszy temat.
2. Wesoły tata – dzieci słuchają wiersza Piotra Pollaka „Wesoły tata” (wiersz w pliku).
* Następnie dzieci odpowiadają na pytania:
O czym był wiersz? Kto wystąpił w wierszu? Z czego śmiał się tata chłopca? Dlaczego chłopiec chciał, żeby tata jadł z nim marchew i sałatę? W czym chciałabyś/chciałbyś naśladować swojego tatę?
3, Mój tata – zadaniem dziecka jest opowiedzenie, poprzez dokończenie zdań, o swoim tacie:
Mój tata jest…,
Mój tata lubi…,
Mój tata nie lubi…,
Ulubionym kolorem mojego taty jest…,
Z tatą lubię najbardziej…,
Mój tata jest najlepszy, ponieważ…
4. Ręce do góry – propozycja przerwy w zajęciach https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0
5. Co tu nie pasuje? – zabawa dydaktyczna z obrazkami. Dzieci uważnie przyglądają się obrazkom i wskazują element, który według nich nie pasuje i wyjaśniają dlaczego (Co nie pasuje – załącznik 1).
6. Gra rodzinna – dzieci odgadują zagadki dotyczące członków rodziny i wskazują odpowiedzi: https://view.genial.ly/5ec6c04b7607860d83c4f7bb/learning-experience-challenges-moja-rodzina
7. Loteryjka – zabawa kształtująca słuch fonematyczny. Dzieci przeglądają zestaw obrazków, dzielą nazwy na sylaby oraz głoskują wyrazy (Loteryjka – zestaw obrazków – załącznik 2).
8. Trening umysłu – dzieci ćwiczą swoją spostrzegawczość i pamięć poprzez odnalezienie par obrazków – gra online http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8
9. Rysunek dla rodziców – zachęcamy dzieci aby samodzielnie stworzyły laurkę dla rodziców według własnego pomysłu.
10. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4. 23a i b.
11. Święto mamy i taty – dzieci oglądają kalendarz (miesiąc maj i czerwiec), z pomocą rodzica odnajdują datę 26 MAJA
(rodzice informują dzieci, że to właśnie dziś obchodzimy Dzień Mamy), oraz datę 23 CZERWCA (obchodzimy Dzień Ojca). Następnie prosimy dzieci aby zastanowiły się co miłego mogły by zrobić dla mamy i taty w dniu ich święta. Dzieci wymieniają swoje pomysły.
6 latki„MÓJ TATA”.1. ZŁÓŻ ŻYCZENIA MAMIE I TACIE. ZAŚPIEWAJ IM PIOSENKĘ : „DZIĘKUJĘ MAMO! DZIĘKUJĘ TATO!”.
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
2. ZABAWA: „DO KOGO JESTEM PODOBNY”.
*poproś Mamę albo Tatę o Wasze rodzinne zdjęcia, oraz o zdjęcia Rodziców kiedy byli mali. Porównaj je, sprawdź do kogo jesteś podobny.
3. ZABAWA: „MOJA MAMA JEST…….  A MÓJ TATA JEST….. (dziecko kończy zdania, poszukuje jak największej liczby określeń przymiotnikowych).
4. „MÓJ TATO”- rozmowa z dzieckiem na temat taty, inspirowana powyższą ilustracją oraz treścią wiersza (ilustracja w załączniku).
 A teraz odpowiedz na pytania:
*jak myślisz, kto opowiada ten wiersz – dziewczynka, czy chłopiec?
*jak mają na imię Wasi tatusiowie?
*czy macie ich zdjęcia?
*jak wyglądają Wasi ojcowie?
*jacy są?
*co robicie wspólnie z nimi?
*kim są z zawodu Wasi tatusiowie?
*jakie mają hobby?
5. OBEJRZYJ FILMIK:
– Moja rodzina- Przedszkole Profesora Szymona
6. „ŚWIĘTA NASZYCH RODZICÓW”- oglądanie kalendarza.
Zwracanie uwagi na Dzień Matki i Dzień Ojca.
Dzieci rozmawiają z R. na temat znaczenia słowa święto.
R. wyjaśnia dzieciom, że 26 maja obchodzimy Dzień Matki, a 23 czerwca – Dzień Ojca.
R. pyta dzieci, dlaczego rodzice mają swoje święto. Dzieci próbują wypowiedzieć się na ten temat.

7. A TERAZ TROCHĘ RUCHU „GIMNASTYKA”.
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8&feature=youtu.be
8. ĆWICZYMY PAMIĘĆ- RODZINA.
– klikamy w linka i gramy ?
https://view.genial.ly/5ebdaea3d5c84b0d8fb824ea/presentation-cwiczymy-pamiec-rodzina
9. WCZORAJ ROBILIŚMY LAURKĘ DLA MAMY, DZISIAJ ZROBIMY DLA TATY- krawat.
Laurka dla taty- instrukcja (filmik)
lub instrukcja obrazkowa:
Potrzebne materiały:
– kartka A4 z bloku technicznego + kartka na kieszonkę
– kolorowy papier na serduszko
– guziki
– nożyczki, klej, ołówek, gumka, linijka, pisak
 Kartkę zaginamy na pół, przecinamy w połowie u góry i zaginamy rogi w kołnierzyk. Z papieru wycinamy serduszko i kieszonkę. Guziki przyklejamy do koszuli. Przyklejamy kieszonkę, serduszko i piszemy  napis „Dla Taty”. Kieszonkę i rogi kołnierzyka możemy ozdobić „obszyciami” narysowanymi pisakiem. W środku kartki wklej życzenia lub poproś mamę o napisanie. Pamiętaj się podpisać.
Źrodło: http://crayonka.blogspot.com/2016/06/kartki-koszule-na-dzien-ojca.html
10. KIM Z ZAWODU JEST MAMA, TATA?- wypowiedź dziecka.
Oglądanie obrazków i czytanie nazw zawodów z rodzicem. Dziecko wypowiada się na temat zawodu, tzn. mówi, czym się zajmuje np. strażak.
11. ZAGADKI : „JAKI TO ZAWÓD?”.

*    Choć to nie rolnik, lecz rolę ma.
często w teatrze lub w filmie gra.   (aktor)

 
*    Jak się nazywa taki lekarz,
którego pacjent głośno szczeka?   (weterynarz)

 
*  Za ladą sklepową. Sprzeda to i owo.   (sprzedawca)
 
*    Kto pracuje w hełmie. Pnie się po drabinie
Kiedy syczy ogień. I gdy woda płynie?   (strażak)

 
*    Kto tnie materiał, aby z części małych
Zrobić całą bluzkę lub garnitur cały?   (krawiec)

 
*     Kiedy jesteś chory dokładnie osłucha.
Zajrzy do gardła, zajrzy do ucha.         (lekarz)

 
*dokonaj analizy słuchowej rozwiązań zagadek (policz głoski).
13. ZAGRAJ W GRĘ.
 
Gra internetowa ,,Zawody’’
14. CZY POTRAFISZ ODGADNĄĆ NAZWĘ ZAWODU PO PRZEDMIOTACH?
– dziecko odgaduje nazwy zawodów po przedmiotach, które są w załączniku.
14. KARTY PRACY DO WYBORU.
 Rodzina- karty pracy do wyboru. Znajdziemy tam labirynty, wykreślanki, zamaluj litery, wpisz literę, itp.
 
15. PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW 4”  strona 25 a, 25 b.

27.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiMoi rodzice.1. Moi rodzice to superbohaterowie – dzieci opowiadają o mamie i tacie odpowiadając na przykładowe pytania, udoskonalając umiejętność wypowiadania się na temat własnej rodziny:
– Jak ma na imię mama, a jak tata?
– Czym zajmują się rodzice? (jakie czynności wykonują, w domu bądź w miejscu pracy)
– Czy rodzice zachowują się jak suprebohaterowie? Jeśli tak to dlaczego?
– Czy rodzicom zdarza się popełnić błędy/ pomylić się?
– Czy rodzice maja prawo do błędów?
2. Mama ma zmartwienie – dzieci słuchają wiersza Danuty Wawiłow (wiersz w pliku).
* Po przeczytaniu wiersza rodzice zadają dzieciom pytania: Kto wystąpił w wierszu? W jakim nastroju była mama dziewczynki? Co próbowała zrobić dziewczynka? Jak pomogła mamie? Czy każdy rodzic może czasem być smutny? Dlaczego? W jaki sposób można wtedy pomóc rodzicom?.
3. Moja mama, mój tata… – gra o rodzinie online – klikamy w link i gramy: https://view.genial.ly/5ec9140af14dd60d90739890/interactive-content-moja-rodzina-moja-mama-moj-tata?fbclid=IwAR2-0bYTIsgoS9SMl6vafYYJMFSQZ57aotfWGMmA3FCyQW6tPGZ5BDrSVyo
4. Powiedzenia – zadaniem dzieci jest utrwalenie i dokończenie powiedzeń – podpowiedzi w nawiasach:
Mieś pamięć jak…… (mrówka, słoń, wąż)
Odważny jak…… (osioł, tygrys, lew)
Pracowity jak…….. (osa, mrówka, dżdżownica)
Śpiewać pięknie jak….. (słowik, kogut, orzeł)
Mądry jak…….. (słoń, osioł, sowa)
Łagodny jak…… (baranek, mysz, pies)
Głodny jak……. (koń, wilk, małpka)
Uparty jak……. (sowa, kot, osioł)
5. Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! – wysłuchanie piosenki wspólnie z rodzicami: https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
6. Kocham rodziców tak bardzo jak…. – zadaniem dzieci jest dokończenie zdania w taki sposób jak w przykładzie: Kocham rodziców tak bardzo jak niedźwiedź kocha miód/ pszczoła kocha kwiaty/ lato kocha słońce itd.
7. Karty pracy dla dzieci w załącznikach.
8. Moi rodzice za dwadzieścia lat – propozycja pracy plastycznej – dzieci wykonują obraz swojej rodziny w przyszłości – technika dowolna (kredki, farby, wyklejanka, technika mieszana)
9. Praca z Księgą Zabaw z Obrazkami – dzieci oglądają ilustrację na stronie 70 i 71 oraz wykonują polecenia do ilustracji.
religia X przykazań Bozychhttps://www.youtube.com/watch?v=8oPqAcUB0c0
6 latki„MOJA RODZINA”.R – ja radość, O – jak opieka,
D – jak dobranoc, gdy zamyka się dziecka powieka.
Z – jak zaufanie, I – jak integracja,
N – jak nadzieja, że w tym roku zaszalejemy znów na wakacjach.
A – jak alfa, bo od niej się wszystko zaczyna,
dlatego tak ważna w życiu każdego jest rodzina. 

A. Bober
1. Poranna gimnastyka dla smyka.

2. „MOJA RODZINA I JA” – wysłuchanie wiersza B. Szelągowskiej.

Mama i tata,
i jeszcze ja!
Babcia i dziadek, chomiki dwa!
Pod jednym dachem w zgodzie mieszkamy
i się wzajemnie bardzo kochamy.
I nikt nikomu nie przypomina,
że najważniejsza w życiu rodzina!

*Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania:
−O kim jest ten wiersz?
−Co jest najważniejsze w rodzinie?
−Kto mieszka z tobą w domu?
−Kto należy do twojej najbliższej rodziny?
−Jaka jest twoja rodzina?

*Dzieci opowiadają o swoich rodzinach.

3. „RODZINNE FOTOGRAFIE” – oglądanie rodzinnych albumów. Wzbogacanie wiedzy o rodzinie.
Rodzic wraz z dzieckiem ogląda rodzinne fotografie w albumach lub na komputerze.
Dzieci wypowiadają się na temat swoich rodzin.
Podają imiona: mamy, taty, brata, siostry.
Z pomocą Rodziców nazywają członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia, kuzyn, kuzynka.

 4. „RODZINA”- zabawa paluszkowa (według K. Sąsiadka).
*Dzieci siadają przed Rodzicem. Wysuwają zaciśniętą w pięść dłoń i kolejne palce, zaczynając od kciuka.
Na końcu pokazują dłoń z wyprostowanymi wszystkimi palcami.

Ten pierwszy to nasz dziadziuś.
A obok – babunia.
Największy to tatuś,
a przy nim mamunia.
A to jest dziecinka mała! Tralalala, la, la…
A to – moja rączka cała! Tralalala, la, la…

5. POPATRZ NA ILUSTRACJĘ.
      *opowiedz o rodzinie przedstawionej na obrazku
(obrazek w załączniku)
POWIEDZ:
*czy masz rodzeństwo?
*jak oni mają na imię?
*za co lubisz swoje rodzeństwo?
*jakie są ulubione wasze wspólne zabawy?
6.NARYSUJ SWOJĄ RODZINĘ.
7. ZABAWA – „CO KTO ROBI W DOMU?”.
*zadaniem dziecka jest wycięcie i przyporządkowanie symbolicznych ikonek czynności osób, które są za nie odpowiedzialne- (co mama robi, a co tata w domu).
(ilustracje w pliku).
8. DLA CHĘTNYCH.
 Puzzle cyfrowe/literowe do druku i układania.
9. SPRÓBUJ ROZWIĄZAĆ KRZYŻÓWKĘ.
*krzyżówka na Dzień Mamy- w pliku
10. WARTO OBEJRZEĆ:
– Moja rodzina – teatrzyk
 11. ĆWICZENIA BEZ DRUKOWANIA- wskaż palcem.
( obrazki w pliku).
12. PODAJ PRZECIWIEŃSTWA.
*Dziecko podaje przeciwieństwo wyrazów.
 mokry, mały, łysy, pracowity, szybki, ciepły, brudny, smutny, jasny, ciężki, wąski.
13. PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW 4” strona 26 a, 26 b.
14. ODCZYTAJ TEKST w książce „ KSIĘGA ZABAW Z LITERAMI „ strona 75.
15. ĆWICZENIA MATEMATYCZNE.
*propozycje ćwiczeń w pliku).

28.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiNietypowe rodziny.1. Moja rodzina – dzieci oglądają uważnie prezentację „Moja rodzina – prezentacja dla przedszkolaka” https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg i wykonują zadania zawarte w prezentacji (prezentacje należy zatrzymywać w momencie kiedy dziecko odpowiada na pytania).
2. Piosenka o rodzicie – dzieci słuchają piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0 .
3. Moja rodzina – poszerzanie słownika o nazwy członków rodziny. Rodzice pytają dzieci: Ilu członków liczy ich najbliższa rodzina?- zadaniem dziecka jest opowiedzenie o członkach rodziny (jak mają na imię i kim są dla dziecka – np. Mama ma na imię Alicja. Tata to Andrzej. Mam brata Jasia itd.) i zapisanie na kartce odpowiedniej cyfry odpowiadającej liczbie członków rodziny.
* Rodzice w miarę możliwości przeprowadzają z dziećmi rozmowę o osobach, które wchodzą w skład ich najbliższej rodziny zwracając uwagę, że nie wszystkie dzieci muszą mieć i tatę, i mamę, niektóre są wychowywane tylko przez jednego rodzica albo przez dziadków. Ważne, żeby rozmowa przebiegała w swobodnej, ciepłej atmosferze. Dzieci powinny czuć, że żaden model rodziny nie jest gorszy od innych, że w każdej mogą panować ciepło i miłość.
4. Różne rodziny – prosimy dzieci aby zastanowiły się czy każda rodzina wygląda tak samo. Dzieci przyglądają się planszy – Nietypowe rodziny (plansza w załączniku) i próbują odpowiedzieć na pytania:
Czy każde dziecko mieszka ze swoją mamą i tatą?
Czy zawsze mieszkają z Nami dziadkowie?
Czy w każdej rodzinie jest tyle samo dzieci?).
5. Jeż – rodzice czytają fragmenty bajki Katarzyny Kotowskiej pod tym samym tytułem (bajka w pliku).
* Po przeczytaniu tekstu rodzice zadają dzieciom pytania: O czym była ta historia? Dlaczego ogród poszarzał? Za czym tęsknili kobieta i mężczyzna? Czy kobieta, która stała się mamą chłopczyka, nosiła go w brzuchu? Czy wiesz co oznacza termin „adopcja”? Jak sądzisz, dlaczego chłopiec na początku miał kolce? Dlaczego potem zniknęły? Jak czuł się chłopiec u nowej rodziny?
6. Puzzle online – dzieci mogą ułożyć puzzle https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/232486-moja-rodzina
7. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.24a.
8. Dodatkowe karty pracy w załączniku.
6 latki„NASZE RODZINNE DRZEWO”.

                       Rodzina…
            jest jak gałęzie na drzewie.
        Wszyscy rośniemy w różnych kierunkach, lecz mamy wspólne korzenie.

WITAJCIE KOCHANI.                                                         DZISIEJSZE PROPOZYCJE.
1. „ĆWICZENIA Z LICZENIEM W PODSKOKACH” -zabawy rytmiczno- ruchowe.
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&feature=youtu.be
2. „MAGICZNE DRZEWKO”- słuchanie opowiadania Ewy Stadtmuller.(Opowiadanie w pliku).
        – po przeczytaniu opowiadania i wysłuchania przez dziecko, Rodzic prowadzi rozmowę kierowaną.
Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.
Rodzic zadaje pytanie:
− Co to jest drzewo genealogiczne?
Następnie Rodzic prosi dziecko o wymienienie nazw i imion członków rodziny (np. babcia Kasia, wujek Zbyszek, itd.).

3. „RODZINNA FOTOGRAFIA”- zabawa ruchowa.
https://www.youtube.com/watch?v=mA-UiyCSxEU&feature=youtu.be

Dzieci wykonują własne improwizacje taneczne.
Na przerwę w muzyce dzieci układają z pluszaków rodzinę – rodziców i dzieci – i pozują do fotografii.
Rodzic podchodzi do rodziny i na niby wykonuje zdjęcia.

4. WARTE OBEJRZENIA ( kliknij w napis).

– Moja rodzina- prezentacja dla przedszkolaka
– Moja rodzina jest niezwykła – krótkie opowiadanie
5. „KTO JEST KIM?”.
Wykorzystując drzewa genealogiczne (można wydrukować) uświadamiamy dzieciom, że mama jest również siostrą wujka, babcia mamą mamy, a tata wujkiem ich kuzyna. Warto wspomagać opowiadanie o tym obrazkami, które są poniżej. Można też zachęcić dzieci do umiejscawiania podpisów w odpowiednim miejscu.

drzewo genealogiczne                             drzewo genealogiczne 2
– kliknij w napis drzewo genealogiczne
6. UŁÓŻ MODELE WYRAZÓW- wykorzystaj cegiełki czerwone (samogłoski) oraz niebieskie (spółgłoski).
*mama
*tata
*laurka
*krawat
*brat
*syn
*kuzyn
*wujek
7. „NASZE RODZINNE DRZEWKO”- projekt plastyczny.

Wykonajcie wspólnie drzewo genealogiczne Waszej rodziny.
Zwróćcie uwagę na to, by przy pniu drzewa (ew. korzeniach) umieścić zdjęcia obu par dziadków.
Wszak to oni stanowią podstawę Waszej najbliższej rodziny.
Nie zapomnijcie o podpisaniu imionami poszczególnych członków rodziny (np. babcia Zosia).

8. PODAJ WYRAZY ZACZYNAJĄCE SIĘ NA SYLABĘ:
*ba
*ma
*ta
*wu
*sio
*ku

9. JAKIE WYRAZY UKRYŁY SIĘ W SŁOWACH?
– Rodzic wolno wypowiada wyrazy, dziecko podaje inne słowa w nich ukryte
*nóżka
*portfel
*serce
*minuta
*odwaga
*makowiec
*rosa
*kotlet
*atlas
*ulewa
*jeżyna
*zapasy
10. GDZIE JEST KOTEK WZGLĘDEM KOSZYKA? (przyimki)-ilustracja w pliku.
11. PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW 4” strona 27 a, 27 b.
 12. KOCHANI JAK WAM IDZIE CZYTANIE?
– czytanka na dzisiaj (tekst do czytania w pliku).
13. DODATKOWE KARTY PRACY DLA CHĘTNYCH – w pliku.

29.05.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiSerce na dłoni.1. Czerwony jak serce – zadaniem dzieci jest wymienienie nazw czerwonych przedmiotów. Jeśli jest to możliwe to wykorzystujemy do zadania piłkę. Siadamy naprzeciwko siebie, rodzic rzuca piłkę do dziecka i mówi przy tym: Czerwony jak…. Dziecko łapiąc piłkę podaje przykłady kolejnych czerwonych przedmiotów (ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie).
2. Serce co to takiego? – rodzic prosi dziecko, aby wykonało krótki bieg w miejscu, a potem usiadło i przyłożyło dłoń w górnej lewej części klatki piersiowej, na wysokości serca. Pytamy, co czuje?: dziecko powinno odpowiedzieć, że wyczuwa bicie własnego serca. Następnie rodzic zadaje pytania dodatkowe:
– Czy serce cały czas bije jednakowo?
– Czy może bić szybciej lub wolniej?
3. Serce – rozmowa z dziećmi na temat: Czego symbolem jest serce? (np. symbol miłości)
4. Co oznacza słowo miłość – dzieci podają skojarzenia ze słowem miłość. Następnie oglądają obrazki symbolizujące miłość (w załączniku). Zadaniem dzieci jest opowiedzieć co znajduje się na obrazkach.
5. Rodzina – gra online https://wordwall.net/pl/resource/2443107/rodzina
6. Dzień miłości – bajka o miłości w rodzinie – dzieci uważnie słuchają opowiadania p. Piotra (nietylkobajki.pl) – bajka w pliku.
7. Praca plastyczna – instrukcja w linku https://www.youtube.com/watch?v=7ZlMElmupe4
8. Kierunki i położenie – zadaniem dziecka jest ułożenie przedmiotu (może to być lalka, auto, piłka itp.) według poleceń – polecenia w pliku.
9. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.24b.
6 latki„W NASZEJ RODZINIE JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI”.„Nie chodzi o to, jaki wielki jest dom,
tylko ile jest w nim szczęścia”.


1. WOKÓŁ MAMY I TATY- ćwiczenia i zabawy.
* „KTÓRE PRZEDMIOTY NALEŻĄ DO MAMY, A KTÓRE DO TATY?”- dzielenie na sylaby i głoski nazw obrazków, odszukiwanie napisów.
dziecko przygląda się obrazkom, określa które bardziej pasują do mamy/ lub do taty. Uwaga, różne przedmioty mogą należeć do różnych osób. Gdy dziecko wskaże przedmiot, podaje jego nazwę, dzieli na sylaby, głoski, podaje samogłoski, wyszukuje napis do tego obrazka.
(obrazki oraz napisy w pliku).
 *UKŁADANIE ZDAŃ O RODZICACH.
– dziecko układa zdania o mamie, tacie lub o obojgu rodzicach. Rodzic zapisuje wybrane zdania na kartonowych czerwonych sercach. Serca mogą służyć do ozdoby:)
*LICZENIE SŁÓW W WYBRANYCH ZDANIACH.
– Rodzic odczytuje wybrane zdania z serc, a dziecko liczy w nich słowa i podaje ich liczbę. Np.:                                                  

*Mama to mój największy skarb.
*Niech tata żyje sto lat!
*Życzę mamie i tacie, aby byli zdrowi i szczęśliwi.
*Mamo, tato, kocham Was.
2. PARY W NASZEJ RODZINIE- zabawy matematyczne.
Przedszkolaku, czy potrafisz wymienić jakie pary występują w najbliższej rodzinie?
– Parą babci jest? (dziadek)
– Parą taty jest? (mama)
– Parą siostry jest? (brat)

Powiedz, jak nazywa się poszczególne pary:
– Babcia i dziadek to? (dziadkowie)
– Mama i tata to? (rodzice)
– Bart i siostra to? (rodzeństwo)

kliknij w czerwony napis-  TUTAJ

Wykonaj zadania:
– Powiększ obraz gry na cały ekran i dobierz w pary obrazek i podpis: 
TUTAJ
– Powiększ obraz gry na cały ekran i dobierz w pary obrazki przedstawiające członków rodziny: 
TUTAJ
3. „BUTY CHODZIĆ CHCĄ PARAMI”- zabawa ruchowa do piosenki.
Podczas zwrotek rodzic i dziecko spacerują po pokoju.
Podczas refrenu – łączą się w parę i kręcą w kółeczku.

https://www.youtube.com/watch?v=XkDo57fsUaI&feature=youtu.be
4. „CO MAMY DO PARY”-  zabawa prawda, fałsz.                              Rodzic  wyjaśnia dziecku, że dwie takie same części ciała również tworzą parę, np. para oczu, uszu, rąk, nóg.
Rodzic wymienia różne części ciała, a dziecko pokazuje kciuk skierowany do góry, jeśli mówi prawdę, lub kieruje kciuk do dołu, jeśli stwierdzenie nie jest prawdziwe.


Np. mamy: dwie ręce, dwie nogi, dwa nosy, dwie dłonie, dwoje oczu, dwa języki, dwie stopy, dwa ramiona, dwa kolana, dwa czoła, dwoje uszu, dwa pępki, itp.

5. „SZCZĘŚCIE” – wysłuchanie wiersza Krystyny Datkun- Czerniak.
Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.                                       
Rodzic  pyta dzieci:
− Co to jest szczęście?
− Co dla dziecka jest szczęściem?
− Kto jest dla dziecka najbliższą osobą?

6. „JEŚLI JESTEŚ DZIŚ SZCZĘŚLIWY”- zabawa ruchowa.
– posłuchaj piosenki i wykonaj czynności, o których w niej mowa.
https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&feature=youtu.be
7.” Z CZEGO CIESZY SIĘ NASZA RODZINA?”- zabawa rozwijająca umiejętność  formułowania wypowiedzi.
Dziecko siedzi na przeciwko rodzica.
Rodzic rozpoczyna różne zdania, np. Tata bardzo lubi, kiedy…
i turla piłkę do dziecka.
Dziecko chwyta piłkę, powtarza początek zdania i kończy je zgodnie ze swoimi wyobrażeniami.
Następnie turla piłkę z powrotem do rodzica. Rodzic kontynuuje zabawę.
Pyta dziecko o: mamę, rodzeństwo, babcię, dziadka, dziecko.

Przykład:
− Mama cieszy się, gdy jej pomagam.

8. UŁÓŻ RYMY DO SŁÓW:
*nuty   –  (buty)
*szklanka  –    (filiżanka)
*kotek     –     (płotek)
*sowa      –     (głowa)
*żyrafa    –   (szafa)
*nietoperze   –   (talerze)
*koń    –     (słoń)
*grzyby    –   (ryby)
*góry   –  (chmury)
*szyszka     – (myszka)
*rogalik  –   (szalik)
9. ZABAWY MATEMATYCZNE- dziecko może skorzystać z palców podczas liczenia lub klocków. *Na piknik zabrałam 3 jabłka, a moja koleżanka przyniosła jeszcze 2 jabłka. Ile mamy razem jabłek?                  
 
*W ogródku rosło 5 róż , 3 tulipany oraz 2 stokrotki.
Ile kwiatów rosło w ogródku?
 
*W ogrodzie zoologicznym widziałam 3 foki, 3 słonie oraz 2 żyrafy. ile zwierząt widziałam w ogrodzie zoologicznym?
10. CZYTANIE- ilustrowanie zdań.
   – dziecko odczytuje zdania a następnie ilustruje rysunkiem przeczytane kwestie.
(zdania do odczytania w pliku).
11. PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW 4” strona 28 a,28 b.
12. DLA CHĘTNYCH DODATKOWO DO WYDRUKU.
-w pliku

01.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiDzień Dziecka.Dzisiaj jest święto wszystkich dzieci.
Z okazji tego wyjątkowego dnia zamiast propozycji zajęć z dziećmi zachęcam do obejrzenia prezentacji: https://view.genial.ly/5ece0f6bf938f80dac2f3ae0/interactive-content-dzien-dziecka-elena-madej oraz spektaklu „Ja, Maluch i morze” zorganizowanego przez Teatr Baj. Spektakl zabiera dzieci w niezwykłą podróż z pięcioletnią bohaterką i jej najlepszym przyjacielem Maluchem, fiatem 126 p, w głąb morza. Mogą poznać jego mieszkańców i morskie tajemnice. Dorosłym natomiast przypomni lata osiemdziesiąte, na które, być może, spoglądają z nostalgią. Mam nadzieję, że i dzieci i rodziców oczaruje tym, co w teatrze lalek najlepsze, czyli sztuką animacji.
➡️Przedstawienie będzie dostępne dla widzów 
bezpłatnie na stronie internetowej Teatru Baj 1 czerwca w godzinach 10:00-12:00.
➡️Bezpośredni link do spektaklu: https://teatrbaj.pl/spektakl-ja-maluch-i-morze-w-rez-marka-zakosteleckyego-online/
6 latki„MOJE PRAWA”. WITAJCIE KOCHANI, DZISIAJ JEST WAŻNE ŚWIĘTO- DZIEŃ DZIECKA- z tej okazji przygotowałam dla Was różne aktywności. 1. POSŁUCHAJ PIOSENKI, A POZNASZ SWOJE PRAWA.
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4&feature=youtu.b
Proszę Was, abyście podczas słuchania piosenki postarali się zapamiętać, o jakich prawach dziecka śpiewają dzieci w piosence.
2. PRAWDA- NIEPRAWDA.
*klaśnij w dłonie, jeśli usłyszysz zdania prawdziwe, tupnij nogą, gdy usłyszysz zdania fałszywe.(Zdania w pliku).
3. CZY WIESZ JAK WYGLĄDA ŻYCIE DZIECI W MASAJSKIM PLEMIENIU? OBEJRZYJ REPORTAŻ.
https://www.youtube.com/watch?v=L8wC6dvGTD0&feature=youtu.be
 
4. MOŻE ZATAŃCZYMY?
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=43pgc7v6_2o&feature=youtu.be
5. PEWNIE MASZ OCHOTĘ NA ORZEŹWIAJĄCY NAPÓJ. CO POWIESZ NA LEMONIADĘ- przygotuj go z mamą.
https://www.youtube.com/watch?v=AEfKHw0L22k&feature=youtu.be      
 
6. MASZ OCHOTĘ NA LODY, OTO PRZEPIS.
  
Domowe lody
600g ulubionych owoców          
400 ml jogurtu naturalnego
200g cukru
Wszystkie składniki mieszamy dokładnie lub blendujemy, przekładamy do pojemniczka i wkładamy do zamrażalnika. I to tyle 🙂 smacznego!
7. CZAS NA RELAKS. JEŚLI MASZ OCHOTĘ POSŁUCHAJ.
https://www.youtube.com/watch?v=1sorMbUN3tE&feature=youtu.be

02.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiWszystkie dzieci Nasze są.1. Każdy inny jest – na początek dnia proponuję, żeby dzieci wysłuchały piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=UrBmQBMnayE.
2. Taki/taka jestem – (proponuję aby dziecko stanęło przed dużym lustrem lub przeglądało się w mniejszym)
– dzieci podają swoje imię, opisują swój wygląd (kolor i długość włosów; kolor oczu; kolor cery – jasna, ciemna; wzrost);
– dzieci podają również informacje: jakie jest ich ulubione danie, deser, zwierzę, kolor, ulubiona zabawa, ubranie oraz bajka;
– przypominamy dzieciom aby wypowiadały się całym zdaniem;
3. Przeciwieństwa – dzieci przyglądają się obrazkom (obrazki w załączniku) i nazywają przeciwieństwa.
4. Chcę mieć przyjaciela – dzieci słuchają opowiadania Doroty Niewoli pod tym samym tytułem (opowiadanie w pliku).
* Rozmowa z dziećmi na temat treści utworu. Dzieci odpowiadają na pytania: Kim jest Nosalek? Kto mieszka obok pajacyka? Dlaczego miś był kiedyś smutny? Z jakiego powodu nikt nie lubił Krzysia? Kto został przyjacielem misia? Jak wygląda miś i pajacyk? Czy pajacykowi przeszkadzają śmieszne oczy misia? Czy Krzysiowi przeszkadza duży nos pajacyka? Czy pajacyk dobrze zrobił, że polubił misia? Czy wy czasami jesteście smutni? Czy dobrze jest mieć przyjaciela?
Sformułowanie wniosku –
Każdy z nas jest inny, ale wszyscy potrzebujemy przyjaciela.
5. Rymujemy – zadaniem dzieci jest podanie wyrazu rymującego się z podanym (wyrazy w pliku).
6. Portret – dzieci rysują kredkami swój portret (samodzielnie lub z wykorzystaniem szablonu z załącznika) – przypominamy dzieciom, że portret obejmuje głowę, szyję i ramiona.
7. Kolorowanka – w wolnej chwili dzieci mogą pokolorować online obrazek http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kolorowanie-wedlug-numerow-chlopiec-i-dziewczynka-puszczaja-latawiec?colore=online.
8. Praca z książką – dzieci wykonują polecenia w KP4.25a i b oraz KP4.26a i b.
6 latki„DZIECI ŚWIATA”.WITAJCIE KOCHANI. DZISIEJSZA PROPOZYCJA AKTYWNOŚCI TO: „DZIECI ŚWIATA”.
1. NAJPIERW ZAŚPIEWAMY PIOSENKĘ : „PIOSENKA O PRAWACH DZIECKA”.
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
*powiedz do czego masz prawo
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
*popatrz poniżej, przeczytaj razem z Rodzicem, do czego masz prawo.
 (ilustracja w załączniku).

2.OTWÓRZ KSIĄŻKĘ: „KSIĘGA ZABAW Z LITERAMI”.
*przyjrzyj się ilustracjom na stronie 74 i opowiedz, co widzisz na zdjęciach, jakie prawa dziecka ilustrują te zdjęcia.
Na stronie 75 połączcie zdjęcia w pary przedstawiające prawa i obowiązki dzieci.
*prawo do zabawy-  obowiązek do sprzątania po zabawie
*prawo do opieki lekarskiej-  obowiązek dbania o własne zdrowie
*prawo do życia w rodzinie-  obowiązek dzielenia się z najbliższymi, troski o nich
*prawo do nauki-  odpowiedzialność za własną wiedzę
*KARTY PRACY-  otwórzcie książkę „Plac Zabaw 4” strona 29 a, 29 b.
proszę wykonajcie teraz powyższe zadania:)
strona 29 a- dopasowywanie treści przeczytanej przez Rodzica do obrazka:
1. prawo do wychowania w rodzinie, 2. prawo do ochrony przed przemocą, 3. prawo do zabawy i wypoczynku, 4. prawo do wyrażania własnych poglądów, 5. prawo do opieki zdrowotnej, 6. prawo do edukacji.
strona 29 b- odczytywanie krótkich zdań, łączenie ich z odpowiednimi obrazkami, rysowanie swoich obowiązków w domu i podczas zajęć.
3. CZAS NA GIMNASTYKĘ.

Dziecko maszeruje w kole, wysoko unosząc kolana, udaje przemarsz wojska.
Rodzic co chwilę zmienia kierunek marszu. Dziecko ustawia się twarzą do Rodzica i naśladuje ruchy, które wykonuje Rodzic:

a) naprzemienne wymachy ramion w przód;
b) krążenia ramion w przód i w tył;
c) bieg w miejscu;
d) wymachy nóg w przód;
e) skłon tułowia w przód/ na boki;
f) przysiady;
g) pajacyki;
h) leżenie na plecach, przenoszenie nóg za głowę;
i) leżenie na plecach, jazda na rowerku;
j) siad po turecku, plecy proste, dłonie na kolanach, ćwiczenia oddechowe.
4. TERAZ POSŁUCHAJ WIERSZA- „DZIECI ŚWIATA”-Wincenty Faber.
*w trakcie czytania wiersza Rodzic może  pokazać dzieciom miejsca na mapie świata, z których pochodzą bohaterowie wiersza.
*rozmowa na temat treści wiersza, dziecko odpowiada na pytania
Z czego śmiały się afrykańskie dzieci i dlaczego? Gdzie mieszkają Eskimosi? można zwrócić uwagę, że nazwa Eskimos obecnie uchodzi za obraźliwą, zamiast niej używamy nazwy Innuit. O czym nie wiedziały dzieci w Grenlandii? Co łączy dzieci na całym świecie?
5. „RÓŻNIĘ SIĘ OD CIEBIE…, JESTEM DO CIEBIE PODOBNY…”- rozmowa rodziców z dziećmi i rodzeństwem zachęcająca:
*do dostrzegania podobieństw i różnic między nimi. Rodzicu podsumowując rozmowę powiedz : Popatrzcie, każdy z nas ma nos, oczy, usta, uszy, włosy. Wszyscy mamy te same części ciała, ale przecież każdy z nas jest inny. Ludzie różnią się między sobą: jedni mają oczy niebieskie, inni zielone czy brązowe. Różnimy się między sobą nie tylko kolorem oczu czy kształtem nosa. Nosimy różne imiona. Mamy różne zdolności. Jedno dziecko umie ładnie rysować, drugie – śpiewać. Pomimo różnic każdy z nas jest tak samo ważny.
6.”DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA”
* OBEJRZYJ FILMIK: „ Dzieci z różnych stron świata, ich domy i zabawy”.
https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM
POPATRZ NA ILUSTRACJE DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA
*opowiedz, jak wyglądają Wasi rówieśnicy z innych krajów, zwróćcie uwagę na karnację, kolor włosów, wzrost, sylwetkę.
*Co różni, a co łączy dzieci na całym świecie?
*dlaczego jedne dzieci są wesołe, a inne smutne?
*jak możemy pomóc tym, które wyglądają na smutne?
*z jakich krajów mogą pochodzić te dzieci?
Wiele dzieci mieszka w krajach biednych. Muszą pracować, aby pomóc rodzicom w utrzymaniu rodziny. W Ameryce Południowej dzieci pracują w kopalniach, pchają ciężkie wózki załadowane węglem. Mali Afrykanie najczęściej spędzają czas na pastwiskach, pasąc bydło. Aby im pomóc możemy kupować produkty ze specjalnym znaczkiem, możemy zbierać dary, organizować akcje charytatywne.
(ilustracja w załączniku).
*A TO SĄ DOMY DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA.
(ilustracja w załączniku).
*DOPROWADŹ PALUSZKIEM DZIECI MIESZKAJĄCE W RÓŻNYCH KRAJACH ŚWIATA DO ICH DOMÓW.
(załącznik)
7. DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA – link do prezentacji
https://slideplayer.pl/slide/10808711/
8. KARTA PRACY- „Plac zabaw 4” strona 30 a- uzupełnianie ilustracji nalepkami, rozmowa na temat praw dziecka,
strona 30 b – uzupełnianie tabeli, czytanie zdań z poznanych liter, zapisywanie i obliczanie działania.
9. PRACA PLASTYCZNA.
*możecie stworzyć plakat, który będzie pokazywał, jakie prawa dzieci są dla Was najważniejsze. Możecie rysować, wyklejać i ozdabiać dowolnie plakat.
10. DODATKOWO DLA CHĘTNYCH.
*znajdź 5 różnic w tej scenie w parku
*połącz domy,( możesz wskazać paluszkiem )z materiałem, z którego jest zbudowany.
*połącz kropki i pokoloruj według wzoru.
*ćwiczenia w pisaniu.
*ułóż zaszyfrowane hasło.
*czytanka na dzisiaj.
*ustal wynik i pokoloruj rysunek.
(wszystko w pliku).

03.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiDzieci z różnych stron świata.1. Dzieci świata – dzieci słuchają wiersza Wincentego Febera (wiersz w pliku)
* Dzieci po wysłuchaniu wiersza starają się odpowiedzieć na pytania: Z jakich stron świata pochodziły dzieci z wiersza? Z czego śmiały się afrykańskie dzieci? W co nie uwierzyli Eskimosi? Co łączy wszystkie dzieci na świecie?
2. Dzieci z różnych stron świata – dzieci oglądają uważnie film o dzieciach na całym świecie i starają się zapamiętać jak najwięcej https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20
3. Dzieci z różnych stron świata, ich domy i zabawy
– teraz pora na sprawdzenie tego co udało się dzieciom zapamiętać. Dzieci oglądają prezentację i próbują wykonać polecenia w niej zawarte https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM
4. Gimnastyka – czas na rozprostowanie pleców, zachęcam do wykonania ćwiczeń https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
5. Każdy jest inny, jednak podobny – dzieci przyglądają się planszy (DZIECI ŚWIATA- załącznik) i starają się opowiedzieć jak wyglądają ich rówieśnicy z innych krajów.
6. Uczta u motylków – dzieci słuchają fragmentów opowiadania Agnieszki Filipkowskiej pod tym samym tytułem (opowiadanie w pliku).
* Po przeczytaniu opowiadania rodzice zadają dzieciom pytania: Jak wyglądali Kerim i Jasira? Jakie zabawy zaproponowały dzieci nowej koleżance i nowemu koledze? Co przedstawiały rysunki Julki i Jasiry? Co zdziwiło Julkę na rysunku Jasiry?
7. Kolorowe dzieci – w ramach odpoczynku dzieci mogą wysłuchać piosenkę „Kolorowe dzieci”Majki Jeżowskiej https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
8. Prace plastyczne do wyboru dla chętnych:
* pióropusz indiański https://www.youtube.com/watch?v=okRKZKEEd0A
* origami https://www.youtube.com/watch?v=2a6iR3KMGSs
9. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.27a i b.
6 latki„Z WIZYTĄ U MOICH RÓWIEŚNIKÓW„.Czarna, żółta, mlecznobiała,
każda buzia jest wspaniała,
każda buzia uśmiechnięta,
tańczą chłopcy i dziewczęta.


WITAJCIE W ŚRODĘ, DZISIEJSZE PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI:
„Z WIZYTĄ U MOICH RÓWIEŚNIKÓW”.
1. PORUSZAJ SIĘ RAZEM ZE „SPOKO LOKO”:) https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I&feature=youtu.be
2. POSŁUCHAJ WIERSZA:
„KOLOROWY POCIĄG”-S. Daraszkiewicz
(wiersz oraz ilustracje do wiersza w załączniku).
Po wysłuchaniu wiersza Rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę:
*Jakiej narodowości dzieci wsiadały kolejno do pociągu?
*Jak nazywają się kraje, z których pochodziły?
(pokazywanie na mapie kontynentów z których pochodzą dzieci)
*Czy pamiętasz w jakiej kolejności wsiadały dzieci?
*Kto pierwszy wsiadł do pociągu?
*Kto wsiadł ostatni?
*Jak myślicie, kto przyjechał na wielbłądzie?
*Kto je ryż pałeczkami?
*Jak się jeszcze przedstawiło chińskie dziecko?
*Jak spędza dzień dziecko w Argentynie?
*Z czego słynie Francja?
*Co można powiedzieć o dziecku z Polski – jak wygląda, co lubi robić, co lubi jeść?
*Czy wszystkie dzieci w Polsce są takie same?
*Czy w rzeczywistości dzieci opisane w wierszu zawsze tak wyglądają i się zachowują?
Rodzic zwraca uwagę na to, że dzieci w wierszu są przedstawione w bardzo uproszczony sposób. W rzeczywistości niezależnie od regionu świata, który zamieszkują, mogą różnie wyglądać, lubić różne rzeczy. Wszystkie dzieci na świecie łączy chęć zabawy, miłość do opiekunów itp.
OBEJRZYJ INNE ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄCE DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA ( opisz ich wygląd, z jakiego kraju pochodzą).
– zdjęcia w załączniku
3.” KRAJE I ICH MIESZKAŃCY”- zabawa językowa.
*poniżej są umieszczone napisy nazw krajów i ich mieszkańców, dobierz napisy pasujące do siebie.
Polska                 Francuz
Turcja                  Polak
Francja                Turek
Anglia                  Niemiec
Niemcy                Anglik
Chiny                   Norweg
Norwegia           Chińczyk
(np. Polska- Polak)
4. PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW 4”  strona 31 a- odszukiwanie obrazków postaci na podstawie ich sylwet,
strona 31 b- odnajdywanie wspólnych cech dzieci na zdjęciach, rysowanie symboli.
5. POSŁUCHAJ I POWIEDZ, JAKIEJ GŁOSKI BRAKUJE NA POCZĄTKU SŁÓW.
…olak     (Polak)
…alka   (lalka)
…uśtawka  (huśtawka)
…ińczyk    (Chińczyk)
…afa  (szafa)
…elefon   (telefon)
…ybak   (rybak)
…ałata   (sałata)
…ubek  (kubek)
 
6. TERAZ MOŻEMY POĆWICZYĆ NASZE PALUSZKI.
https://www.youtube.com/watch?v=v0MSG8NTpec&feature=youtu.be
7.  ZDJĘCIA I OBRAZKI”- łączenie w pary gra on- line
Rodzicu powiększ obraz gry na cały ekran.
Przedszkolaku, połącz w pary zdjęcia przedstawiające dzieci z różnych stron świata z ich obrazkowymi odpowiednikami.

https://wordwall.net/pl/resource/2696936/geografia/dzieci-%c5%9bwiata
8. DODATKOWE KARTY PRACY.
*znajdź 10 różnic między zdjęciami.
*labirynt- zaprowadź Indianina do tipi.
*poćwicz dodawanie w zakresie 10, kliknij w link
https://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-w-zakresie-10_51_4
*wykonaj matematyczne ćwiczenia
*nazwij obrazki w każdym rzędzie, z pierwszych głosek utwórz wyraz, odszukaj obrazek na dole i wklej go lub pokaż (policz głoski w każdym wyrazie ).
*rozwiąż rebusy.
*ćwicz codziennie czytanie.

(dodatkowe karty pracy w pliku).
religia 5 i 6 latkiJan Paweł IIProponuje dzieciom obejrzenie odcinka Aureoli
https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A&t=700s

04.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiPrawa Dziecka.1. Prawa dziecka – dzieci oglądają prezentację https://www.youtube.com/watch?v=WmunY49FGm0
2. Znajdź różnicę – gra logiczna online – zadaniem dzieci jest znalezienie 7 różnic pomiędzy obrazkami i zaznaczenie ich za jednym z obrazków http://www.grajteraz.pl/logiczne/znajdz-roznice-7
3. Mam swoje prawa – dzieci słuchają wiersza Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka” i zwracają uwagę jakie prawa dziecka zostały przedstawione są w wierszu. Rodzic recytuje wiersz (w pliku)
* Rozmowa na temat wiersza. Dzieci starają się odpowiedzieć na pytania:
– Co to są prawa ?
– Kto ma swoje prawa ?
– Jakie prawa mają dzieci ?
– Czy potrzebne są prawa dla dzieci ?
– Jakie prawo jest według Ciebie najważniejsze ?
4. Taniec Zygzak – zróbcie sobie przerwę i spróbujcie zatańczyć
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht
5. Prawa dziecka – dzieci odczytują wyrazy samodzielnie (lub z pomocą rodziców) napisy (w pliku)
6. Praca plastyczna – spróbujcie wykonać wraz z rodzicami plakat dotyczący Praw Dzieci. Wybierzcie 3 najważniejsze według Was prawa i narysujcie je / lub pokolorujcie Prawa Dziecka z załącznika.
7. Prawda czy Fałsz – dzieci określają czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe (w pliku)
8. Zabawa matematyczna – gra online – zadaniem dzieci jest ustawienie na półce tylu figurek ile wskazała wylosowana liczba oczek na kostce http://www.yummy.pl/pl/game/10_pl
9. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.28a i b.
6 latki„ZABAWY DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA”.„Na kuli ziemskiej bawią się dzieci,
cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci,
a księżyc mruga oczkiem na niebie  do wszystkich ludzi, również do ciebie.”

WITAJCIE W CZWARTEK,
DZISIAJ BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O DZIECIACH Z RÓŻNYCH CZĘŚCI ŚWIATA, ICH ZABAWACH.
Zanim będziemy robić zadania, czy potrafisz wymienić kontynenty, jakie kontynenty znasz?: (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Antarktyda, Australia i Oceania), na jakim kontynencie ty mieszkasz?
1.NA POCZĄTEK OBEJRZYMY FILMIK O DZIECIACH Z RÓŻNYCH CZĘŚCI ŚWIATA – kliknij w napis.
FILMIK
DRUGI FILMIK
 2. CZY POTRAFISZ WSKAZAĆ PALCEM DOM, W KTÓRYM MIESZKA DZIECKO?
(Ilustracja w załączniku).
3.WSKAŻ DZIECKO.
np. wskaż chłopca, który jest Arabem itp., ilustracje w załączniku).
4. GRY INTERAKTYWNE:- kliknij w napisy.
Rytmy
Zapamiętaj i umieść dzieci do przedziału pociągu
Sudoku online
Znajdź postać
 5. ZAŚPIEWAJ PIOSENKĘ :„PIOSENKA O PRAWACH DZIECKA” – kliknij w link.
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4&feature=youtu.be
6. PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW 4” strona 32 a- przeczytaj wyrazy i obejrzyj obrazki. Który wyraz rymuje się z nazwą tego, co widać na obrazku? Podkreśl  ten wyraz. Narysuj drugą połowę motyla. Strona 33 b- rysowanie stworka po śladzie, kolorowanie rysunku.
 7. KTÓRE DZIECI POCHODZĄ Z POLSKI? Z JAKICH KRAJÓW POCHODZĄ POZOSTAŁE DZIECI?
(Ilustracje w załączniku).
8.POŁĄCZ W PARY TAKIE SAME OBRAZKI.
(Ilustracje w załączniku).
9.ZABAWY DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA.
*Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat jego ulubionych zabaw i zajęć.
POPATRZ I POSŁUCHAJ JAKIE SĄ ULUBIONE ZABAWY DZIECI Z INNYCH KRAJÓW.
(Ilustracje zabaw dzieci w pliku).
Niektóre zabawy dzieci z innych krajów znane są w Polsce, ale pod innymi nazwami. Posłuchaj:
*”Rzeka słów”
*”Rybak”
*”Ciepło- zimno”
*”Ojciec Szymon każe”
*”Skakanie w workach”

(Opis zabaw w załączniku).
10.POSŁUCHAJ WIERSZA: „Dzieci na ziemi”- A. Widowska.
*a teraz odpowiedz, jak miały na imię dzieci z wierszyka?
*co najbardziej lubiły robić?
*A W CO BAWIĄ SIĘ POLSKIE DZIECI- posłuchaj wiersza „Podwórko”- J. Koczanowska
powiedz:
*jakie zabawki znajdują się na podwórku?
*co dostarcza dzieciom wspólna zabawa?
11. MOŻESZ WYKONAĆ PRACĘ PLASTYCZNĄ- „Murzynek Bambo”
*poniżej masz pokazany sposób wykonania, postać chłopca wyklejamy plasteliną, włosy można zrobić z ziarenek kawy. (Możesz wykonać według pomysłu własnego).
12.ĆWICZENIA W CZYTANIU.
*połącz żabę z sylabą, której szuka
*połącz sylaby i odczytaj, wskaż paluszkiem odpowiedni obrazek
(karty pracy w pliku)

05.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiDzieci świata i ich zabawy.1. Daty – dzieci mają za zadanie przyporządkować (wskazać na planszy paluszkiem) daty świąt związanych z rodziną z odpowiednim obrazkiem – Plansza DATY w załączniku.
2. O czym marzysz? – swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich marzeń.
3. Dzieci w trudnej sytuacji – rozmowa o dzieciach z całego świata będących w trudnej sytuacji. Dzieci oglądają planszę z wesołym i smutnym dzieckiem (Plansza DZIECI w załączniku), następnie starają się odpowiedzieć na pytanie:
– Dlaczego nie wszystkie dzieci na świecie są szczęśliwe w Dniu Dziecka? Jaki może byś tego powód?
* Aby uwrażliwić dzieci na losy innych proponuję obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8&t=110s
4. Ulubione zabawy – dzieci zastanawiają się w co najbardziej lubią się bawić. Następnie całymi zdaniami opowiadają o tych zabawach swoim rodzicom, np.: Najbardziej lubię bawić się w chowanego z moim bratem, bo znam świetne kryjówki.
* W wolnej chwili pobawcie się w Waszą ulubioną zabawę.
5. Zabawy dzieci z różnych storn świata – rodzice informują dzieci, że na całym świecie dzieci maja przeróżne zabawy, następnie proponuję obejrzeć fragmenty filmów prezentujący zabawy dzieci z rożnych państw:
PAKISTAN – Rangoli https://www.youtube.com/watch?v=0IKLpyGFpj4
STANY ZJEDNOCZONE – Podchody https://www.youtube.com/watch?v=cJ8PLn_lKtw
GHANA – Pilolo https://www.youtube.com/watch?v=Z1Y18YDCTRE
NORWEGIA – Z tarczy na tarczę (brak filmu – opis zabawy w pliku)
GRECJA – Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy! https://www.youtube.com/watch?v=ne2CSNtxJx8
AUSTRALIA – Kwadraty (brak filmu – opis zabawy w pliku)
RPA – Mbube! Mbube!
https://www.youtube.com/watch?v=qT4nKt-eIZM
TUNEZJA al gorgiba (Opona i kijek) (brak filmu – opis zabawy w pliku)
6. Polubić różnice – dzieci słuchają wierszyka Dominiki Niemiec. Zadaniem dzieci jest narysowanie kolegi lub koleżanki, który jest inny / która jest inna od nich. Podczas rysowania dzieci uczą się na pamięć wierszyka (wiersz w pliku)
7. Dodatkowe karty pracy – w załączniku.
6 latki„INNY NIE ZNACZY GORSZY”. „Nie wiem, co to znaczy tolerancja,
Zawsze tylko moja racja,
A ten, kto ma inne zdanie
Zaraz za swoje dostanie.

M. Wiśniewska-Koszela
1. „Czy chudzi, czy grubi” – zabawa muzyczno-ruchowa   – kliknij w napis.
Zatańcz do niej z mamą lub tatą (naucz Rodzica odpowiednich ruchów).
 2. SŁUCHANIE OPOWIADANIA  A. WIDZOWSKIEJ  „PIŁKA DLA WSZYSTKICH” – kliknij w link.
https://www.youtube.com/watch?v=okVZVZYxNcs
*posłuchaj uważnie opowiadania, a następnie odpowiedz na pytania:
* Co śniło się Frankowi?
* O czym opowiadał Adzie?
* Jak zachowywali się chłopcy?
* Co zrobił ich kapitan?                                                                                                    *Kim został Franek na meczu?
* Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie?
* Co będzie ćwiczył Franek?
* Jak oceniasz zachowanie chłopców na początku, a jak potem, po rozmowie z kapitanem?
3. OBEJRZYJ FILMIK- o tym, że nie wszystkie dzieci są tak samo sprawne jak Wy.
*„Duże sprawy w małych głowach”.
https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A
4. „JESTEŚMY RÓŻNI” – praca z obrazkiem.
Omawianie wyglądu dzieci z ilustracji, opisywanie pokazanej na obrazku sytuacji.
Uświadomienie konieczności akceptacji różnic w wyglądzie lub zachowaniu dla ludzi wykluczanych z powodu swojej odmienności.

(Ilustracje w załączniku).
*czy wiesz, że nie można kogoś nie lubić za wygląd, czy sposób zachowania, mówienia.
                                   Pamiętaj:
Wszystkie dzieci lubią się bawić.
Wszystkie dzieci chcą mieć koleżanki i kolegów.
Wszystkie dzieci cieszą się, gdy jest im wesoło.
Wszystkie dzieci płaczą, gdy jest im smutno.
5. „LUSTRO”- ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości.
Rodzic stawia przed dzieckiem duże lustro, takie aby była widoczna cała sylwetka dziecka.
Prosi, aby dziecko przyjrzało się sobie i powiedziało, co u siebie lubi, np. swoje włosy, oczy, ręce,
to, że szybko biega, pięknie rysuje, pomaga innym, dzieli się zabawkami itd.
Rodzic uzupełnia wypowiedź dziecka, wskazując tylko pozytywne cechy.
Na koniec wypowiedzi rodzic mówi: Jesteś wspaniały i dziecko powtarza samodzielnie: Jestem wspaniały!

6. „AKCJA TOLERANCJA”- rozmowa na temat tolerancji.
                 ODCZYTAJ NAPIStolerancja
Rodzice pytają dzieci, czy wiedzą, co oznacza słowo tolerancja.
Wyjaśnia jego znaczenie, tłumacząc, że tolerancja polega na akceptowaniu inności jakiejś osoby.
Tolerancja to poszanowanie odmienności innych, ich wyglądu, sposobu komunikowania się, wiary, kultury itd.

Ø  Czy Ty jesteś tolerancyjny?
Ø  Czy znasz przypadki braku tolerancji? (Wyśmiewanie się z ludzi o innym kolorze skóry, innego wyznania, inwalidztwa)
Ø  Czy należy wyśmiewać się z kogoś, dlatego że jest gruby, jest chory…. ?
7. „JESTEŚMY DZIEĆMI” – improwizacja ruchowa do piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ&feature=youtu.be
8. PRACA Z KSIĄŻKĄ „PLAC ZABAW 4”- strona 33 a, 33 b.
9. ĆWICZYMY CZYTANIE.
(Tekst do czytania w załączniku).
DODATKOWE KARTY PRACY.
*policz figury
*labirynt- zaprowadź chłopca do domu
*połącz w pary dziewczynkę i chłopca tego samego pochodzenia
*kodowanie- czy to prawda
*pokoloruj według kodu
(Dodatkowe karty pracy w pliku).
*100 sposobów na nudę w domu.  -kliknij w napis.

08.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiZwierzęta na świecie.1. Podróż do Afryki – dzieci zamykają oczy i wyobrażają sobie, że podróżują w bardzo odległe miejsce, otwierają oczy i uważnie słuchają poleceń rodziców i je wykonują (polecenia w pliku).
2. Afryka – co to takiego? – zadaniem dzieci jest odnalezienie kontynentu AFRYKA na mapie świata i wskazanie palcem całego konturu (mapa w załączniku). Dzieci przyglądają się ilustracji z krajobrazem afrykańskim (ilustracja w załączniku) i odpowiadają na pytania (pytania w pliku).
3. Zwierzęta egzotyczne – dzieci słuchają wiersza Z. Bronikowskiej „Gdzie był Krzyś” (wiersz w pliku).
* Omówienie treści wiersza. Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące treści wiersza:
– O jakim kontynencie mówił Krzyś?
– Jaka rzeka płynie przez Afrykę?
– Jakie zwierzęta widział Krzyś? (wymień wszystkie, które udało Ci się zapamiętać)
– Gdzie tak naprawdę był Krzyś?
4. Afrykańskie zwierzęta – dzieci oglądają filmy przybliżające im wygląd zwierząt żyjących w Afryce w warunkach naturalnych https://www.youtube.com/watch?v=-lm80PTQU8I, https://www.youtube.com/watch?v=T–E_padpOY ,
5. Joga ze zwierzętami – czas na krótką przerwę, zadaniem dzieci jest naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu. Rodzic wymienia kolejne zwierzęta, a dziecko naśladuje jego ruchy (instrukcja w pliku).
6. Gdzie żyją te zwierzęta? – zadaniem dzieci jest przyporządkowanie zwierząt do środowiska w którym one żyją (plansza „GDZIE ŻYJĄ ZWIERZĘTA” w załączniku).
7. Zgaduj – zgadula – dzieci odgadują zagadki i głoskują nazwy zwierząt, które są rozwiązaniem zagadek https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-egzotycznych/
8. Tukan 3d – dzieci wykonują model tukana z wykorzystaniem Wyprawki Plastycznej (karta pracy numer 57), według instrukcji obrazkowej z karty pracy.
9. Czy znasz te zwierzęta? – dzieci kolejno odkrywają pudełka i nazywają zwierzęta ze zdjęć https://wordwall.net/pl/resource/425338/biologia/zwierz%c4%99ta-egzotyczne.
10. Czyj to odgłos? – dzieci słuchają odgłosów dzikich zwierząt i starają się odgadnąć jakie to zwierze https://www.youtube.com/watch?v=mzo0PI1l0tU
11. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4. 29 a i b
6 latki„Z WIZYTĄ W ZOO”.WITAJCIE KOCHANI-  dzisiaj będziemy mówić o zwierzętach w ZOO.
1. POSŁUCHAJ WIERSZA, OBEJRZYJ FILMIKI, POSŁUCHAJ PIOSENKI-  kliknij w link.
https://view.genial.ly/5edccf818adbb80d10fdf738/presentation-ogrod-zoologiczny
A teraz odpowiedz na pytania:
*dokąd wybrały się dzieci?
*jakie zwierzątka dzieci widziały w ZOO?
 2. PRACA Z OBRAZKIEM.
-popatrz na ilustrację, co przedstawia, jakie zwierzątka widzisz na niej, nazwij je(obrazek w załączniku).

Rozmowa z dzieckiem na temat zachowania w zoo.  Rodzic pyta dziecko, czy zdanie jest fałszywe, czy prawdziwe:
 – Karmić zwierzęta 
– Zachowywać się cicho i spokojnie
– Rzucać śmieci, zabawki do klatki 
– Wkładać rękę między kraty klatki 
– Robić zdjęcia zwierzętom 
3. ROZWIĄŻ ZAGADKI.
Kolorowe piórka ma
wciąż powtarza to co ja
(papuga)
 Mama nosi go w kieszeni
i w duecie HOP! po ziemi!
(kangur)
 Afrykański zwierzak duży
lubi spędzać czas w kałuży.
(hipopotam)
 Olbrzymie uszy do wachlowania
ma i też trąbę – lecz nie do grania!
(słoń)
 Z zabaw i figli zwierzak ten znany,
lubi też bardzo zjadać banany.
(małpa)
 Ma długie nogi i długą szyję
w brązowe cętki jest cała a to właśnie…
(żyrafa)
 Królem wszystkich zwierząt jest.
Zgadnij kto to jest?
(lew)
 *podziel na sylaby i głoski nazwy tych zwierząt, rozwiązań zagadek.
4. POPATRZ, TO JEST MAPA ŚWIATA.
*czy potrafisz pokazać i nazwać kontynenty, spróbuj?
*odszukajmy Afrykę, jakie zwierzątka widzisz?
(mapa w załączniku)
POPATRZCIE NA FOTOGRAFIE ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
(załącznik)
*nazwij te zwierzątka, odczytaj napisy, zwróćcie uwagę na budowę, sposób poruszania się, wygląd.
Posłuchajcie kilku ciekawostek o najbardziej niebezpiecznych zwierzętach, które nazwano „Wielką Piątką Afryki”.
(ciekawostki o zwierzętach w załączniku).
A teraz odpowiedz na pytanie:                                        *Dlaczego zwierzęta z Wielkiej Piątki Afryki uważa się za najniebezpieczniejsze zwierzęta świata? Dziecko zgłasza swoje pomysły i wymienia poglądy. (Te zwierzęta są znane z waleczności, zwłaszcza gdy bronią młodych lub zostaną zranione).     
    5. MASAŻYK NA PLECACH:
Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze ( rysowanie koła)
Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie (rysowanie dwóch małych kół)
Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (naśladowanie palcami chodu słonia)
Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie (drapanie)
A ja  przytulam się mocno do mojego taty (gest objęcia partnera)
Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy (uderzanie delikatnie pięściami)
Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur)

Cała nasza grupa w namiocie się skryła. (rysowanie trójkąta)
6. NARYSUJ SWÓJ PROJEKT ZOO. Poniżej inspiracja.
(załącznik).
7. ĆWICZENIA SŁUCHOWE.
-posłuchaj sylab w zmienionej kolejności, podaj prawidłową nazwę
*pu- ga- pa  (papuga)
*gur- kan  (kangur)
*tam-po-hi-po (hipopotam)
*pa- mał (małpa)
*ra- fa-ży  (żyrafa)
*part- lam (lampart)
*błąd-wiel (wielbłąd)
*so-żec- no-ro (nosorożec)
8. CZYTANKA NA DZISIAJ (w załączniku).
9. ZABAWA MATEMATYCZNA
*posłuchaj:
Na jednym podwórku spotkały się 4 ptaki- wróbel, sikorka, gęś i gołąb. Nagle z domu wyszła gospodyni i to wystraszyło gęś i gołębia. Te 2 ptaki odleciały.
Ile zostało?                    
*ile ptaków było na podwórku?
*ile odleciało?
*ile ptaków zostało na podwórku?
       4 – 2 = 2   
*na podwórku zostały 2 ptaki.
     „   –    „  to jest znak odjąć,  gdy odejmujemy. to nam ubywa, czyli jest mniej.
10 PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW 4” strona 34 a, 34 b, 38 a, 38 b – wykonaj zadania według poleceń.
11. DODATKOWO DLA CHĘTNYCH – karty pracy (w pliku).
 

09.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiZ wizytą w zoo.1. Ciekawostki – dzieci uważnie słuchają ciekawostek czytanych przez rodziców:
Najstarszy ogród zoologiczny w Polsce znajduje się we Wrocławiu (1865r.),
Największy ogród w Polsce znajduje się w Gdańsku
Najstarszy istniejący ogród zoologiczny w Europie znajduje się w Wiedniu,
Największy ogród zoologiczny w Europie znajduje się w Berlinie (ma ok.17 tys. zwierząt)
2. W zoo – dzieci uważnie słuchają wiersza J. Minkiewicza „W zoo” (wiersz w pliku).
* Rodzice zadają dzieciom pytania na temat wysłuchanego wiersza: Czy byliście kiedyś w zoo? Dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w zoo? Jak należy się tam zachowywać? Czy wolno karmić zwierzęta w zoo?
3. Z wizytą w zoo – dzieci oglądają film „Zoo w Warszawie” – podczas oglądania filmu dzieci nazywają znane im zwierzęta https://www.youtube.com/watch?v=HpcJwNoyjUk
* Następnie przyglądają się ilustracji w Księdze Zabaw z obrazkami na stronie 72-73 i wykonują podane tam polecenia.
4. Jak wyglądam – dzieci oglądają zdjęcia zwierząt i opisują ich najważniejsze cechy charakterystyczne. (np. Lew ma grzywę, cztery łapy i ogon.) – (Plansza – Zwierzęta w zoo – w załączniku).
5. Plastelinowe zwierzęta – dzieci lepią z plasteliny wybrane przez siebie zwierzęta z zachowaniem cech charakterystycznych tych zwierząt. (można skorzystać z instrukcji lepienia zwierząt https://www.youtube.com/watchv=lFXKovdfTsg , https://www.youtube.com/watch?v=gIBfFGpKEqs , https://www.youtube.com/watch?v=NALXtcCUt2w )
6. Makieta zoo – dzieci mają za zadanie wyciąć zwierzęta z karty pracy i nakleić je w odpowiednich miejscach na makiecie według poleceń przeczytanych przez rodzica (Makieta zoo , zwierzęta do wycięcia i polecenia w załączniku).
7. Memory – gra online, dzieci mają za zadanie odnaleźć pary zwierząt (zdjęcia zwierząt i ich cienie) https://wordwall.net/pl/resource/2486168/przedszkole/zwierz%c4%99ta-w-zoo
8. Żyrafy – instrukcja wykonania: praca plastyczna – szablon żyrafy dzieci ozdabiają technika wydzieranki (szablon żyrafy w załączniku)
9. Puzzle – w wolnej chwili dzieci mogą ułożyć puzzle online https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/123878-zoo-zwierzeta
10. Praca z książką – dzieci wykonują zadania z KP4.30a i b
6 latki„ŚWIAT ZWIERZĄT W POLSCE”.1.POPATRZCIE NA ILUSTRACJE:
*co przedstawiają
*nazwij zwierzątka, jakie widzisz na ilustracjach
*tak te zwierzątka możemy spotkać w Polsce. Dziecko opisuje poszczególne zwierzątka i nazywa je

(ilustracje w załączniku).
2.ZNAJDŹ ODPOWIEDNI CIEŃ ZWIERZĄTKA.
(ilustracja w załączniku).
3.POSŁUCHAJ WIERSZA- H.Bechlerowa „Może zobaczymy”.
*jakie zwierzątka zapamiętałyście?
(wiersz w załączniku).
3. POSŁUCHAJMY OPOWIADANIA LULKA .
„Zwierzęta leśne i rymowanki o zwierzętach dla dzieci” –„Zwierzyniec Lulka” 
 Link do filmu  https://www.youtube.com/watch?v=WKIjwCT_oMI
Rymowanki Lulka:
Kukułka – kto to taki? Kuka wciąż, to kukułki mąż, a ona zapracowana gniazdka szuka od rana.
Wiewiórka – ma piękna kitę i zęby znakomite, orzechy chrupie jak cukiereczki. Uważaj nie spłosz wiewióreczki.
Lis wciąż myśli o przekąsce, o przepiórce albo gąsce. Rudą kitą wymachuje, na ptaszki wciąż poluje.
Sarna – zgrabna sarna w rudej sukni, w zaroślach się skrywa. Chcesz ją spotkać bądź cichutko. Jest bardzo płochliwa.
 Dzięcioł –stuku puku dzięcioł stuka. Pod korą jedzenia szuka. Są tam larwy i inne przysmaki. Różne zwyczaje mają ptaki.
Jeleń –ma długie badyle, nazywają się tak jego nogi. Na głowie nosi poroże, czyli olbrzymie dwie rogi.
Zając –znalazł marchewkę i zaraz ją zje, bo jest bardzo zdrowa, już on o tym wie.
Wilk- wilka się boją zwierzęta w lesie. Jest bardzo groźny, lecz jak wieść niesie to znany wokalista. Wyje po nocach, co za artysta.
Sowa- oczy jak baterie, zakrzywiony dziób. Wyszła sowa z dziupli i huczy hu, hu.
Dzik –skrywa się często w zaroślach i na żołędzie ma smaczek. Jego kły zwą się szable i fajki, Synek dzika to mały warchlaczek.
4. ZAGADKI SŁOWNE- „KTO MIESZKA W LESIE”.
Jest brunatny, bardzo duży,
nos ma czarny, futra w bród,
zaś ze wszystkich smakołyków
on najbardziej lubi miód. (niedźwiedź)

On jest dziki, on jest zły
On ma bardzo ostre kły.
Gdy go ktoś w lesie spotyka, to na drzewo szybko zmyka. (dzik)

Podobno jest chytry, do kurników się wkrada
Codziennie rude futerko zakłada.
Ma pociągły pyszczek i puszysty ogonek
Podobny do pieska, lecz w lesie ma swój domek. (lis)

Jest zgrabna i płochliwa
W lesie je trawkę, liście zrywa.
Jest zwinna jak panna.
Kto to taki? To jest …(sarna)

Mądre oczy, duża głowa
w nocy łowi w dzień się chowa.
Zgadniesz po tych paru słowach,
że ten ptak to …  (sowa)

Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę
Zbieram orzeszki , kiedy je zobaczę
Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę
Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę. (wiewiórka)

Ma króciutkie nóżki,
i maleńki ryjek,
chociaż igły nosi,
nigdy nic nie szyje. (jeż)

*podziel nazwy zwierząt na sylaby i głoski

5. POPATRZ NA ILUSTRACJE I POWIEDZ, KTÓRE Z TYCH ZWIERZĄT SĄ ROŚLINOŻERNE, A KTÓRE SĄ DRAPIEŻNIKAMI.
*odczytaj nazwy  każdego zwierzęcia
(ilustracja w załączniku).
6. CZY POTRAFISZ PODAĆ NAZWĘ JAKIEGOŚ SSAKA, OWADA, RYBY, PŁAZA LUB PTAKA INNEGO NIŻ PONIŻEJ.
(ilustracja gatunków zwierząt w załączniku).
*popatrz na obrazek, które ssaki objęte są ochroną w Polsce.
(obrazek w załączniku).
7. ROZMOWA NA TEMAT ZACHOWANIA WZGLĘDEM ZWIERZĄT.
– O czym należy pamiętać, kiedy spotkamy gdzieś nieznajome dla nas zwierzę, np. psa?
– Jak powinnyśmy się zachować, gdy podczas spaceru widzimy za ogrodzeniem psa?
– Jak powinnyśmy się zachować , gdy podczas pobytu w zoo oglądamy zwierzęta na wybiegu, np. słonia, żyrafę, lwa, foki?

  Rodzic czyta dziecku zasady zachowania:
 Trzymamy ręce z dala od ogrodzenia, za którym jest zwierzę!
 Stoimy bez ruchu, gdy pies nas wą­cha!                    Nigdy nie dotykamy nieznanych zwierząt.
 Gdy chcemy pogłaskać psa, zawsze musimy o to zapytać jego właściciela.
 W zoo stoimy za barierkami!
8. MOŻECIE ZAGRAĆ -kliknij w link.
https://wordwall.net/pl/resource/454256/zwierz%C4%99ta-le%C5%9Bne
https://view.genial.ly/5ed967dff3fc5e0dae42b37a/presentation-ukladanka-copy?fbclid=IwAR1kRJCeclVzluPTuFgR2JS2d_aw6eDX9ddib2D8WviSF-Nnp3vTSQwuN8Q
http://www.matzoo.pl/zerowka/odejmowanie-w-zakresie-10_52_5
9.  DOBIERANKA SŁOWNA: JAKIE SĄ ZWIERZĘTA?
zdrowy jak…(ryba),
głodny jak…(wilk),
pracowity jak…(mrówka),
uparty jak…(osioł),
groźny jak … (lew),                                                                                                                                         syczący jak …(wąż),
ciężki jak … ( słoń),
zwinny jak … (małpa),
 w paski jak …(zebra),
wysoka jak …( żyrafa).
Rodzic  podaje określenia, a dziecko dopowiada nazwę zwierzęcia, z jakim to określenie najczęściej się kojarzy.                                                            

 
1O. SKREŚLANIE NIEPOTRZEBNYCH SYLAB,ABY MOŻNA BYŁO ZNALEŹĆ UKRYTE NAZWY ZWIERZĄT.
ko- lis- ty   (lis)
bu – dzik   (dzik)
gło- so -wa -nie   (sowa)
mas- kot -ka    (kot)
po- lew- ka      (lew)
11. PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW 4” strona 35 a, 36 a, 36 b.
12. DODATKOWE KARTY PRACY, DLA CHĘTNYCH w pliku.

10.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiPolskie zwierzęta.1. Zabawa z kropkami – rodzice zapisują litery R, A, P, K (każda litera na oddzielnej kartce), na odwrocie kartek rodzice zapisują cyfry (1 – na literze P, 2 – na literze A, 3 na literze R, 4 na literze K)
*zadaniem dzieci jest ułożenie kartek z cyframi do najmniejszej do największej cyfry;
*dzieci odwracają kartki i odczytują powstały wyraz (PARK)
2. Parki narodowe – dzieci uważnie oglądają film „Polskie Parki Narodowe – po co istnieją?” https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk oraz „Parki Narodowe w Polsce” https://www.youtube.com/watch?v=fMLwtg-KGEQ . Rozmowa z dziećmi na temat filmu na podstawie pytań:
– Co to jest park?
– Czym jest Park Narodowy?
– Po co tworzy się Parki Narodowe?
– Czego nie wolno robić w Parku Narodowym?
– Czy Wy byliście w jakimś Parku Narodowym?
3. Zwierzęta pod ochroną w Polsce – dzieci po obejrzeniu filmu https://www.youtube.com/watch?v=WIKZ5_AUr7o starają się wymienić jak najwięcej zwierząt objętych ochroną w Polsce (wilk, foka szara, ryś, niedźwiedź brunatny, orzeł bielik, żubr, wąż eskulapa, zaskroniec, żmija zygzakowata).
* Dzieci zastanawiają się po co chroni się zwierzęta w Polsce – swobodne wypowiedzi dzieci.
4. Żubry – największe dziko żyjące ssaki w Europie – dzieci wysłuchują kilku ciekawostek o tych pięknych zwierzętach https://www.youtube.com/watch?v=BybdH8z6U20
5. Wilki – rozmowa z dziećmi na podstawie pytań pomocniczych:
– Pamiętasz zwierzę, które wystąpiło w baśni „Czerwony Kapturek”?
– Czy wilk naprawdę mógłby połknąć człowieka?
– Co jada wilk? (Ich przysmak stanowią jelenie, dziki i sarny (ssaki kopytne). Nie oznacza to, że rezygnują z okazji spożycia mniejszych zwierząt, czy padliny. Polując w stadzie atakują także większe ssaki.)
– Co robić na wypadek kontaktu z nieznanym zwierzęciem?
– Jakie inne groźne zwierzęta oprócz wilka można spotkać w lesie?
6. Przysłowia o wilkach – rodzic odczytuje przysłowie zadaniem dzieci jest zastanowić się nad znaczeniem powiedzeń:
Nie wywołuj wilka z lasu. (Przysłowie to przestrzega, nas abyśmy nie prowokowali sytuacji dla nas nie miłej. Takie postępowanie może być dla nas fatalne w skutkach.)
Wilk syty i owca cała. (Mówimy „I wilk syty, i owca cała”, mając na myśli to, że udało się pogodzić sprzeczne interesy dwóch stron jakiegoś konfliktu lub sporu.)
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. (Przysłowie to przestrzega nas, że wykorzystywanie innych osób, kiedyś obróci się przeciwko nam. I tak jak my wykorzystywaliśmy, tak sami zostaniemy wykorzystani.)
Natura ciągnie wilka do lasu. (Mówimy „Natura ciągnie wilka do lasu”, mając na myśli to, że wrodzone złe skłonności przeważają nad dobrym wychowaniem.)
Wilk w owczej skórze. (To ktoś udający łagodnego,umiejętnie ukrywający swój prawdziwy,zły charakter.)
Człowiek człowiekowi wilkiem. (Przysłowie to pokazuje nam, że niektóre postępowanie człowieka może być niekorzystne dla innej osoby.)
7. Zwierzęta aktywne nocą – dzieci oglądają planszę ZWIERZĘTA AKTYWNE NOCĄ (plansza w załączniku), rodzic odczytuje nazwy zwierząt nieznane dzieciom. Następnie dzieci wykonują zadanie w KP4.32b.
8. Gdzie są zwierzęta? – zabawa z wykorzystaniem Wyprawki plastycznej karta W.26-27.
9. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4 31a i b, KP32a.
6 latki„POLSKIE PARKI NARODOWE”.1. NA POCZĄTEK – MOŻE ZACZNIEMY OD ĆWICZEŃ RUCHOWYCH- kliknij w link.
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc
 2. OBEJRZYJ FILMIKI:
*”Leśne zwierzęta – odgłosy zwierząt” – kliknij w link.
https://www.youtube.com/watch?v=FxaS8WkMaXU
*”Polskie Parki Narodowe –  po co istnieją”- kliknij w link.
https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk
*”Polskie Parki Narodowe”- kliknij w link.
https://www.youtube.com/watch?v=fMLwtg-KGEQ  3. OTWÓRZ KSIĄŻKĘ  „PLAC ZABAW 4 „ -strona 37 a
*popatrz na obrazek przedstawiający las, odszukaj ukryte zwierzątka, otocz je pętlami,podaj nazwy tych zwierząt.
4. WCZORAJ POZNAWALIŚCIE ZWIERZĄTKA ZAMIESZKUJĄCE LAS, TERAZ UTRWALIMY WIADOMOŚCI O NICH.
*ODCZYTAJ NAPISY ,POSZUKAJ ODPOWIEDNI OBRAZEK.
(obrazki zwierząt oraz napisy w pliku).
*powiedz, jak powinniśmy zachowywać  się w lesie?
*jak należy się zachować, kiedy zobaczymy w lesie dzikie zwierzę?
*co może stać się, gdy napotkamy żmiję, niedźwiedzia, wilka, dzika?
Rodzic porządkując wypowiedź dziecka zwraca uwagę na to, że dzikie zwierzęta atakują ludzi wyłącznie w sytuacji zagrożenia. Raczej chronią się przed ludźmi niż wychodzą im naprzeciw.
5. PODAJ ZWIERZĘ ZACZYNAJĄCE SIĘ NA SYLABĘ.
*ko… (kozica)
*ku… (kuna)
*bo… (borsuk)
*sa… (sarna)
*wie…(wiewiórka)
*za… (zając)
*je… (jeleń)
*o…(orzeł)
*so….(sowa)
6. CZY ZNASZ ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE W POLSCE?
*popatrz na ilustracje- odczytaj napisy, opisz wygląd (ilustracje w pliku).
*te zwierzęta są pod ścisłą ochroną w Polsce, jak myślisz co to znaczy?
7. ROZWIĄŻ REBUS: nazwij obrazki, podziel  je na sylaby i głoski. Z pierwszego obrazka wyodrębnij pierwszą sylabę, z drugiego  szóstą, siódmą i ósmą  głoskę, z trzeciego, czwartego, piątego i szóstego obrazka pierwszą sylabę. Podaj rozwiązanie.
„parki narodowe”
*najwyższą ochroną przyrody są właśnie Parki Narodowe.
(obrazki dotyczące rebusu w pliku).
8.KOCHANI,CZY WIECIE CO OZNACZ FAUNA, A CO OZNACZA FLORA?
Fauna to wszystkie gatunki zwierząt, a flora to wszystkie gatunki roślin.
*Rodzic wymienia zwierzę/roślinę, a dziecko musi szybko powiedzieć, czy należy do fauny, czy należy do flory.
9.POSŁUCHAJ WIERSZA-H. Zdzitowieckiej „W Parku Narodowym”.
*dlaczego w parku narodowym jest pięknie?
*Posłuchaj ,co to jest park narodowy:
Park Narodowy to miejsce unikalne, wyróżniające się pięknem przyrody, tworzy się w celu ochrony flory i fauny oraz krajobrazu. W Parku Narodowym cała przyroda oraz walory krajobrazu podlegają ochronie. Nie wolno nic zrywać, deptać. W Polsce są 23 Parki Narodowe.
     TO JEST LOGO POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH- na każdym znaczku narysowane jest logo parku, czyli jakie zwierzę lub roślina znajduje się w danym parku.
*odczytaj wspólnie z Rodzicem nazwy tych parków, nazwij  zwierzęta, rośliny tam występujące, czyli z czego słynie dany park.
(logo parków, mapa obrazująca rozmieszczenie parków dostępna w załączniku).
10. PRACA W KSIĄŻCE :„KSIĘGA ZABAW Z LITERAMI” -strona 78, 79- wykonaj zadania według poleceń zawartych w książce.
11. PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW 4”- strona 37 b.
12. ZAGRAJ W GRĘ- kliknij w link.
https://wordwall.net/pl/resource/1574662/parki-narodowe-w-polsce
http://www.matzoo.pl/zerowka/ktora-godzina_48_344
http://pisupisu.pl/przedszkole/znajdz-slowo-w-zdaniu
DODATKOWE KARTY PRACY- dla chętnych.
(dodatkowe karty pracy przesłane w pliku).

15.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiPo czym można poznać, że nadeszło lato?1. Lato, lato – zadaniem dzieci jest wskazanie na planszy (LATO, LATO – w załączniku) kartek z kalendarza zgodnie z kolejnością występowania miesięcy w roku.
* Dzieci zastanawiają się i próbują odpowiedzieć na pytania:
– Jaki mamy teraz miesiąc?
– Jaki jest dziś dzień tygodnia?
– W jakim miesiącu rozpoczynała się wiosna?
– W jakim miesiącu rozpocznie się lato?
– Czy wiesz w jakim dniu miesiąca rozpocznie się lato? (dzieci starają się odszukać datę na kalendarzu papierowym– jeśli taki kalendarz znajduje się w domu).
2. Z czym kojarzy się lato? – dzieci dokańczają zdanie rozpoczęte przez rodzica:
Lato kojarzy mi się z ……
3. Po czym można poznać lato? – dzieci oglądają film „Zagadkowe lato” i starają się rozwiązywać zagadki https://www.youtube.com/watch?v=IM6-4yMGXW4
4. Tato, czy już lato? – dzieci słuchają wiersza Beaty Szelągowskiej pod tym samym tytułem (wiersz w pliku)
* Po czym można poznać lato? – dzieci wymieniają te elementy, które wystąpiły w wierszu.
5. Lato płynie do nas – dzieci słuchają piosenkę i próbują nauczyć się słów https://www.youtube.com/watch?v=7MpIAWOGhoA (słowa w pliku)
6. Kolorowa zabawa – dziecko opowiada jakiego koloru są dziś jego ubrania oraz ubrania domowników, np. Mam dziś ubraną żółtą koszulkę i niebieskie spodenki.
7. Kolory tęczy – rozmowa z dziećmi na temat tęczy:
– Jakie zjawisko atmosferyczne kojarzy się z kolorami? – dzieci oglądają film: https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0 oraz https://www.youtube.com/watch?v=DbpdqwoiUFg
– Ile kolorów ma tęcza? Jakie to kolory?
– Kiedy i gdzie można zaobserwować tęczę?
8. Moja własna tęcza – propozycja pracy technicznej dla dzieci – instrukcja https://www.youtube.com/watch?v=fOVx0T-f-zM
9. Letnia pogoda – praca z Księgą zabaw z obrazkami s.74 – dzieci przyglądają się ilustracją po czym wykonują polecenia ze strony.
10. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.33a i b.
6 latki
„KOLORY LATA”.
1. POSŁUCHAJ PIOSENKI :”PO ŁĄCE BIEGA LATO”.
https://www.youtube.com/watch?v=aHuBtd9rZ6A
ROZMOWA NA TEMAT PIOSENKI:
*jakie zmiany zachodzą latem w parku, lesie i na polu?
*gdzie można spotkać lato?
2.” OBRAZY  LATA”.                       
*Rodzic pyta się dziecka, co mu kojarzy się z latem.
Dziecko ogląda obrazki charakterystyczne dla lata i opowiada, jakie czynności można wykonywać latem.
(ilustracje lata w załączniku).
3.  ZABAWA DYDAKTYCZNA – „Prawda –fałsz”.                                                                                        *Rozróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych. Gdy zdanie jest prawdziwe, świeci słoneczko (dziecko macha rączkami nad głową). Gdy fałszywe, nadciągają chmury (dziecko zakrywa twarz dłońmi). Rodzic mówi następujące zdania, a dziecko określa, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, pokazując odpowiednią buźkę.
(zdania w załączniku).
 4. „JAKI TO OWOC”- rozpoznawanie letnich owoców (np. maliny, arbuza, jagody, truskawki czereśni)  przy pomocy dotyku i smaku.
 4. „LETNIE KRAJOBRAZY”.
*popatrz na zdjęcia przedstawiające różne  widoki w okresie lata. Dzieci starają się nazwać, np. morze, góry, jezioro. Następnie R. zadaje pytanie :Jakim słowem można określić te wszystkie widoki? Dzieci starają się udzielić odpowiedzi.
*posłuchaj wiersza:
Bożena Forma  „Co to jest krajobraz”.
(ilustracje krajobrazów oraz wiersz w załączniku).
5. „ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE”.
*rozmowa z dzieckiem o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
*czym różni się lato od innych pór roku?
*co lubicie robić w lecie, jaki to jest dla was czas?
Lato to czas różnych zjawisk atmosferycznych takich jak np. burza, tęcza, słońce, wiatr, ulewa.
Popatrzcie na obrazki i powiedzcie co przedstawiają, odczytaj  napisy.
(obrazki przedstawiające zjawiska atmosferyczne oraz napisy w załączniku).
6. BURZA- zagadka.
*wysłuchaj zagadki M. Przewoźniaka „Burza”.
*nazwijcie dźwięki, które opisano w zagadce.
*jak należy się zachować  w czasie burzy?
-dzieci formułują swoje przypuszczenia.
Rodzic podsumowuje zdobyte informacje:
*podczas burzy należy unikać wysokich obiektów;
*nie wolno przebywać w wodzie ani na odkrytym terenie, chować się pod drzewami;
*należy unikać metalowych przedmiotów i nie przebywać w ich pobliżu;
*nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy;
*gdy jesteśmy w domu podczas burzy zamykamy okna, wyłączamy telewizor, komputer, radio, ponieważ uderzenie pioruna w urządzenie elektryczne może spowodować porażenie;
*budynki przed uderzeniem pioruna chroni piorunochron; (Zagadka w załączniku).
7. WYKONAJ EKSPERYMENT: „Skąd się bierze burza!”- kliknij w link.
https://www.youtube.com/watch?v=eyLKBakvNW4
8. WIESZ, ŻE PO BURZY CZASEM POWSTAJE TĘCZA. CZY PODOBAJĄ CI  SIĘ KOLORY W TĘCZY? CZY WIESZ ILE KOLORÓW MA TĘCZA? CZY POTRAFISZ JE WYMIENIĆ?
(ilustracja tęczy w załączniku).
9. OBEJRZYJ FILMIK –„Jak powstaje tęcza”.
https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0
 10. WYKONAJ PRACĘ PLASTYCZNĄ; „Tęcza”.
Link do rysunku: http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tecza
 
11. PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW 4” strona 39 a- poznanie znaczenia niektórych przysłów i związków frazeologicznych.
Rodzic odczytuje zdania:
1.Mieć dwie lewe ręce;
2.Mieć muchy w nosie;
3.Siedzieć jak na szpilkach;
4.Spać jak kamień;
Dzieci wpisują obok obrazków numery właściwych zdań. Następnie odczytują zdania z poznanych liter, wpisują numer obrazka, który ilustruje dane zdanie. Na koniec ilustrują przysłowie „Myśleć o niebieskich migdałach”.
-strona 39 b, 40 a, 40 b, 41 a, 41 b.
12.DODATKOWE KARTY PRACY W PLIKU.

19.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiLato na łące i letnie smakołyki.1. Rysujemy łąkę – dzieci rysują letnia łąkę (wykorzystując kredki), zadaniem dzieci jest opisanie (całymi zdaniami) swojej łąki: Jak wygląda Twoja łąka? Czy rosną na niej kwiaty? Jakie? Czy są tam jakieś owady? Jakie? Co znajduje się na prawdziwej łące?
2. Na łące – słuchanie wiersza Elżbiety Pasławskiej – NA ŁĄCE (wiersz w pliku)
* dzieci wymieniają nazwy roślin i owadów występujących we wierszu, określają liczbę sylab i głosek w każdym wyrazie.
3. Smaki lata – rozmowa z dziećmi na temat lata, kierowana pytaniami:
– Z jakimi smakołykami kojarzy się lato?
– Jaki jest twój ulubiony smakołyk?
– Z czego robi się lody?
– Dlaczego lody są zimne?
– Gdzie trzymamy lody?
– Dlaczego lody rozpuszczają się na słońcu?
– Czy lody muszą być zimne?
– Czy jadłaś/eś kiedyś ciepłe lody? (np. murzynki, lody smażone)
4. Jak powstają lody domowe? – krótki film https://www.youtube.com/watch?v=VNhySB93iv0 zachęcam do wykonania własnoręcznie lodów w domu.
5. Jak produkuje się lody w fabrykach? – dzieci oglądają film pokazujący produkcję ich ulubionych letnich przysmaków https://www.youtube.com/watch?v=5b9Wfd5gqvE
6. Przymiotnikowe lody – dzieci dokańczają zdanie: Lubię lody….. (podają smak lodów), następnie wymieniają smaki lodów: słodkich, gorzkich, kwaśnych, owocowych.
7. Moje lody – praca techniczna – instrukcja w pliku – przykładowy efekt gotowej pracy w załączniku.
8. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4. 34a i boraz KP.435a i b.
6 latki„WAKACJE W GÓRACH”.1. WĘDRÓWKA- „ MASAŻYK”.                       Dzieci za rodzicem/rodzeństwem  w odległościach umożliwiających im rysowanie po plecach rodzica/rodzeństwa. Recytują wiersz i wykonują rysunki:
 Wędrujemy raźno w góry, (palcami obu rąk delikatnie stukamy w plecy
po obu stronach kręgosłupa od dołu do góry)
Pod nogami mamy chmury. (od dołu pleców do góry rysujemy pętle wzdłuż kręgosłupa)
W górze jasne słońce świeci, (w górnej części pleców rysujemy linie proste od kręgosłupa na zewnątrz)
Nad strumykiem idą dzieci. (delikatnie uderzamy palcami po kręgosłupie  
od dolnej części pleców w górę)
 2. A TERAZ TROCHĘ RUCHU.
 https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds&feature=youtu.be
 3.” GÓRY TO…” – ZABAWA W SKOJARZENIA.
Rodzic zadaje dziecku pytania:
* pomyśl i powiedz, z czym kojarzą Ci się góry?
*czy byłeś kiedyś w górach?
*jak się nazywają  góry w Polsce?
*jak wyglądają góry?
*czym się od siebie różnią?
*co można robić w górach?
*jakie zwierzęta i rośliny można spotkać w górach?
*jak powinniśmy zachowywać się na szlaku turystycznym?
-ZLOKALIZUJ NA MAPIE POLSKI Z POMOCĄ RODZICA – GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE, KARPATY, SUDETY(mapa Polski w załączniku).
-POPATRZ PONIŻEJ NA KRAJOBRAZ GÓRSKI (krajobraz górski w załączniku).
4.POSŁUCHAJ WIERSZA „GÓRY, NASZE GÓRY”- Janiny Porazińskiej.
(wiersz w załączniku).
– Rodzic zadaje pytania dotyczące treści wiersza:
*kto to jest góral?
*co to są hale?  (łąka górska)
*jak nazywa się góral, który zajmuje się wypasaniem owiec na halach?    (baca)
*odczytaj napisy i wskaż odpowiednią ilustrację:
baca, hala, owce, Tatry (ilustracja w załączniku).
5. POPATRZ NA NASTĘPNE ILUSTRACJE (załącznik).
 Rodzic prezentuje dzieciom ilustracje przedstawiające góralkę i górala w stroju ludowym; Jak nazywa się łąka w górach?  (hala); Jak nazywa się wędzony ser owczy? (oscypek) ; Po czym poznamy, że na pewno jesteśmy w górach? (wysokie góry, specyficzna mowa – gwara, na targach ludzie w strojach góralskich sprzedający sery owcze, wyroby z wełny);
Jak nazywajmy potocznie mieszkańców gór? (góral, góralka, baca – gospodarz).
Jakie zwierzęta można niekiedy zobaczyć podczas wędrówek? (kozica, świstak, niedźwiedź brunatny) 
 
Najwyższą górą w Polsce są RYSY położone w Tatrach Wysokich. (2498,7–2499,6 m)
 
6. POSŁUCHAJ GÓRALSKIEJ MUZYKI. CZYM ONA SIĘ CHARAKTERYZUJE?
https://www.youtube.com/watch?v=02zTphC6Bvs
7. OBEJRZYJ FILMIK „GARŚĆ CIEKAWOSTEK O TATRACH”.
https://www.youtube.com/watch?v=CDMWFMoa1tQ
8. ZABAWA MATEMATYCZNA – „GÓRALSKIE LICZENIE”.
Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.
                               Zadanie 1.
Na hali, na hali 10 owiec juhas pasie. Dwie w góry mu uciekły.
Ile teraz masz owiec, juhasie?
układamy 10 liczmanów, odsuwamy 2. Układamy działanie.
    10  –  2  =  8
Na koniec odpowiadamy na pytanie:
Teraz jest 8 owiec.
                  
 
                       Zadanie 2.
Do zagrody 9 owiec wpędził juhas młody. Ale 4 starsze owce uciekły z zagrody.
Policz szybko teraz mi, ile owiec w zagrodzie śpi?
 
                     Zadanie  3                                                                                                           Na hali, na hali raz się tak zdarzyło, że do 7 starszych owiec 3 młode przybyły.
Powiedz teraz mi, ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi?
                  
                       Zadanie 4.
Na łące pod górą juhas owce pasie, 4 czarne owce i 5 białych hasa.
Ile wszystkich owiec jest w stadzie juhasa?
9. PROPOZYCJA PRACY PLASTYCZNEJ.
 Malowanie gór farbami na pogniecionej kartce
Potrzebujemy: farby plakatowe, kartka, pędzelek, kartka z bloku technicznego.
Formujemy z pogniecionego papieru pasmo górskie, przyklejamy je na kartce z bloku technicznego; malujemy farbami plakatowymi na różne odcienie brązu; domalowujemy drzewa iglaste u podnóża gór.
10. PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW 4” strona 42 a, 42 b, 43.
11. TEKST DO CZYTANIA (załącznik).
12. DODATKOWE KARTY PRACY, DLA CHĘTNYCH w pliku.

22.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiW górach i nad morzem.1. Góry – dzieci przyglądają się planszy (GÓRY – w załączniku), rozmowa z dziećmi kierowana pytaniami pomocniczymi:
– Z jakim regionem Polski kojarzą się przedmioty z ilustracji?- – – Jak nazywa się lubiane przez turystów miasteczko w górach (Zakopane)
– W jakich górach leży Zakopane? – jeśli dzieci tego nie wiedzą, to z pomocą rodziców sprawdzają na mapie – mapa w załączniku.
– Co można robić w górach?
– Co należy zabrać na górską wycieczkę?
2. Widok na góry – dzieci oglądają uważnie film https://www.youtube.com/watch?v=ZLR0B6O6cmc
3. Co i kogo możemy spotkać na szlaku? – dzieci rozwiązują zagadki (w załączniku).
4. Może morze? – dzieci podają jak najwięcej skojarzeń z morzem, kiedy zabraknie pomysłów dzieci oglądają planszę (MORZE – w załączniku) i podają nazwy morskich skarbów.
Polskie Morze – rozmowa z dziećmi dotycząca Morza Bałtyckiego na podstawie pytań (pytania w pliku).
5. Morze Bałtyckie – dzieci oglądają film pokazujący piękno Morza Bałtyckiego https://www.youtube.com/watch?v=43PHITgcHeM
6. Miejsca na mapie – dzieci odszukują na mapie (MAPA w załączniku) i wskazują: góry oraz Morze Bałtyckie.
7. Plaża lub góry – dzieci opowiadają gdzie wolałyby spędzić wakacje (w górach czy nad morzem) oraz co chciały by robić podczas tych wakacji. Następnie na dużym arkuszu (A3) malują farbami swoje wymarzone wakacje.
8. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.36a i b, KP4.37 a i b oraz KP4.38a i b.
6 latki„WAKACJE NAD MORZEM”.https://view.genial.ly/5eed2731478cb20d63237022/presentation-morze

23.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiW co się bawić latem?1. Lato, lato, lato czeka – jako wstęp do zajęć, dzieci odsłuchują piosenkę „Lato, lato, lato czeka” https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0
2. Lato, co to takiego? – rozmowa z dziećmi dotycząca lata:
Dzieci odczytują napis: LATO
Jaki obecnie mamy miesiąc?
Z czym kojarzy się lato?
Co można robić latem? – dzieci wymieniają wszystkie czynności, które przyjdą im do głowy (np.
opalanie, pływanie, gra w piłkę).
Co zaczyna się latem dla dzieci? (wakacje).
Po co są wakacje?
Co by było gdyby nie było wakacji?
3. Co nas chroni przed słońcem?”- rozwiązywanie przez dzieci zagadek Magdaleny Wosik. Uświadomienie dzieci o konieczności chronienia głowy, oczu i skóry przed nadmiarem słońca.
4. Lato – wysłuchanie wiersza Zdzisława Szczepaniaka pod tym samym tytułem (wiersz w pliku).
* Po przeczytaniu wiersza rodzice zadają dzieciom pytania: W co bawiły się dzieci z wiersza? W co wy bawicie się latem? Jakie przedmioty do zabawy kojarzą wam się z latem?
5. Lato jest tutaj – dzieci mogą ułożyć puzzle online https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/253358-lato-jest-tutaj
6. Dodatkowe karty pracy dla chętnych – w załączniku.
7. Tablica do rysowania – na tej stronie dzieci mogą narysować dowolny obrazek https://view.genial.ly/5eb0257349966b0d12b24af7/interactive-content-tablica-do-rysowania
8. Zagadki – dzieci odgadują hasła i wskazują rozwiązania na planszy (Plansza nr 1 – w załączniku):
9. Praca z książką – dzieci wykonują zadania w KP4.39a i b oraz KP4.40a i b.
6 latki„BEZPIECZNE WAKACJE”.
Mój tata wszystko potrafi,
Mój tata jest taki duży.
Przy nim czuję się bezpieczna,
Nie boję się nawet burzy.
B.Szelągowska
 
DZISIAJ JEST DZIEŃ OJCA, ZŁÓŻ ŻYCZENIA TACIE, ODCZYTAJ Z MAMĄ WIERSZYK DLA TATY, JA RÓWNIEŻ SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA WSZYSTKIM TATOM, NIECH NAM ŻYJĄ STO LAT I JESZCZE DŁUŻEJ.
(wierszyk w pliku).
WITAJCIE MOI MILI, DZISIEJSZA PROPOZYCJA AKTYWNOŚCI, TO BEZPIECZNE WAKACJE.
1. ZACZNIEMY OD PORANNEJ GIMNASTYKI DLA SMYKA- zabawy i ćwiczenia ze  Świeżakami (kliknij w link).
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I&feature=youtu.be
2. WYRUSZAMY W PODRÓŻ.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE (oczywiście całymi zdaniami):
– o czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w podróż?
*w góry
*nad morze
*do lasu
*nad wodę
*na łąkę
3. ROZWIĄŻ ZAGADKI, A DOWIESZ SIĘ JAKIMI ŚRODKAMI TRANSPORTU MOŻESZ WYJECHAĆ W PODRÓŻ (dokonaj analizy głoskowej rozwiązania zagadki).
Może być dwu, trzy, czterokołowy,
kiedy urośniesz, przyda się nowy.
Specjalne ścieżki ma na podróże,
bolą cię nogi, gdy jedziesz dłużej. (rower)
 
Ten pojazd często można zobaczyć,
ludzie nim jeżdżą do szkół, do pracy.
I na wycieczki jeździ ich wiele,
długi samochód a w nim fotele. (autobus)
 
Zmieszczą się ludzie w nim i bagaże,
zaprasza chętnych w podróże marzeń.
On się nie spieszy, bo z tego słynie,
że wśród fal sobie po prostu płynie. (statek)
 
Gdy się wybierasz w dalsze podróże,
na krótko albo na trochę dłużej.
On na lotnisku czeka na ciebie,
jak ptak wygląda lecąc po niebie. (samolot)
 
Ma kierownicę i cztery koła,
całą rodzinę pomieścić zdoła.
Z mamą i tatą, siostrą czy bratem,
nim pojedziecie na wczasy latem. (samochód)
 ABY PODRÓŻOWAĆ, MUSISZ MIEĆ BILETY:
(bilety do podróży autobusem, samolotem, pociągiem w załączniku).
4. WYTNIJ PUZZLE, UŁÓŻ, PRZECZYTAJ.
(puzzle do wydruku w pliku).
5. POSŁUCHAJ WIERSZA : żeby wakacje były bezpieczne i przyjemne, musicie zachowywać się w odpowiedni sposób. Posłuchaj wiersza z wakacyjnymi radami i postaraj się je zapamiętać.                 „Wakacyjne rady” W. Badalska
(wiersz w pliku).
*a teraz wymień i omów wszystkie rady, które się znalazły w wierszu (możesz narysować).
6. „PRZESTRZEGAJ ZASAD”- (odczytaj razem z Rodzicem).
(zasady bezpiecznych wakacji w pliku).
7. CZAS NA PIOSENKĘ- kliknij w link.  https://view.genial.ly/5ef0f4255155370dcf0ad5c5/presentation-piosenka
8.  ZABAWA.
 Rodzic czyta początek zdania, dziecko musi dokończyć zdanie.
* WŁOSY ROSNĄ ………. (NA GŁOWIE)
* SŁOŃ MA DUŻĄ ……… (TRĄBĘ)
* JAK JEST GORĄCO TRZEBA …… (PIĆ DUŻO WODY)
* ZAJĄC SZYBKO ……… (BIEGA)
* DO MYCIA POTRZEBNA JEST ……….. (WODA)
* JEST CIEMNO MUSZĘ ZAPALIĆ ……… (LAMPĘ)
* SARNA SZYBKO ………… (BIEGA)
9. PRACA W KSIĄŻCE „PLAC ZABAW 4”  strona 46 a, 46 b, 47 a, 47 b.
10. TEKST DO CZYTANIA (w pliku).
11. DODATKOWE KARTY PRACY, DLA CHĘTNYCH w pliku.

25.06.2020 r.

GrupaTematZadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające
5 latkiBezpieczne wakacje.https://view.genial.ly/5ef36d04086b4f0d9717a66c/presentation-wakacje 
6 latki„WAKACJE”.https://view.genial.ly/5ef36d04086b4f0d9717a66c/presentation-wakacje

26.06.2020 r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Udostępnij innym poprzez: