Dokumenty

ROK SZKOLNY 2022/2023

STATUT AKTUALNY PONIŻEJ

https://docs.google.com/document/d/1AK7o3XtCterhww8ptlEYM8tF8x_ap2RH/edit#

STATUT W TRAKCIE ZMIAN – PONIŻEJ

https://docs.google.com/document/d/1x51PSVgMJLu1SETLlLDfJXo0y9j8xPEM/edit

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

https://docs.google.com/document/d/1lc_oesozc3K5FhD46Nvv5iKafiCGnk_DH3iUTj9kO4s/edit?usp=sharing

ROK SZKOLNY 2021/2022

ROK SZKOLNY 2020/2021

ROK SZKOLNY 2019/2020

DOKUMENTY opracowane w 2018/2019
Statut Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu od 1 grudnia 2017r.
Plan pracy szkoły – rok szkolny 2018/2019
Szkolny System Zapewnienia Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Nieżywięciu
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu w roku szkolnym 2018/2019

Dokumenty opracowane roku szkolnym 2017/18
Plan pracy szkoły 2017/2018
Podstawa programowa od 1 września 2017 r. – rozporządzenie.
Wykaz podręczników na rok szkolny 2017)2018
Statut Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu od 1 grudnia 2017r.
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SP W NIĘŻYWIĘCIU 2017/2018

DOKUMENTY opracowane w 2016/2017

Plan pracy szkoły.

Statut SP Niezywiec
Program wychowawczy 2016/2017.
Program profilaktyczny 2016/2017.
 Regulamin komisji rekrutacyjnej.
Zarządzenie wójta w sprawie rekrutacji z harmonogramem 2017 r.
Zarządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków na 2017r.
Deklaracja o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018
Wniosek o przyjęcie do publicznego oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.
Zgłoszenie do klasy I.
Wniosek o przyjęcie do klasy I (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).
OŚWIADCZENIE WOLI = POTWIERDZENIE ZAPISANIA DZIECKA PRZEZ RODZICÓW 
 Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie I lub II. 2016/2017
 WSO- Wewnątrzszkolny System Oceniania (Informacje o ocenianiu, egzaminach poprawkowych itp.).
REGULAMIN DOWOŻENIA
 PROCEDURY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH.
 Zgoda rodziców – uniwersalna na wycieczki, dyskoteki, imprezy organizowane przez szkołę.
Oświadczenie rodzica/opiekuna w sprawie zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015)16.
 Usprawnienia i plany MEN.
PODSTAWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
PODSTAWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO z 2014r.
PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYCZNY 2015/2016r.
REGULAMIN PORZĄDKOWY SP NIEŻYWIĘĆ
Kalendarz roku szkolnego

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016)17.

Udostępnij innym poprzez: