EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu będzie uczestniczyła w projekcie „Edukacja dla przyszłości”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowo poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kluczowe kompetencje i umiejętności naszych uczniów.

W związku z powyższym proszę rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów o zapoznanie się z poniższymi informacjami i dokumentami rekrutacyjnymi dotyczącymi projektu.

Serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych.

Udostępnij innym poprzez:
Previous Article
Next Article