Klasa 8

PREZENTACJA  DLA  KLASY  8 – kliknij

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń/słuchacz będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

W okresie przejściowym, w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę.

Terminy przeprowadzenia po raz pierwszy egzaminów:

  • egzamin ósmoklasisty – od roku szkolnego 2018/2019;
  • egzamin maturalny dla absolwentów liceum ogólnokształcącego – od roku szkolnego 2022/2023;
  • egzamin maturalny dla absolwentów technikum – od roku szkolnego 2023/2024;
  • egzamin maturalny dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2023/2024.

Więcej informacji na stronie: http://www.oke.gda.pl/
oraz  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Udostępnij innym poprzez: