„Czytamy Globalnie”

09.05.2019r. dzieci z oddziału przedszkolnego 3,4 latków, brały udział w zajęciach otwartych z Metody Czytania Globalnego, która to metoda jest wdrażana w ramach projektu edukacyjnego „Nazywam Świat”. Projekt został napisany przez Panią Magdalenę Bendykowską i jest realizowany w okresie od września 2018r. do czerwca 2019r.

Celem projektu oraz zajęć, których tematyka obejmowała części ciała jest:

  • wprowadzenie dzieci w świat liter, bez stresu, we własnym tempie poprzez zabawę,
  • wydłużenie okresu zaznajamiania się z pismem,
  • uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
  • stwarzanie atmosfery radości i samozadowolenia ze zdobytych umiejętności,
  • -wdrożenie do praktyki elementów metody I. Majchrzak,
  • -utrwalanie nazw części ciała oraz ich lokalizacji w schemacie ciała.

Dzieci w ramach zajęć poznają różnorodne nazwy z kategorii takich jak: imiona swoje i kolegów oraz koleżanek, zwierzęta leśne, zwierzęta wiejskie, dary jesieni, święta Bożego Narodzenia, otoczenie, zabawki, przybory plastyczne, rodzina, części ciała, kolory, czasowniki, itp. 07.05.2019r. przedszkolaki  odwiedziły jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie. Dzieci dowiedziały się jak pracują strażacy oraz wcielili się w ich role.

Udostępnij innym poprzez:
Previous Article
Next Article