O szkole

Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu
87-326 Nieżywięć 234.
tel. (56) 4951712 fax. (56) 4951712
TEL. KOMÓRKOWY 664 458 532;
e-mail: szkola_niezywiec@wp.pl


STATUT JEDNOSTKI – Link do STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEŻYWIĘCIU

Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową poprzedzoną obowiązkowym oddziałem przedszkolnym (przygotowaniem przedszkolnym) oraz nieobowiązkowym oddziałem przedszkolnym dla dzieci młodszych (3 i 4 -latki)

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Bobrowo.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
Organami szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.
4. Samorząd Uczniowski.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się w godz.od 8.25do 14.20 zgodnie z planem lekcji.

Udostępnij innym poprzez: