Klasa 5

25 marca 2020 r.

PrzedmiotTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
Język angielskiNazwy programów telewizyjnych. 1. Uczeń zapisuje w zeszycie temat (w j.angielskim i polskim) wraz z datą (w j.angielskim)oraz cele lekcji (w j. polskim).
2. Następnie zapisuje w zeszycie słówka (nazwy programów telewizyjnych) wraz z ich tłumaczeniem na j. polski.
3. Uczeń wykonuje przesłane przez n-la ćwiczenie i odpowiedzi zapisuje w zeszycie.
4. Uczeń wykonuje ćwiczenie 3 ze str. 58 z podręcznika. Odpowiedzi zapisuje w zeszycie.
Po zrobieniu notatki oraz wykonaniu ćwiczeń należy zrobić zdjęcie i odesłać nauczycielowi w celu sprawdzenia poprawności wykonania zadań.

Uczeń korzysta z gotowej notatki przygotowanej przez nauczyciela.

Podczas 30 minut lekcyjnych uczeń jest w kontakcie z
n-lem na messengerze, pyta w razie jakichkolwiek wątpliwości, odpowiada na zadane pytania.
Kontakt z nauczycielem przez komunikator Messenger- na grupie oraz na na priv.
MuzykaNa ludową nutę. KrakowiakUczeń czyta tekst s. 106, ogląda filmiki
https://www.youtube.com/watch?v=uhxEgNW5tvY
https://www.youtube.com/watch?v=ng_k6_zysAs
Pracuje samodzielnieLibrus
messenger
Matematyka Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. 1. Uczeń zapoznaje się z filmikami:
https://www.youtube.com/watch?v=2BtFTM7mCxg
2. Uczeń zapisuje notatkę w zeszycie – notatka przesłana na messenger
3. Uczeń wykonuje zadania:
Zadania podstawowe: 1 a,c,3 a,b,e, g str 152 w podręczniku
Zadania rozszerzające:
Pozostałe przykłady z zadania 1 i 3 str 152 w podręczniku
Uczeń otrzymuje materiały przez komunikator messenger – grupa klasowa, rozmawia z nauczycielem na czacie podczas trwania lekcji kontakt z nauczycielem przez messenger – grupa klasowa, priv , librus
J. polski„Listy z podróży z gramatyką w tle”. Części mowy – zaimek.Podręcznik s. 174 definicja;
s. 175 definicja
Ćwiczenia 1,2 s. 69
Uczeń otrzymuje materiały przez komunikator messenger – grupa klasowa, rozmawia z nauczycielem na czacie podczas trwania lekcji messenger grupa klasowa i priv,
librus
PlastykaDekoracja na WielkanocUczeń planuje, projektuje i tworzy dekorację według własnego pomysłu, stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne,dba o estetyczne i staranne wykonanie pracyUczeń pracuje samodzielnie, może korzystać z aplikacji lub strony PinterestMessenger lub librus

26 marca 2020 r.

PrzedmiotTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
BiologiaRóżnorodność roślin naczyniowych1 Krótkie wprowadzenie przez nauczyciela
2.Uczeń ogląda film
https://epodreczniki.pl/a/film/Di9a7gkl4
3. Następnie uczeń przechodzi na ćwiczenia multimedialne i wykonuje je.
Praca indywidualna
Pomoc nauczyciela
Kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa przedmiotowa, priv, librus
Język polski On nam coś tu tak jakoś… – nasz zaimek powszedni.1. Krótkie powtórzenie o zaimku.
2. Wspólne wykonywanie ćwiczeń 1,2,3,4 w epodręczniku.
https://epodreczniki.pl/a/on-nam-cos-tu-tak-jakos—nasz-zaimek-powszedni/DDuN0agzc

Praca indywidualna i zbiorowa przez czat.
Pomoc nauczyciela.
Kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa przedmiotowa, priv, librus
Język polskiWstęp do bajek Krasickiego1. Przedstawienie celu lekcji.
2. Praca w aplikacji, wykonanie notatki, ćwiczeń i quizu
https://view.genial.ly/5e78a3f20fcfb90d9fa2ecb5/presentation-e-lekcja-wstep-do-bajek-krasickiego
Praca pod kierunkiem nauczyciela.
Przesłanie nauczycielowi foto wyników quizu.
Kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa przedmiotowa, priv, librus
Język angielskiWhat did you do last night?- rozumienie dialogu. 1. Uczeń zapisuje w zeszycie temat (w j.angielskim i polskim) wraz z datą (w j.angielskim)oraz cele lekcji (w j. polskim).
2. Następnie wspólnie z nauczycielem omawia dialog i zapisuje w zeszycie nowe zwroty i słowa z dialogu wraz z ich tłumaczeniem na j. polski.
3. Uczeń wykonuje w zeszycie ćwiczenia 1,2 i 4 ze stron 56/57
4. Uczeń wykonuje ćwiczenie 6 ze str. 57 i odpowiedzi zapisuje w zeszycie- zadanie domowe.

Po zrobieniu notatki oraz wykonaniu ćwiczeń należy zrobić zdjęcie i odesłać nauczycielowi w celu sprawdzenia poprawności wykonania zadań. Kontakt z nauczycielem przez messenger na grupie oraz na priv
Wychowanie fizyczneNajważniejsze imprezy sportowe-Letnie Igrzyska Olimpijskie 1. Uczeń ogląda film:
https://www.youtube.com/watch?v=rijgu0-x91s
praca samodzielna, pytania nauczyciela dotyczące filmu oraz mini Quiz kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa przedmiotowa, priv, librus

27 marca 2020 r.

PrzedmiotTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
Wychowanie fizyczne Najważniejsze imprezy sportowe-Zimowe Igrzyska Olimpijskie .1. Uczeń ogląda film:
https://www.youtube.com/watch?v=WhMTIB2efAg
2. Uczeń zapoznaje się z informacjami: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie

praca samodzielna, pytania nauczyciela dotyczące filmu oraz mini Quiz kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa przedmiotowa, priv, librus
MatematykaMnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000…1. Uczeń zapoznaje się z filmikami:
https://www.youtube.com/watch?v=7_gFDt9VOeg
2. Uczeń zapisuje notatkę w zeszycie – notatka przesłana na messenger
3. Uczeń wykonuje zadania:
Zadania podstawowe: zad. 3 str 76 ćwiczenia
Zadania rozszerzone: 1 str.155 podręcznik
Uczeń otrzymuje materiały przez komunikator messenger – grupa klasowa, rozmawia z nauczycielem na czacie podczas trwania lekcji kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa klasowa, priv
TechnikaPismo techniczne.1. Uczeń zapoznaje się z pismem technicznym.
2.Zapisuje swoje imię i nazwisko pismem technicznym.
Uczeń otrzymuje materiały przez komunikator messenger – grupa klasowa, rozmawia z nauczycielem na czacie podczas trwania lekcji kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa klasowa, priv
religia36. Św. Józef – milczący opiekun.Zapisujemy temat w zeszycie.
Czytamy tekst w katechizmie.
Wykonujemy ćw. 2,3, i 5.
Czytanie ze zrozumieniem – pyt. n-la,
samodzielna praca z ćwiczeniami
messenger, librus
historiaMieszko I i początki PolskiUczniowie zapoznają się z treścią tematu w podręczniku. Zapisują notatkę podaną przez nauczyciela, oglądają mapki przedstawiające granice państwa polskiego, zapoznają się z ikonografiką.Zapisują treść zadania domowego: Jakie korzyści przyniosło państwu polskiemu przyjęcie chrześcijaństwa?Czytanie ze zrozumieniem,analiza mapki, ilustracji, zapis notatki w zeszycie przedmiotowym,samodzielne wykonanie zadania domowego Kontakt poprzez gmaila, librus

30 marca 2020 r.

PrzedmiotTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
historiaPolska Bolesława ChrobregoUczeń zapoznaje się z treścią tematu w podręczniku. Zapisuje notatkę do zeszytu w formie kalendarium(data- wydarzenie) panowania Bolesława Chrobrego.Praca ucznia z mapą str.173( uczeń zapisuje w zeszycie odpowiedzi na pytania pod mapką)Samodzielna praca ucznia, zadania doskonalące chronologię wydarzeń, analiza mapki,Kontakt poprzez gmail,librus
j. polskiPrzyimek – mały zarządca.
Podręcznik: ,,W drodze do domu”. Części mowy – przyimek. Wyrażenie przyimkowe, s. 183, Ćwiczenia 1,2,3,4. Przyimek i wyrażenie przyimkowe, s. 72 Uczeń otrzymuje informacje przez komunikator messenger – grupa klasowa, rozmawia z nauczycielem na czacie podczas trwania lekcji Kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa klasowa, priv
informatykaTekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację?Temat z epodręcznika.
Wyszukiwanie potrzebnych informacji i zasobów edukacyjnych, nawigując między stronami, uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej.
Temat z epodręcznika.
https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/DOPPeVhVM

Uczeń otrzymuje materiały przez komunikator messenger – grupa klasowa, rozmawia z nauczycielem na czacie podczas trwania lekcji
kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa klasowa, priv
matematykaDzielenie ułamków przez 10,100,1000.1. Uczeń zapoznaje się z filmikami:
https://www.youtube.com/watch?v=3ERW0tfP1LU
2. Uczeń zapisuje notatkę w zeszycie – notatka przesłana na messenger
3. Uczeń wykonuje zadania:
Zadania podstawowe:zadanie 1,2,3,str.78 ćwiczenia
Zadania rozszerzone: Zad. dla chętnych zad.6,9 str.79
Uczeń otrzymuje materiały przez komunikator messenger – grupa klasowa, rozmawia z nauczycielem na czacie podczas trwania lekcji kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa klasowa, priv
w-f Lekkoatletyka,wybrane konkurencje. 1. Uczeń zapoznaje się z informacjami:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka
2. Uczeń ogląda filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=xwNHnCC-fAM&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=pDjEFR6q8ss&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=COKrdQvSVuw
praca samodzielna, pytania nauczyciela dotyczące filmów kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa przedmiotowa, priv, librus
w-f Lekkoatletyka,wybrane konkurencje. 1. Uczeń ogląda filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=s_NL4L860cQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=jD3fNO_z7c0&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=TyToIoKBAPQ
praca samodzielna, pytania nauczyciela dotyczące filmów kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa przedmiotowa, priv, librus

31 marca 2020 r.

PrzedmiotTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
matematykaMnożnie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.1. Uczeń zapoznaje się z filmikami:
https://www.youtube.com/watch?v=4RQgVPrQ8Ec
2. Uczeń zapisuje notatkę w zeszycie – notatka przesłana na messenger
3. Uczeń wykonuje zadania:
Zadania podstawowe:
zadanie 1,2,4,str.80 ćwiczenia
Uczeń otrzymuje materiały przez komunikator messenger – grupa klasowa, rozmawia z nauczycielem na czacie podczas trwania lekcji kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa klasowa, priv
j.polskiCzas na bajkę. Zapisujemy temat.
Uruchamiamy epodręcznik.
Zapoznajemy się z tematem w epodręczniku
Ćwiczenie 6 zapisujemy też w zeszycie.
Zadanie dodatkowe: zapoznanie się z bajkami z podręcznika s.223-225,
Link do epodręcznika
https://epodreczniki.pl/a/bajka-czy-nie-bajka/DG16mii8u
kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa klasowa, priv, librus
religia39. Apostołowie – to znaczy posłani.Zapisujemy temat.
Zapoznajemy się z tekstem w katechizmie, wykonujemy ćw. 1,2,3.
Po zapisaniu tematu obejrzyjcie https://www.youtube.com/watch?v=Z1Mp9gi1WRI
librus, messenger
j. angielskiNazwy gatunków filmowych- słownictwo, wypowiedź pisemna. 1. Uczeń zapisuje w zeszycie temat (w j.angielskim i polskim) wraz z datą (w j.angielskim)oraz cele lekcji (w j. polskim).
2. Następnie zapisuje w zeszycie słówka (nazwy gatunków filmowych) wraz z ich tłumaczeniem na j. polski.
3. Uczeń wykonuje ćwiczenia 3 , 4 i 5 ze str. 62/63 z podręcznika. Odpowiedzi zapisuje w zeszycie.
Po zrobieniu notatki oraz wykonaniu ćwiczeń należy zrobić zdjęcie i odesłać nauczycielowi w celu sprawdzenia poprawności wykonania zadań.

Uczeń korzysta z gotowej notatki przygotowanej przez nauczyciela.

Podczas 30 minut lekcyjnych uczeń jest w kontakcie z
n-lem na messengerze, pyta w razie jakichkolwiek wątpliwości, odpowiada na zadane pytania.
Kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa klasowa, priv
geografiaKrajobrazy PolskiW celu utrwalenia wiadomości obejrzyjcie lekcję geografii pod niżej podanym l.inkiem
W 5 minucie filmu pojawi się zadanie do wykonania, które proszę przesłać mi do 6 kwietnia.
https://www.youtube.com/watch?v=lBRisWG_Yck&feature=y
Uczeń ogląda lekcję na stronie kujawsko-pomorska e szkoła
Wykonuje pracę pisemną i odsyła do Librusa w podanym terminie.
Librus, strona szkoły, messenger – jutro będę dla uczniów dostępna w czasie lekcji gdyby były jakieś pytania.
zaj. z wych.Jak skutecznie się uczyć?Obejrzenie filmiku instruktażowego.Link do filmu
https://www.youtube.com/watch?v=gf9OKC6G2Mc
kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa klasowa, priv,
librus

1 kwietnia 2020 r.

PrzedmiotTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
język angielskiKupowanie biletu do kina- potrzebne zwroty w ćwiczeniach interaktywnych. 1. Uczeń zapisuje w zeszycie temat (w j.angielskim i polskim) wraz z datą (w j.angielskim)oraz cele lekcji (w j. polskim).
2. Następnie zapisuje w zeszycie zwroty z tabelki wraz z ich tłumaczeniem na j. polski.
3. Uczeń wykonuje ćwiczenie 5 str. 60 z podręcznika. Odpowiedzi zapisuje w zeszycie.
Po zrobieniu notatki oraz wykonaniu ćwiczeń należy zrobić zdjęcie i odesłać nauczycielowi w celu sprawdzenia poprawności wykonania zadań.

Uczeń korzysta z gotowej notatki przygotowanej przez nauczyciela.
kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa klasowa, priv
muzyka Instrumenty ludoweUczeń zapoznaje się z filmikami.
https://www.youtube.com/watch?v=z7mU8QV5Y7E
https://www.youtube.com/watch?v=wZglHZ_y6tk
Zapisuje w zeszycie notatkę.
Otrzymuje materiały przez komunikator i Librusa.Librus
klasowa grupa na messenger
matematyka1. Uczeń zapoznaje się z filmikami:
https://www.youtube.com/watch?v=wnU2rcWx5EY
2. Uczeń zapisuje notatkę w zeszycie – notatka przesłana na messenger
3. Uczeń wykonuje zadania:
Zadania podstawowe:
zadanie 7,8,9,str.82 ćwiczenia
zadania rozszerzające: zad.2 str.163 podręcznik
Uczeń otrzymuje materiały przez komunikator messenger – grupa klasowa, rozmawia z nauczycielem na czacie podczas trwania lekcji kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa klasowa, priv
język polskiCzas na bajkę!1. Uczeń zapisuje temat.
2. Uczeń otwiera       podręcznik s. 223
Ignacy Krasicki Kruk i lis, Syn i ojciec Pszczoła i szerszeń; Adam Mickiewicz (autor z podstawy programowej) Lis i Kozieł; Ezop Trzcina i oliwka, s. 223-225 (wybrane bajki z podstawy programowej).
2.             Uczeń patrzy     w tekst i wysłuchuje bajek z linków na yt, Link do bajki „Kruk i lis”
https://www.youtube.com/watch?v=pVP6qAqCp68
Link do bajki „Lis i kozieł”
https://www.youtube.com/watch?v=ScWt6M4GJMg
3.      Uczeń w zeszycie ćwiczeń czyta bajkę „Paweł i Gaweł” i wykonuje ćwiczenia s. 89- 90.
4.  Zadanie dla chętnych. Przeczytajcie pozostałe bajki w podręczniku s. 223-225.
Uczeń otrzymuje materiały przez komunikator messenger – grupa klasowa, rozmawia z nauczycielem na czacie podczas trwania lekcji messenger, librus,
plastykaFaktura- płaskorzeźba z masy solnejUczeń przygotowuje masę solną(mąka,sól,woda), rozwałkowuje masę i wycina według własnego pomysłu figury(zawieszki w kształcie jajek,zajączków ,itp.), następnie masę należy wysuszyć(np.; w piekarniku). Do zawieszki przed wysuszeniem trzeba zrobić dziurkę. Po wysuszeniu ozdabiamy: farbami, lakierami , brokatamiSamodzielna praca ucznia według podanego przepisu i instrukcji, konsultacje i materiały przez messenger, zdjęcia prac przez librus lub gmail.Termin do 08.04.2020kontakt przez messenger, librus, gmail

2 kwietnia 2020 r.

PrzedmiotTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
język polski Jak napisać list oficjalny? 
1. Sprawdzenie zadania domowego
2. Uczeń zapisuje tematu lekcji. 
3. Zapoznaje się z ćwiczeniami od 1-3 z epodręcznika
https://epodreczniki.pl/a/list-oficjalny/DZmI69Q6p
4.            Zapisz notatkę w zeszycie.
List oficjalny to rodzaj listu pisanego do osób publicznych lub instytucji. Styl wypowiedzi powinien być dostosowany do sytuacji oficjalnej. List taki może być pisany we własnym imieniu lub jakiejś grupy.
5.            Uczeń zapoznaje się treścią  listu ze strony 181.
6.            Uczeń wykonuje zadanie 2 b. s. 182 w zeszycie.
https://epodreczniki.pl/a/list-oficjalny/DZmI69Q6p messenger
librus
język polski Jak napisać list oficjalny?  Uczeń wykonuje ćwiczenia 1,2,3,4 s. 71-72 Uczeń rozmawia z nauczycielem przez komunikatormessenger
librus
Wychowanie fizyczne Test wiedzy o lekkoatletyce 1. Uczeń rozwiązuje test:
https://test.4free.pl/test/334088/19268#imie
praca samodzielna, uczeń przesyła wynik kontakt z nauczycielem przez komunikator messenger – grupa przedmiotowa, priv, librus

3 kwietnia 2020 r.

PrzedmiotTemat Zadania podstawowe,  dodatkowe i rozszerzające Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
Udostępnij innym poprzez: