Konkurs „Moja Mała Ojczyzna”

Szanowni Państwo,

W imieniu PERN S.A. serdecznie zapraszamy mieszkańców Państwa gminy do udziału w konkursie „Moja mała Ojczyzna”

Konkurs ten będzie okazją do działań edukacyjnych na temat patriotyzmu i rozmowy o tym, z czego w danym regionie jesteście Państwo dumni. Nadesłane prace dadzą nam możliwość promocji Małych Ojczyzn. 

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

W załączeniu przesyłamy materiały dotyczące konkursu „Moja mała Ojczyzna”. Mogą w nim wziąć udział tylko mieszkańcy gmin, na terenie których realizowana jest inwestycja PERN S.A. – budowa II nitki Odcinka Pomorskiego. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie wiadomości szkołom i przedszkolom, jak również innym podległym gminie jednostkom – bibliotekom, domom kultury w celu umożliwienia wzięcia udziału wszystkim zainteresowanym.

W najbliższych dniach nasi przedstawiciele dostarczą do urzędów gmin wydrukowane plakaty i ulotki.

Będziemy wdzięczni za opublikowanie materiałów dotyczących konkursu na stronie internetowej gminy oraz mediach społecznościowych. Prosimy o informację, jeżeli są potrzebne materiały w innych formatach.

Pytania należy kierować na adres email: konkurs@rurociagpomorski.pl

Z poważaniem,

Kinga Parzyszek

Utila sp. z o.o.

ul. Białostocka 11/80

03-748 Warszawa

tel. +48 575 294 777

k.parzyszek@utila.pl

_________________________________________

logo_utila_mail

Utila sp. z o.o.
ul. Targowa 42/20
03-733 Warszawa

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631298, REGON 365127947, NIP 1132915429, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 5000 złotych.


www.utila.pl

About The Author

Udostępnij innym poprzez:
Previous Article
Next Article