List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów

Ministerstwo Zdrowia, zwróciło się z prośbą o podjęcie działań na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w systematycznych badaniach bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Należy zaznaczyć, że dzięki takim badaniom możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju oraz podjęcie właściwych kroków, zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej dziecka. Wszelkie działania profilaktyczne, w tym niwelujące ewentualne problemy zdrowotne, są obecnie bardzo potrzebne i uzasadnione.

Proszę rodziców i opiekunów uczniów o zapoznanie się z treścią załączonego pliku.

Udostępnij innym poprzez:
Previous Article
Next Article