„Dziecięca wyobraźnia”

W miesiącu lutym dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowywały wraz z rodzicami prace na konkurs  czytelniczo – plastyczny pod hasłem „Dziecięca wyobraźnia”.

Celem konkursu było:

 • Rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
 • Poznawanie utworów literatury dziecięcej z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu każdego człowieka.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci.
 • Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
 • Wzbogacenie słownictwa dzieci.
 • Prezentacja i popularyzacja twórczości rysunkowej dzieci.

Zadaniem uczestników było przeczytanie wraz z rodzicem ulubionej bajki – książeczki dziecka oraz stworzenie dziecięcej książeczki składającej się z minimum 5 stron (1 tytułowa + 4 strony).

Dla laureatów konkursu przewidziane zostały nagrody, w postaci książek o różnorodnej tematyce dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 oraz dyplomów.

Udział w konkursie wzięło 20 dzieci. W każdej grupie wiekowej zostały przyznane 3 miejsca (I,II,III), oraz wyróżnienia.

 Komisja brała pod uwagę następujące kryteria oceny:

 • Zgodności z tematem.
 • Pomysłowości twórców.
 • Walorów artystycznych i estetycznych.
 • Zgodności z warunkami regulaminu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Udostępnij innym poprzez:
Previous Article
Next Article