Klasa 1

Data: 25 marca 2020r.

Przedmiot Temat Zadania podstawowe,
dodatkowe i rozszerzające
Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
edukacja wczesnoszkolnaZwiastuny wiosny . Obejrzyj film zwiastuny wiosny.   strona internetowa https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY   Librus, messenger
edukacja wczesnoszkolnaSpacer badawczy   Wyjdź na spacer badawczy na swoim podwórku , po okolicy do pobliskiego parku lub lasu w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny: topniejącego śniegu, pierwszych pączków na drzewach, pierwszych źdźbeł nowej trawy, zapachów wiosennej przyrody, zwierząt, w tym owadów i ptaki .   librus , messenger  
edukacja wczesnoszkolnaPraca plastyczna
Narysuj na kartce A4 po obserwacji swojej okolicy jakie zaobserwowałeś /aś pierwsze oznaki wiosny.
librus, messenger
edukacja wczesnoszkolnaWiosenna piosenka Wysłuchaj piosenki „ „Wiosna wiosenka” i wypisz jak najwięcej wyrazów , jakie zapamiętałeś z piosenki. strona internetowa https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk librus, messenger

Data: 26 marca 2020r.

Przedmiot Temat Zadania podstawowe,
dodatkowe i rozszerzające
Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
edukacja wczesnoszkolna Powtórzenie wiadomości. Zadania z ćwiczenia elementarz odkrywców zadanie 1,2,3, str.20
zadanie 4,5,6 str.21
  Podręcznik-  elementarz odkrywców. librus, messenger  
edukacja wczesnoszkolna

Rozwiązywanie zadań matematycznych (dodawanie i odejmowanie) z  kart pracy
  Karty pracy doręczone pocztą.   librus, messenger
religia37. Jezus jest z nami ukryty w chlebie – Ostatnia wieczerza.Jeżeli jest możliwe korzystamy z e podręcznika na płycie kat. 37. Klikamy w otwartą książkę – ikonka po prawej. Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=jK9NeNhxqsc Wykonujemy ćw. wg poleceń.zad dodatkowe
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/sp1/zad_kl_1-2_SP_Ksiega_biblijnych_zagadek-Ostatnia_Wieczerza.pdf
librus, messenger
Zajęcia komputerowePiszemy na klawiaturze. Wejdź na stronę:
http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe
Wykonaj zadania, aż zdobędziesz 3 miśki. Jeśli spodobało Ci się to zadanie, to zrób następne. Działa też na telefonie.
Strona internetowa Pisu Pisu.pl
librus, messenger

Data: 27 marca 2020r.

Przedmiot Temat Zadania podstawowe,
dodatkowe i rozszerzające
Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
edukacja wczesnoszkolna
Czytamy bajkę  „Doktor Ola” Rafał Witek. Rozmowa z rodzicem na temat głównego  bohatera.
Przeczytaj opowiadanie  „Doktor Ola” Rafał Witek. Porozmawiaj z rodzicem na temat głównego  bohatera.
Strona internetowa
https://sus.ceo.org.pl/sites/default/files/doktor_ola_scpbox01_in.pdf
librus, messenger
edukacja wczesnoszkolna


Praca plastyczna – wykonanie  dowolną techniką  zwierzątka , które leczyła doktor Ola.
Praca plastyczna do opowiadania „Doktor Ola „wykonanie  dowolną techniką  zwierzątka , które leczyła doktor Ola. librus, messenger
Język angielski Colours and numbers- kolory i liczby.Dzieci wykonują ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń z rozdziału IV.zeszyt ćwiczeń librus, messenger
edukacja wczesnoszkolnaGra matematyczna – narysuj twarz. Mamy do wykonania 6 rzutów kostką.Ilość rzuconych oczek na kostce będzie zależna od narysowania różnych części twarzy.wydrukowana karta pracylibrus , messenger

Data: 30 marca 2020r.

Przedmiot Temat Zadania podstawowe,
dodatkowe i rozszerzające
Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
edukacja polonistyczaWprowadzenie dwuznaku cz, Cz.
Przeczytać tekst z podręcz. Str 30-31 .Odszukaj z tekstu wyrazy z cz, Cz.

ćwiczenia w pisaniu wyrazów z dwuznakiem cz. Ćw. 1,2 str.23  ćw.3 str.24
Uczeń korzysta z podręcznika elementarz odkrywców cz.3.
ćwiczenia edukacja polonistyczna cz.3. 23, 24
librus, messenger
religia38. Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości do nas. Uczeń
wykonuje ćw. zgodnie z poleceniami.
Zastępując obrazek słowem uczeń próbuje odczytać tekst na str.79.
Uczeń korzysta z epodręcznika na płycie – najpierw odsłuchuje opowiadanie
ikonka książki)
messenger
edukacja matematyczna Wprowadzenie liczby 12
obejrzyj film
Rozwiąż zadania – numeracyjne zadania w dodawaniu i odejmowaniu zakresie 12.

 
https://www.youtube.com/watch?v=roUlMALx0oM&fbclid=IwAR38_M_IEFayzKbFpB6-iMBrkOU1e1muTpEy2GAUAVbcwWQhPGMVBYm9COg

ćwiczenia/ matematyczne elementarz odkrywców ćw. 1,2,3,4 str.18
librus, messenger
wychowanie fizycznezabawa – lubimy się ruszaćwłącz grę i losuj 3 ćwiczenia które musisz wykonać
https://wordwall.net/pl/resource/1045847/lubimy-sie-rusza%c4%87
librus, messenger

Data: 31 marca 2020r.

Przedmiot Temat Zadania podstawowe,
dodatkowe i rozszerzające
Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
edukacja polonistyczna Ćwiczenia w analizie słuchowo-wzrokowej wyrazów sz, cz.Wykonaj 2 zadania z podanej strony, jeśli Ci się spodoba możesz wykonać jeszcze 2 kolejne zadania.
https://wordwall.net/pl/community/wyrazy-z-sz-cz
librus , messenger
język angielskiĆwiczenia sprawdzające znajomość liczb 1-10 oraz nazw kolorów.Wykonywanie ćwiczeń podsumowujących dział IV.ołówek, kredki, dowolne kartki papierumessenger
edukacja plastyczna
zegar
Wykonujemy tarczę zegara na podstawie prawdziwego zegara.

librus messenger
edukacja matematyczna
Odczytywanie godzin za zegarze.
oglądamy film, następnie wykonujemy zadania w ćwiczeniu ed, matematyczna ćw.1-4 str.20ćwiczenia elementarz odkrywców ed. matemtycznalibrus, messenger
wychowanie fizycznePokonywanie przeszkód naturalnych w terenie.Wychodzimy na dwór wykonujemy ćwiczenia rozciągające. Wyszukujemy naturalne przeszkody w terenie takie jak drzewka, krzaczki, kamienie i przeskakujemy, omijamy. Powtarzamy 3 razy ćwiczenie.librus , messenger

Data: 1 kwietnia 2020r.

Przedmiot Temat Zadania podstawowe,
dodatkowe i rozszerzające
Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
edukacja polonistycznaWprowadzenie litery h,ch
Uważne przeczytanie tekstu; wyszukiwanie w tekście imion jego bohaterów i rozpoznawanie ich na ilustracji – pisownia imion wielką literą. Wykonać zadania w ćw. 1.str.27 1,2 str.29
podrecznik elementarz odktywców, ćwiczenie ed. polonistycznalibrus, messenger
edukacja matematycznaUtrwalamy nazwy miesięcy oraz odczytujemy godziny na zegarze.
Rozwiązujemy zadania w na podanych stronach odnośnie miesięcy oraz odczytywania godzin na zegarze.

https://www.matzoo.pl/klasa1/ktora-godzina_6_344

https://www.matzoo.pl/klasa1/miesiace_6_342
librus, messenger
edukacja muzyczna
Fortepian a pianino. Omówienie podobieństw oraz różnic.
Oglądamy film rozwiązujemy zadania w ćwiczeniu 3,4,5 str.58
https://www.youtube.com/watch?v=DouAq6zskec
ćwiczenie ed. muzyczna
librus, messenger

Data: 2 kwietnia 2020r.

Przedmiot Temat Zadania podstawowe,
dodatkowe i rozszerzające
Metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, linki Kontakt z nauczycielem
zaj. komputeroweŁamigłówki logiczneUczniowie rozwiązują łamigłówki logiczne z elementami programowania na stronie Matzoo http://www.matzoo.pl/programowanie/kierunki-poziom-1_84_480
messenger librus
edukacja matematycznaPoznajemy cyfrę 13.Wykonujemy zadania w podręczniku 1,2,3 str.16oraz w ćwiczeniu 1,2 str.21Podręcznik i ćwiczenie elementarz odkrywców ed. matematyczna.librus, messenger

                                                                                             

                                                                                     

Udostępnij innym poprzez: