KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin konkursu pożarniczego

Plastyczny konkurs pożarniczy zorganizowany jest w związku z obchodami 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieżywięciu. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej dotyczącej działalności pożarniczej lub historii OSP w Nieżywięciu. Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych.

Prace należy składać do pokoju nauczycielskiego do dnia 6 września 2021 r. (poniedziałek) włącznie.

Cele konkursu:

  • zainteresowanie uczniów działalnością i historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieżywięciu
  • propagowanie pozytywnych postaw społecznych
  • rozwijanie kreatywności i zdolności artystycznych

Tematyka konkursu:

Tematyka konkursu obejmuje działalność strażaków ochotników w różnorodnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, udziału w szkoleniach, zawodach strażackich, funkcji reprezentacyjnej oraz historii Straży Pożarnej w Nieżywięciu.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 0-8 Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu. Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria 1: klasy 0-2

kategoria 2: klasy 3-5

kategoria 3: klasy 6-8

Forma prac konkursowych:

  • prace plastyczne nieprzestrzenne
  • format prac A4 lub A3
  • dowolna technika wykonania pracy

Kryteria oceny:

  • staranność pracy
  • ogólny wyraz artystyczny
  • związek z tematem konkursu
  • samodzielność wykonania pracy

Nagrody zostaną ufundowane przez Bibliotekę.

About The Author

Udostępnij innym poprzez:
Previous Article
Next Article