Misja szkoły

1. Wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia, wyrównujący jego szanse edukacyjne, przygotowujący do kontynuowania nauki.
2. Zaspokojenie indywidualnych potrzeb ucznia, przede wszystkim w dziedzinie poznawczej, psychomotorycznej i emocjonalnej.
3. Bezpieczeństwo, promocja zdrowia i uniwersalnych wartości.
4. Rozwój i nowoczesność, reakcja na zmiany.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z rodzicami, organizacjami i instytucjami.
6. Wykwalifikowana kadra, rzetelna wiedza i umiejętności praktyczne: studia, kursy, szkolenia, konsultacje ze specjalistami, współpraca z zakładami kształcącymi nauczycieli i in.

Główne cele szkoły (Koncepcja):

Najważniejsze obszary działalności szkoły:
– odpowiednio przygotowane programy nauczania i wychowywania, 
– stałe doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, 
– podtrzymywany etos nauczycielski,
– bogata oferta edukacyjna,
– promocja zdrowia i profilaktyka,
– integracja środowiska,
– partnerska współpraca z innymi szkołami.

Szkoła umożliwia uczniom:
– wszechstronny rozwój i proces uczenia się, 
– rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań,
– wyrównywanie deficytów rozwojowych, szans edukacyjnych,
– usprawnienie ruchowe na możliwie wysokim poziomie,
– kształtowanie osobowości zgodnie z przyjętym ideałem wychowania, 
– przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Szkoła jest najważniejszą, publiczną instytucją kulturotwórczą. Wskazuje na umiejętność korzystania z dorobku poprzedników i pomnażania go, włączając uczniów w łańcuch pokoleń tworzących cywilizację europejską i kulturę narodową. Jako instytucja publiczna należy do uczniów, rodziców i nauczycieli. Aby nie kojarzyła się z instytucją urzędową, musi mieć wyznaczony obszar odpowiedzialności dla nauczycieli, rodziców i uczniów, jednolity i ściśle sprecyzowany program, w ramach którego wyodrębnione byłyby zadania dla każdej ze stron. Zadania tematyczne integrujące rodziców, uczniów i nauczycieli przyjmują otwartą formę pracy szkolnej.

Udostępnij innym poprzez: