INFORMACJA DLA RODZICÓW WS. ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu informuje, iż w nowym roku szkolnym 2022/2023 będą organizowane zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

W związku z powyższym rodzic/opiekun prawny zainteresowany udziałem dziecka w zajęciach świetlicowych jest zobowiązany złożyć do dyrektora szkoły odpowiedni wniosek w terminie do 7.09.2022 r. w sekretariacie szkoły.

About The Author

Udostępnij innym poprzez:
Previous Article
Next Article