Ocenianie

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Wymagania edukacyjne z muzyki dla uczniów niepełnosprawnością w stopniu lekkim

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia

WYMAGANIA  I  KRYTERIA  OCENIANIA
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa I; Klasa II edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna i społeczno-środowiskowa, edukacja muzyczna Klasa III I półrocze, II półrocze; Edukacja informatyczna w klasach I-III
Język polski
Klasa IV; Klasa V; Klasa VI; Klasa VII; Klasa VIII
Język angielski
Klasa I; Klasa II; Klasa III;
Klasa IV; Klasa V; Klasa VI; Klasa VII; Klasa VIII
Język niemiecki
Klasa VII; Klasa VIII
Historia
Klasa IV; Klasa V; Klasa VI; Klasa VII; Klasa VIII
Matematyka
Klasa IV; Klasa V; Klasa VI; Klasa VII; Klasa VIII
Przyroda
Klasa IV;
Biologia
Klasa V;  Klasa VII; Klasa VIII
Chemia
Klasa VII; Klasa VIII
Fizyka
Klasa VII; Klasa VIII
Plastyka
Klasa IV; Klasa V; Klasa VI; Klasa VII;
Muzyka
Klasa IV; Klasa V; Klasa VI; Klasa VII;
Technika
Klasa IV; Klasa V; Klasa VI;
Informatyka
Klasa IV; Klasa V; Klasa VI; Klasa VII; Klasa VIII
Religia
Klasa I; Klasa II; Klasa III;
Klasa IV; Klasa V; Klasa VI; Klasa VII; Klasa VIII
Wychowanie fizyczne
Klasa IV; Klasa V; Klasa VI; Klasa VII; Klasa VIII
Wiedza o społeczeństwie
Klasa VIII
Edukacja dla bezpieczeństwa
Klasa VIII

Udostępnij innym poprzez: