Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu mieści się w nowym budynku usytuowanym poza centrum wsi.
Najstarsze informacje o szkole zostały zaczerpnięte z kroniki z 1945 roku, tom I. Stamtąd też pochodzą informacje, o tym że wcześniejsza kronika szkoły w czasie okupacji 1939/45 została zniszczona. 

Z informacji z 1945 roku wynika, że „szkoła posiada dwa budynki, starszy budynek pobudowany około roku 1840 i nowy w roku 1906”, z pewnością mowa o budynkach usytuowanych w pobliżu kościoła, w których szkoła mieściła się do roku 2003. 

Około roku 1870 kierownikiem szkoły był p. Kleina, a po nim p. Ośmiałowski, a następnie p. Myszkowski.
Od roku 1909 do 1939 kierował szkołą  p. Roman Bayer, zamordowany przez hitlerowców w październiku 1939 roku w lesie Birkenek (Brzezinki) w gminie Zbiczno,  w tym czasie pracowali nauczyciele: p. Marian Kałwa, również zamordowany przez hitlerowców, p. Janina Kuchlerówna i p. Gustawa Szafrański.

Uczniowie SP w Nieżywięciu około 1930-32 roku z kierownikiem R. Bayerem.

W czasie II wojny światowej szkoła nie działała, „14 lutego 1945 roku wrócił nauczyciel p. Szafrański, który zorganizował szkołę. W szkole w tym czasie pracowali: p. Kychlerowa, od marca 1945 r. – p. Krystyna Adamienko, i od czerwca – p. Franciszek Lula. Nauka w szkole zaczęła się 17 lutego 1945r.

Uczniowie w 1945 roku.

Od 1 października 1945 r. uruchomiono staraniem „Koła Opieki Rodzicielskiej” przedszkole w lokalu tutejszej szkoły. Prowadziła je p. Maria Prusakowska, która ukończyła kurs dla wychowawczyń przedszkoli w Toruniu.” (…) 

„Dużym wydarzeniem była wycieczka zorganizowana dla dzieci naszej szkoły w dniach 14-19 czerwca 1948 roku do Gdańska, Gdyni, Sopotu, Oliwy i Malborka. Była to pierwsza powojenna wycieczka.” (…)

W roku szkolnym 1949/50 kierownikiem szkoły był w dalszym ciągu p. Szafrański Gustaw, łącznie z nim pracowało  7 nauczycieli, w szkole istniały następujące organizacje: 2 drużyny harcerskie, Szkolna Kasa Oszczędnościowa, PCK, Szkolne Koło Odbudowy Warszawy. Klasa VII liczyła 26 uczniów, wszyscy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, 16 absolwentów udało się do szkół średnich”. 

Zakończenie roku szkolnego 1950

W latach 50-tych w szkole pracowało 5 nauczycieli, kierownikiem był p. Jan Romanowski, po nim p. Józef Rudziński. W roku 1959 podłączono we wsi elektryczność, wieś liczyła 884 mieszkańców.

W latach 70-tych kierownikiem szkoły był p. Tadeusz Rózyński, w 1990 roku dyrektorem szkoły została p. Regina Leszczyńska. 

Jeden z 2 budynków szkoły do 2003r.

W czasie drugiej kadencji p. Reginy Leszczyńskiej pobudowano i oddano do użytku nowy budynek szkoły i salę gimnastyczną, gdzie obecnie mieści się szkoła.

Nowy budynek szkoły.

Od roku 2008 do 31 sierpnia 2018 funkcję dyrektora pełniła p. Iwona Kosobucka. W szkole pracuje łącznie 16 nauczycieli, są dwa oddziały przedszkolne: dla dzieci 3 i 4- letnich oraz dla 5 i 6-latków.  Od 1 września 2018 roku funkcję dyrektora pełni p. Aleksandra Kotas.

Szkoła i boisko z „lotu ptaka”.
Udostępnij innym poprzez: