Makulatura

Sprawozdanie z przebiegu gminnego konkursu

„Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”.

Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu

Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia związane z selektywną zbiórką odpadów.

     Urząd Gminy w Bobrowie zorganizował dla szkół podstawowych z terenu gminy, konkurs dotyczący zbiórki makulatury. Konkurs trwał od 1 września 2020 r. do 13 listopada 2020 r. W szkole Podstawowej w  Nieżywięciu w konkursie wzięło udział 42 uczniów. Zebrano razem 8 ton 220 kg, co w przeliczeniu na ucznia wynosi 58,30 kg i daje nam I miejsce w gminie. Środki na nagrody zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Konkurs był rozpatrywany w trzech kategoriach wiekowych uczniów:

klas 0-III- pierwsza kategoria wiekowa, klas IV-VI- druga kategoria wiekowa, klas VII-VIII- trzecia kategoria wiekowa. W pierwszej kategorii wiekowej wyłoniono następujących zwycięzców:

I m. Tomasz Ciepliński- 207 kg.

II m. Paweł Jakubowski- 203 kg.

III m. Lucjan Czarnowski- 140kg.

W drugiej kategorii wiekowej wyłoniono następujących zwycięzców:

I m. Łukasz Zadrożny- 1739 kg.

II m. Antoni Nastały- 1152 kg.

III . Miłosz Dembek- 297 kg.

W trzeciej kategorii wiekowej wyłoniono następujących zwycięzców:

I m. Wiktor Burczyński- 1075 kg.

II m. Jakub Czerwiński – 122 kg.

III m. Dominik Fałczyński- 115 kg.

Zostali również nagrodzeni uczniowie, którzy zajęli miejsca od IV do X w każdej kategorii wiekowej.

Nasza szkoła  jako zwycięzca otrzymała nagrodę główną w wysokości 5000,00 zł. którą przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych.

Udostępnij innym poprzez:
Previous Article
Next Article